Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Vuoden Yrittäjä
Tyrnävän vuoden yrittäjä Suvi luottaa elämään – tunnustus tuli pitkäjänteisestä ja idearikkaasta työstä lasten parissa

Tyr­nä­vän vuoden yrit­tä­jä Suvi luottaa elämään – tun­nus­tus tuli pit­kä­jän­tei­ses­tä ja idea­rik­kaas­ta työstä lasten parissa

24.11.2023 19:00
Tilaajille
Juho Saarela pokkasi Kempeleen yrittäjäpalkinnon – Vaatimattomassa vuokrahallissa syntynyt JS-Automoto tekee miljoonien liikevaihtoa

Juho Saarela pokkasi Kem­pe­leen yrit­tä­jä­pal­kin­non – Vaa­ti­mat­to­mas­sa vuok­ra­hal­lis­sa syn­ty­nyt JS-Au­to­mo­to tekee mil­joo­nien lii­ke­vaih­toa

21.11.2023 18:44
Tilaajille
Kuvataiteilijasta vuoden oulunsalolaiseksi yrittäjäksi – "Paljon teen töitä intohimolla"

Ku­va­tai­tei­li­jas­ta vuoden ou­lun­sa­lo­lai­sek­si yrit­tä­jäk­si – "Paljon teen töitä in­to­hi­mol­la"

01.12.2022 18:00
Tilaajille
Harri Rauhanummi on Tyrnävän Vuoden yrittäjä: "Innovatiivinen yrittäjä, joka auttaa muita yrittäjiä menestymään"

Harri Rau­ha­num­mi on Tyr­nä­vän Vuoden yrit­tä­jä: "In­no­va­tii­vi­nen yrit­tä­jä, joka auttaa muita yrit­tä­jiä me­nes­ty­mään"

25.11.2022 20:30
Tilaajille
Ari on Lumijoen vuoden yrittäjä – "Jos henkilöstö voi hyvin, niin yritys voi hyvin"

Ari on Lu­mi­joen vuoden yrit­tä­jä – "Jos hen­ki­lös­tö voi hyvin, niin yritys voi hyvin"

10.11.2022 18:00
Tilaajille
"On yrittäjyyden etu, että voi valita työpäivän sijaan saunan lämmityksen" – Lumijoen Vuoden yrittäjä Ville Kilpeläinen painottaa työssäjaksamisen merkitystä

"On yrit­tä­jyy­den etu, että voi valita työ­päi­vän sijaan saunan läm­mi­tyk­sen" – Lu­mi­joen Vuoden yrit­tä­jä Ville Kil­pe­läi­nen pai­not­taa työs­sä­jak­sa­mi­sen mer­ki­tys­tä

15.12.2021 14:00
Tilaajille
Limingan Vuoden yrittäjäksi Prässi Oy: Korona-aika on tuonut oman haasteensa kuntosalin elämään, mutta uudet ideat toimivat – esimerkiksi liikennevalot kertovat milloin on hyvä tulla treenaamaan

Li­min­gan Vuoden yrit­tä­jäk­si Prässi Oy: Ko­ro­na-ai­ka on tuonut oman haas­teen­sa kun­to­sa­lin elä­mään, mutta uudet ideat toi­mi­vat – esi­mer­kik­si lii­ken­ne­va­lot ker­to­vat milloin on hyvä tulla tree­naa­maan

11.12.2021 18:15
Tilaajille
"Kempeleessä on hyvä toimia yrittäjänä", kiittelee Vuoden yrittäjänä palkittu Elekma Oy:n Matti Lukkarila

"Kem­pe­lees­sä on hyvä toimia yrit­tä­jä­nä", kiit­te­lee Vuoden yrit­tä­jä­nä pal­kit­tu Elekma Oy:n Matti Luk­ka­ri­la

10.12.2020 09:57
Tilaajille
Luonnosta on Tyrnävän vuoden yrittäjä – Syksyllä perustettiin tytäryhtiö Hollantiin, ja tavoitteena on lähteä myös Lähi-Idän ja Aasian markkinoille

Luon­nos­ta on Tyr­nä­vän vuoden yrit­tä­jä – Syk­syl­lä pe­rus­tet­tiin ty­tär­yh­tiö Hol­lan­tiin, ja ta­voit­tee­na on lähteä myös Lä­hi-Idän ja Aasian mark­ki­noil­le

20.11.2020 21:02
Tilaajille