NÄKÖISLEHTI: Lue tästä Rantalakeuden Kesä -julkaisu maksutta

Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Hyvinvointi
Viimeisin 12 tuntia
Lakeuden alueen pohjavesivarannot ovat pääasiassa pienet – mistä saadaan tulevaisuudessa puhdasta vettä?

La­keu­den alueen poh­ja­ve­si­va­ran­not ovat pääa­sias­sa pienet – mistä saadaan tu­le­vai­suu­des­sa puh­das­ta vettä?

15:00
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia
”Helppo ja kätevä palvelu” – Omaolosta nopea apu oman terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen sekä itsehoitoon, terveysvaivaan sekä elintapojen parantamiseen
Mainos Pohjois-Pohjanmaan hyvinvoin­tialue

”Helppo ja kätevä pal­ve­lu” – Omao­los­ta nopea apu o­man ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin edis­tä­mi­seen sekä it­se­hoi­toon, ­ter­veys­vai­vaan sekä elin­ta­po­jen pa­ran­ta­mi­seen

12:00
Päivittäin pyöräilevä Tuomas kannustaa valitsemaan peltilehmän sijaan putkiratsun
Kolumni

Päi­vit­täin pyö­räi­le­vä Tuomas kan­nus­taa va­lit­se­maan pel­ti­leh­män sijaan put­ki­rat­sun

06:00
Tilaajille
Viikko
Markolla on näkemys, miten voisimme tehdä oikeita diagnooseja ja parantaa itseämme sekä kotimaatamme
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mar­kol­la on nä­ke­mys, miten voi­sim­me tehdä oikeita diag­noo­se­ja ja pa­ran­taa it­seäm­me sekä ko­ti­maa­tam­me

30.05.2023 21:00
Tilaajille
Viisautena monet sanovat, että kannattaa välttää katkeruuden kuopat
Kolumni

Vii­sau­te­na monet sa­no­vat, että kan­nat­taa välttää kat­ke­ruu­den kuopat

30.05.2023 19:00
Tilaajille
Oulun seudun omaishoitajat on tehnyt tärkeää työtä omaishoitajien edunvalvonnan ja hyvinvoinnin eteen jo 25 vuotta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun seudun omais­hoi­ta­jat on tehnyt tärkeää työtä omais­hoi­ta­jien edun­val­von­nan ja hy­vin­voin­nin eteen jo 25 vuotta

30.05.2023 12:54
Tilaajille
Tyrnävän ja Temmeksen eläkeläiset käyvät vuoroin vieraissa – laulua, retkiä ja yhteisaterioita

Tyr­nä­vän ja Tem­mek­sen elä­ke­läi­set käyvät vuoroin vie­rais­sa – laulua, retkiä ja yh­tei­sa­te­rioi­ta

29.05.2023 09:00
Tilaajille
Temmeksellä ideoita ja aktiivisuutta riittää: kymmenvuotias kyläyhdistys avaa tänä kesänä matkaparkin ja suunnittelee pumptrack-radan rakentamista

Tem­mek­sel­lä ideoita ja ak­tii­vi­suut­ta riit­tää: kym­men­vuo­tias ky­läyh­dis­tys avaa tänä kesänä mat­ka­par­kin ja suun­nit­te­lee pumpt­rack-ra­dan ra­ken­ta­mis­ta

28.05.2023 20:14
Tilaajille
Hailuotolaisäijät päättivät lähteä kävelemään – äijien hyvinvointiryhmä on Hailuodon urheilijoiden alajaosto, jossa myös saunotaan, pelataan, poristaan ja talkoillaan

Hai­luo­to­lai­säi­jät päät­ti­vät lähteä kä­ve­le­mään – äi­jien hy­vin­voin­ti­ryh­mä on Hai­luo­don ur­hei­li­joi­den ala­jaos­to, jossa myös sau­no­taan, pe­la­taan, po­ris­taan ja tal­koil­laan

27.05.2023 06:00
Tilaajille
Oulun osallistuvan budjetoinnin äänestysaika päättyy sunnuntaina – Oulunsaloon on ehdotettu pumptrack-rataa sekä Viljapuistoon esteettömiä penkkejä

