Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Hirsirakentaminen
Kyösti huomauttaa, että Harry Potterilla sekä Lumijoen päiväkodilla on jotain yhteistä – Hirsirakennukset rakentuvat Lumijoen keskustaan aikataulun mukaisesti

Kyösti huo­maut­taa, että Harry Pot­te­ril­la sekä Lu­mi­joen päi­vä­ko­dil­la on jotain yh­teis­tä – Hir­si­ra­ken­nuk­set ra­ken­tu­vat Lu­mi­joen kes­kus­taan ai­ka­tau­lun mu­kai­ses­ti

01.11.2022 10:58
Tilaajille
Kauhat iskettiin maahan Lumijoella – terveysaseman ja päiväkodin työmaat käynnistyivät

Kauhat is­ket­tiin maahan Lu­mi­joel­la – ter­veys­ase­man ja päi­vä­ko­din työmaat käyn­nis­tyi­vät

22.08.2022 06:00
Tilaajille
Valtuusto päätti yksimielisesti: Tyrnävälle rakennetaan hirsinen monitoimikoulu

Val­tuus­to päätti yk­si­mie­li­ses­ti: Tyr­nä­väl­le ra­ken­ne­taan hir­si­nen mo­ni­toi­mi­kou­lu

07.06.2022 09:10 1
Tilaajille
Lumijoen terveysaseman ja päiväkodin rakentaminen käynnistynee elokuun alussa – Aikatauluun vaikuttavat hirsi- ja kattoristikkotoimitukset

Lu­mi­joen ter­veys­ase­man ja päi­vä­ko­din ra­ken­ta­mi­nen käyn­nis­ty­nee elokuun alussa – Ai­ka­tau­luun vai­kut­ta­vat hirsi- ja kat­to­ris­tik­ko­toi­mi­tuk­set

02.06.2022 12:00
Tilaajille
Hirsinen toimitalo kestää aikaa – hirsirakentamisessa etu on myös aikataulussa, sillä yksinkertainen rakenne nousee nopeasti

Hir­si­nen toi­mi­ta­lo kestää aikaa – hir­si­ra­ken­ta­mi­ses­sa etu on myös ai­ka­tau­lus­sa, sillä yk­sin­ker­tai­nen rakenne nousee no­peas­ti

01.03.2022 06:09
Tilaajille
Heidin ja Heikin hirsitaloa on rakennettu talkoovoimin ja perinteitä kunnioittaen – "Perinnehirsitalo on tässä seuraavat 300 vuotta ja senkin jälkeen hirret voivat olla hyödynnettävissä"

Heidin ja Heikin hir­si­ta­loa on ra­ken­net­tu tal­koo­voi­min ja pe­rin­tei­tä kun­nioit­taen – "­Pe­rin­ne­hir­si­ta­lo on tässä seu­raa­vat 300 vuotta ja senkin jälkeen hirret voivat olla hyö­dyn­net­tä­vis­sä"

16.07.2021 19:12
Tilaajille
Kempeleeseen nousee yksi Suomen ensimmäisistä hirsisistä liikerakennuksista – Kestäväksi todettu materiaali oli keskeinen valintakriteeri Koneunionille

Kem­pe­lee­seen nousee yksi Suomen en­sim­mäi­sis­tä hir­si­sis­tä lii­ke­ra­ken­nuk­sis­ta – Kes­tä­väk­si todettu ma­te­riaa­li oli kes­kei­nen va­lin­ta­kri­tee­ri Ko­ne­unio­nil­le

29.04.2021 13:01
Tilaajille
Tarja ja Konsta jäivät Tyrnävälle – Lumijärvet rakensivat unelmiensa talon omin käsin hirrestä Ängeslevänjoen varteen

Tarja ja Konsta jäivät Tyr­nä­väl­le – Lu­mi­jär­vet ra­ken­si­vat unel­mien­sa talon omin käsin hir­res­tä Än­ges­le­vän­joen varteen

23.01.2021 13:00
Tilaajille