Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Päiväkoti
Oulunsalon Jääsköntielle suunnitteilla uusi päiväkoti – päiväkotitoimijaksi Pilke Päiväkodit Oy

Ou­lun­sa­lon Jääs­kön­tiel­le suun­nit­teil­la uusi päi­vä­ko­ti – päi­vä­ko­ti­toi­mi­jak­si Pilke Päi­vä­ko­dit Oy

26.01.2023 11:00
Tilaajille
Kyösti huomauttaa, että Harry Potterilla sekä Lumijoen päiväkodilla on jotain yhteistä – Hirsirakennukset rakentuvat Lumijoen keskustaan aikataulun mukaisesti

Kyösti huo­maut­taa, että Harry Pot­te­ril­la sekä Lu­mi­joen päi­vä­ko­dil­la on jotain yh­teis­tä – Hir­si­ra­ken­nuk­set ra­ken­tu­vat Lu­mi­joen kes­kus­taan ai­ka­tau­lun mu­kai­ses­ti

01.11.2022 10:58
Tilaajille
Menikö politikointi lasten edun edelle, kysyvät Tuomas ja Arja Limingan päiväkotihankkeen keskeyttämisestä
Mielipidekirjoitus

Menikö po­li­ti­koin­ti lasten edun edelle, kysyvät Tuomas ja Arja Li­min­gan päi­vä­ko­ti­hank­keen kes­keyt­tä­mi­ses­tä

24.05.2022 16:00
Tilaajille
Limingan päiväkotihanke jäähylle:  "Kunnan omat päivähoitopaikat ovat tällä hetkellä täynnä, ja jos yksityinen kapasiteetti ei jostain syystä riittäisi, selvittelemme tilaipäisratkaisuja", sanoo kunnanjohtaja

Li­min­gan päi­vä­ko­ti­han­ke jää­hyl­le: "Kunnan omat päi­vä­hoi­to­pai­kat ovat tällä het­kel­lä täynnä, ja jos yk­si­tyi­nen ka­pa­si­teet­ti ei jostain syystä riit­täi­si, sel­vit­te­lem­me ti­lai­päis­rat­kai­su­ja", sanoo kun­nan­joh­ta­ja

24.05.2022 15:10
Tilaajille
Päiväkoti Vekkulissa juostiin hyvän asian puolesta – Team Rynkebyn Koulujuoksu laajeni Tyrnävällä myös varhaiskasvatukseen

Päi­vä­ko­ti Vek­ku­lis­sa juos­tiin hyvän asian puo­les­ta – Team Ryn­ke­byn Kou­lu­juok­su laajeni Tyr­nä­väl­lä myös var­hais­kas­va­tuk­seen

04.05.2022 20:36
Tilaajille
Keskusteleva kunnanvaltuusto ei kuntalaisen näkökulmasta ole huono asia – Limingan valtuustossa asiaa riitti päiväkotihankkeen ympärillä rutkasti
Pääkirjoitus

Kes­kus­te­le­va kun­nan­val­tuus­to ei kun­ta­lai­sen nä­kö­kul­mas­ta ole huono asia – ­Li­min­gan val­tuus­tos­sa asiaa riitti päi­vä­ko­ti­hank­keen ym­pä­ril­lä rut­kas­ti

23.02.2022 06:00
Tilaajille
Kaapillinen taidetta – Käsi, eläimenluu ja kivoja värejä, Toukovakan päiväkodin lapset tuumaavat

Kaa­pil­li­nen tai­det­ta – Käsi, eläi­men­luu ja kivoja värejä, Tou­ko­va­kan päi­vä­ko­din lapset tuu­maa­vat

17.02.2022 18:00
Tilaajille
Varhaiskasvatuksen aikuisista huutava pula – Linnukan esiopetusryhmä alkuvuoden ilman opettajaa ja erityisopettajaa

Var­hais­kas­va­tuk­sen ai­kui­sis­ta huutava pula – Lin­nu­kan esi­ope­tus­ryh­mä al­ku­vuo­den ilman opet­ta­jaa ja eri­tyis­opet­ta­jaa

05.02.2022 15:00
Tilaajille
Lumijoen kunnanhallitus esittää niin päiväkodin kuin hyvinvointikeskuksen rakentamisen käynnistämistä ensi vuonna – kunnanvaltuusto päättää budjetista torstai-iltana

Lu­mi­joen kun­nan­hal­li­tus esittää niin päi­vä­ko­din kuin hy­vin­voin­ti­kes­kuk­sen ra­ken­ta­mi­sen käyn­nis­tä­mis­tä ensi vuonna – kun­nan­val­tuus­to päättää bud­je­tis­ta tors­tai-il­ta­na

29.12.2021 13:02
Tilaajille
Uusia varhaiskasvatuspaikkoja Tupokseen – kirkonkylällä ruuhkaa päiväkodeissa

Uusia var­hais­kas­va­tus­paik­ko­ja Tu­pok­seen – kir­kon­ky­läl­lä ruuhkaa päi­vä­ko­deis­sa

11.11.2021 07:25
Löytyykö päiväkodille yrittäjää? – "Mietityttää, että oliko tässä tapauksessa Vihiluodon lapset vain pelinappuloina?", Touko Remes pohtii

Löy­tyy­kö päi­vä­ko­dil­le yrit­tä­jää? – "Mie­ti­tyt­tää, että oliko tässä ta­pauk­ses­sa Vi­hi­luo­don lapset vain pe­li­nap­pu­loi­na?", Touko Remes pohtii

20.10.2021 06:00
Tilaajille
Entä jos mikään ei pidättele lasta? Varhaiskasvatusyksiköiden on suunniteltava ja harjoiteltava siltä varalta, että lapsi katoaa omille teilleen

Entä jos mikään ei pi­dät­te­le lasta? Var­hais­kas­va­tus­yk­si­köi­den on suun­ni­tel­ta­va ja har­joi­tel­ta­va siltä va­ral­ta, että lapsi katoaa omille teil­leen

17.12.2020 09:00
Tilaajille