Hyvinvointi
Päivi ja Soile avaavat Liminkaan hyvinvointihoitolan  ja tarjoavat neliöitä myös muille hyvinvointialan yrittäjille: "Monen yrittäjän ongelma on se, että tilavuokrat ovat suuria"

Päivi ja Soile avaavat Li­min­kaan hy­vin­voin­ti­hoi­to­lan ja tar­joa­vat ne­liöi­tä myös muille hy­vin­voin­ti­alan yrit­tä­jil­le: "Monen yrit­tä­jän ongelma on se, että ti­la­vuok­rat ovat suuria"

18.11.2020 19:02 0
Tilaajille
Hailuotolainen Emmi-Maria tietää, mitä on tasapainoilla kuntoilun, syömisen, kehonkuvan, itsensä hyväksymisen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kesken

Hai­luo­to­lai­nen Em­mi-Ma­ria tietää, mitä on ta­sa­pai­noil­la kun­toi­lun, syö­mi­sen, ke­hon­ku­van, itsensä hy­väk­sy­mi­sen ja ko­ko­nais­val­tai­sen hy­vin­voin­nin kesken

07.11.2020 09:00 0
Tilaajille
Tupoksessa asuva koruarteesaani päätti, että nyt laitetaan emäntä kuntoon: ensiksi hierojalle, sitten kehittämään itseä ja vahvistamaan hyvinvointia

Tu­pok­ses­sa asuva ko­ruar­tee­saa­ni päätti, että nyt lai­te­taan emäntä kun­toon: ensiksi hie­ro­jal­le, sitten ke­hit­tä­mään itseä ja vah­vis­ta­maan hy­vin­voin­tia

16.10.2020 09:00 0
Tilaajille
Missä kunnossa sinun selkäsi on? Valtakunnallinen selkäviikko kannustaa liikkeelle – lue myös liminkalaisen Pia Peltosen kolumni selkäkivuista

Missä kun­nos­sa sinun selkäsi on? Val­ta­kun­nal­li­nen sel­kä­viik­ko kan­nus­taa liik­keel­le – lue myös li­min­ka­lai­sen Pia Pel­to­sen kolumni sel­kä­ki­vuis­ta

15.10.2020 07:05 0
“Juhlitaan vain, mutta ensin käyn lenkillä”, sanoo loppuelämän hyvinvointiin panostava Esa, joka sai isänpäivälahjaksi pojaltaan puolimaratonin

“Juh­li­taan vain, mutta ensin käyn len­kil­lä”, sanoo lop­pu­elä­män hy­vin­voin­tiin pa­nos­ta­va Esa, joka sai isän­päi­vä­lah­jak­si po­jal­taan puo­li­ma­ra­to­nin

10.10.2020 19:00 0
Tilaajille
Perheen sisällä sairastuneen puolisolla on 40 prosentin mahdollisuus saada Covid-19-tartunta: "Puolison kanssa ollaan paljon tekemisissä, nukutaan useimmiten samassa sängyssä"

Perheen sisällä sai­ras­tu­neen puo­li­sol­la on 40 pro­sen­tin mah­dol­li­suus saada Co­vid-19-tar­tun­ta: "Puo­li­son kanssa ollaan paljon te­ke­mi­sis­sä, nu­ku­taan useim­mi­ten samassa sän­gys­sä"

07.10.2020 12:00 0
Tilaajille
Hailuoto sai pienillä muutoksilla sairauspoissaolot laskuun ja säästi 350 000 euroa

Hai­luo­to sai pie­nil­lä muu­tok­sil­la sai­raus­pois­sa­olot laskuun ja säästi 350 000 euroa

06.10.2020 14:12 0