Oulun osal­lis­tu­van bud­je­toin­nin ää­nes­ty­sai­ka päättyy sun­nun­tai­na – Ou­lun­sa­loon on eh­do­tet­tu pumpt­rack-ra­taa sekä Vil­ja­puis­toon es­teet­tö­miä penk­ke­jä

25.05.2023 15:00
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Lakeus olisi nähtävä arvokkaana Oulua kirittävänä ja tukevana kehyskunta-alueena
Pääkirjoitus

Lakeus olisi nähtävä ar­vok­kaa­na Oulua ki­rit­tä­vä­nä ja tu­ke­va­na ke­hys­kun­ta-aluee­na

24.05.2023 06:00
Tilaajille
Mari muistuttaa: "Terveyden merkitystä omassa elämässämme emme voi yhtään väheksyä"
Kolumni

Mari muis­tut­taa: "Ter­vey­den mer­ki­tys­tä omassa elä­mäs­säm­me emme voi yhtään vä­hek­syä"

23.05.2023 20:00
Tilaajille
Eristyneisyys ja pieni yhteisö kiehtoivat Hailuotoon saapunutta, madridilaista Mateoa – "Koen olevani samankaltainen pohjoismaalaisten kanssa, rento"

Eris­ty­nei­syys ja pieni yhteisö kieh­toi­vat Hai­luo­toon saa­pu­nut­ta, mad­ri­di­lais­ta Mateoa – "Koen olevani sa­man­kal­tai­nen poh­jois­maa­lais­ten kanssa, rento"

23.05.2023 18:00
Tilaajille
Tyrnävä jakoi ison nipun avustuksia – yhteissumma yli 36 000 euroa

Tyrnävä jakoi ison nipun avus­tuk­sia – yh­teis­sum­ma yli 36 000 euroa

23.05.2023 13:00
Kempeleläiset kuntoilijat tempaisivat keräämällä 11 pussia roskia
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kem­pe­le­läi­set kun­toi­li­jat tem­pai­si­vat ke­rää­mäl­lä 11 pussia roskia

23.05.2023 12:08
Hyvinvointipäivä puuroineen ja tietoiskuineen veti Lakeustalolle väkeä – "Tultiin katsomaan, tuleeko täällä vastaan jotain jänskää"

Hy­vin­voin­ti­päi­vä puu­roi­neen ja tie­tois­kui­neen veti La­keus­ta­lol­le väkeä – "Tul­tiin kat­so­maan, tuleeko täällä vastaan jotain jäns­kää"

23.05.2023 11:00
Tilaajille
Radikaaliin ääriajatteluun ja rasismiin on syytä kiinnittää huomiota Limingassakin, pohtii uusi etsivä nuorisotyöntekijä Juha Ljokkoi

Ra­di­kaa­liin ää­ria­jat­te­luun ja ra­sis­miin on syytä kiin­nit­tää huo­mio­ta Li­min­gas­sa­kin, pohtii uusi etsivä nuo­ri­so­työn­te­ki­jä Juha Ljokkoi

19.05.2023 18:00
Tilaajille
Ihmiselle ihmismäistä tekemistä, vaatii Heli ja kääntää koiranhoito-ohjeet ihmiselle sopivaksi
Kolumni

Ih­mi­sel­le ih­mis­mäis­tä te­ke­mis­tä, vaatii Heli ja kääntää koi­ran­hoi­to-oh­jeet ih­mi­sel­le so­pi­vak­si

17.05.2023 06:00
Tilaajille
Tutkimus vahvistaa: Jos haluaa maksimoida liikunnan hyödyt, kannattaa lenkin jälkeen lähteä löylyihin – yhteisvaikutus hyväksi verisuonille

Tut­ki­mus vah­vis­taa: Jos haluaa mak­si­moi­da lii­kun­nan hyödyt, kan­nat­taa lenkin jälkeen lähteä löy­lyi­hin – yh­teis­vai­ku­tus hyväksi ve­ri­suo­nil­le

13.05.2023 15:00
Pohde laskee harventaneensa pomoporrasta 160 henkilön edestä – Säästöjä syntyy 100 000 euroa henkilöltä

Pohde laskee har­ven­ta­neen­sa po­mo­por­ras­ta 160 hen­ki­lön edestä – Sääs­tö­jä syntyy 100 000 euroa hen­ki­löl­tä

12.05.2023 15:00
Tilaajille