Koulut: Mitä Kempele sai 35 mil­joo­nal­la eu­rol­la?

Vaalikone: Kuka on sinun pre­si­dent­tieh­dok­kaa­si? Testaa Ran­ta­la­keu­den vaa­li­ko­ne!

Nimitykset: Ran­ta­la­keu­den uusi pää­toi­mit­ta­ja on valittu

Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Hyvinvointi
Viikko
Eläkeliiton Tyrnävän yhdistyksen kannanotto: Vanhusten ympärivuorokautisia hoivapaikkoja ei tule vähentää.
Mielipidekirjoitus

Elä­ke­lii­ton Tyr­nä­vän yh­dis­tyk­sen kan­na­not­to: Van­hus­ten ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­sia hoi­va­paik­ko­ja ei tule vä­hen­tää.

08.12.2023 09:00
Tilaajille
Tulipahan kysyttyä: Venähtääkö Hailuodon Saarenkartanon yöpaasto liian pitkäksi?

Tu­li­pa­han ky­syt­tyä: Ve­näh­tää­kö Hai­luo­don Saa­ren­kar­ta­non yö­paas­to liian pit­käk­si?

08.12.2023 06:00
Tilaajille
Kaikilla lapsiperheillä ei mene hyvin – lapsiperheköyhyys on yleistynyt Pohjois-Pohjanmaalla

Kai­kil­la lap­si­per­heil­lä ei mene hyvin – lap­si­per­he­köy­hyys on yleis­ty­nyt Poh­jois-Poh­jan­maal­la

07.12.2023 18:00
Tilaajille
Vihiluodon pukki kiertää taas kylää karkinjakolaitteen kanssa – katso video!

Vi­hi­luo­don pukki kiertää taas kylää kar­kin­ja­ko­lait­teen kanssa – katso video!

05.12.2023 19:44
"Meillä omaishoitajilla luotto Pohteeseen on täysi nolla" – Kati Mäkinen ihmettelee, miten erityishuolto-ohjelmaan merkittyjä palveluita voidaan viivata yli

"Meillä omais­hoi­ta­jil­la luotto Poh­tee­seen on täysi nolla" – Kati Mäkinen ih­met­te­lee, miten eri­tyis­huol­to-oh­jel­maan mer­kit­ty­jä pal­ve­lui­ta voidaan viivata yli

05.12.2023 11:01 1
Tilaajille
Perhepäivähoito on pienten lasten oikeus, muistuttaa liminkalainen Maria ja vetoaa kuntapäättäjiin
Mielipidekirjoitus

Per­he­päi­vä­hoi­to on pienten lasten oikeus, muis­tut­taa li­min­ka­lai­nen Maria ja vetoaa kun­ta­päät­tä­jiin

04.12.2023 07:07
Tilaajille
Kempeleläinen bussikuski Veijo Saarikoski sai kutsun Linnan juhliin – Hyppäsimme Saarikosken kyytiin ja selvitimme, mikä on hänen positiivisuutensa salaisuus

Kem­pe­le­läi­nen bus­si­kus­ki Veijo Saa­ri­kos­ki sai kutsun Linnan juhliin – Hyp­pä­sim­me Saa­ri­kos­ken kyytiin ja sel­vi­tim­me, mikä on hänen po­si­tii­vi­suu­ten­sa sa­lai­suus

03.12.2023 06:59 1
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Koko kylän joulukalenteri avautuu jälleen Lumijoella – Kalle Loukkaanhuhta tupsahtaa luukusta 19 opastamaan ampumahiihdon maailmaan

Koko kylän jou­lu­ka­len­te­ri avautuu jälleen Lu­mi­joel­la – Kalle Louk­kaan­huh­ta tup­sah­taa luu­kus­ta 19 opas­ta­maan am­pu­ma­hiih­don maail­maan

30.11.2023 18:00
Tilaajille
Onko mahdollista, että kävelet tai pyöräilet kouluun, töihin, harrastuksiin tai kauppaan, kysyy Mari-Leena ja muistuttaa liikkeen olevan lääkettä
Kolumni

Onko mah­dol­lis­ta, että kävelet tai pyö­räi­let kou­luun, töihin, har­ras­tuk­siin tai kaup­paan, kysyy Ma­ri-Lee­na ja muis­tut­taa liik­keen olevan lää­ket­tä

28.11.2023 10:31
Kamrockin louhossuunnitelmat huolestuttavat Limingassa – "Kuka haluaa poimia kivipölyn peitossa olevia marjoja?"

Kam­roc­kin lou­hos­suun­ni­tel­mat huo­les­tut­ta­vat Li­min­gas­sa – "Kuka haluaa poimia ki­vi­pö­lyn pei­tos­sa olevia mar­jo­ja?"

28.11.2023 06:00 1
Tilaajille
"Ei mitään tunkkaisia senioreita, vaan nuorekkaita ikäihmisiä", Kirsti Helenius kuvaa Rantalakeuden Eläkkeensaajia

"Ei mitään tunk­kai­sia se­nio­rei­ta, vaan nuo­rek­kai­ta ikäih­mi­siä", Kirsti He­le­nius kuvaa Ran­ta­la­keu­den Eläk­keen­saa­jia

23.11.2023 09:00
Tilaajille
Tiina tuijoitti tovin TikTokkia ja tunsi aivohippusten manipuloinnin käyvän kuumana
Kolumni

Tiina tui­joit­ti tovin Tik­Tok­kia ja tunsi ai­vo­hip­pus­ten ma­ni­pu­loin­nin käyvän kuumana

22.11.2023 06:00
Sanna kirjoittaa pahanpäivänvarasta: "Kerran viikossa tapahtunut reissu kirkonkylälle on ollut odotettu kohokohta, nyt se on muisto vain"
Kolumni

Sanna kir­joit­taa pa­han­päi­vän­va­ras­ta: "Kerran vii­kos­sa ta­pah­tu­nut reissu kir­kon­ky­läl­le on ollut odo­tet­tu ko­ho­koh­ta, nyt se on muisto vain"

21.11.2023 09:00
Tilaajille
Kuntakuulumisia: Tyrnävän työllisyyspalvelut ottaa TE-palvelut 2024 -uudistuksen innokkaana vastaan – "Yhteistyöllä onnistumme", sanoo Anne
Kolumni

Kun­ta­kuu­lu­mi­sia: Tyr­nä­vän työl­li­syys­pal­ve­lut ottaa TE-pal­ve­lut 2024 -uu­dis­tuk­sen in­nok­kaa­na vastaan – "Yh­teis­työl­lä on­nis­tum­me", sanoo Anne

21.11.2023 09:00
Tilaajille
Pohteen avustushaku avautuu 27. marraskuuta – avustusta voi hakea esimerkiksi Pohteen digipalveluiden opastamiseen

Pohteen avus­tus­ha­ku avautuu 27. mar­ras­kuu­ta – a­vus­tus­ta voi hakea esi­mer­kik­si Pohteen di­gi­pal­ve­lui­den opas­ta­mi­seen

19.11.2023 15:00
Tilaajille
Köykkyriä ei vielä tykitetä – pienimmille laskettelijoille tarkoitettu taikamatto otetaan käyttöön tulevalla talvikaudella

Köyk­ky­riä ei vielä ty­ki­te­tä – ­pie­nim­mil­le las­ket­te­li­joil­le tar­koi­tet­tu tai­ka­mat­to otetaan käyt­töön tu­le­val­la tal­vi­kau­del­la

18.11.2023 15:00
Tilaajille
Rokotuksia tehostetaan Kempeleessä – lisää rokotusaikoja marraskuulle, yli 70-vuotiaille omia rokotusaikoja joulukuussa

Ro­ko­tuk­sia te­hos­te­taan Kem­pe­lees­sä – lisää ro­ko­tus­ai­ko­ja mar­ras­kuul­le, yli 70-vuo­tiail­le omia ro­ko­tus­ai­ko­ja jou­lu­kuus­sa

16.11.2023 10:22
Tilaajille
Katso tallenne Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointifoorumista Kempeleestä: Onko suomalaisten kunto romahtamassa?

Katso tal­len­ne Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­foo­ru­mis­ta Kem­pe­lees­tä: Onko suo­ma­lais­ten kunto ro­mah­ta­mas­sa?

17.11.2023 15:05
Tekstiviestit 15. marraskuuta ilmestyneessä lehdessä – Lumijoen uuden sotekeskuksen rakentaminen saa puolustusta, esillä myös presidentinvaalit

Teks­ti­vies­tit 15. mar­ras­kuu­ta il­mes­ty­nees­sä leh­des­sä – ­Lu­mi­joen uuden so­te­kes­kuk­sen ra­ken­ta­mi­nen saa puo­lus­tus­ta, esillä myös pre­si­den­tin­vaa­lit

15.11.2023 11:00
Tilaajille
Sauli kehottaa havahtumaan, jos työpaikan ilmapiirissä jokin tökkii – ystäviä voi löytyä myös työn parista, ja se sitouttaa työhön paremmin
Kolumni

Sauli ke­hot­taa ha­vah­tu­maan, jos työ­pai­kan il­ma­pii­ris­sä jokin tökkii – ys­tä­viä voi löytyä myös työn pa­ris­ta, ja se si­tout­taa työhön pa­rem­min

14.11.2023 16:00
Tilaajille