Rantalakeus-maastot: Ter­ve­tu­loa juok­se­maan koko per­heel­lä – katso ai­ka­tau­lu täältä

Mainos: KeKi pronssille, seuraa joukkuetta jatkossakin Rantalakeus Digissä: 6 kk vain 29 €, tilaa tästä!

Lapset
Kuukausi
"On varmistettava, että kansalaisaloite kännykkäkiellosta etenee eduskuntaan ja saadaan kunnolla keskustelua koulujen muistakin ongelmista"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

"On var­mis­tet­ta­va, että kan­sa­lais­aloi­te kän­nyk­kä­kiel­los­ta etenee edus­kun­taan ja saadaan kun­nol­la kes­kus­te­lua kou­lu­jen muis­ta­kin on­gel­mis­ta"

19.09.2023 13:00
Tilaajille
Lapset eivät ole helpompia huomenna, he ovat tässä ja nyt – Minnan mielestä vanhempienkin kannattaisi elää hetkessä
Kolumni

Lapset eivät ole hel­pom­pia huo­men­na, he ovat tässä ja nyt – ­Min­nan mie­les­tä van­hem­pien­kin kan­nat­tai­si elää het­kes­sä

13.09.2023 06:00
Tilaajille
Pilke-päiväkoti Loimun lapset ovat saaneet retkeillä Muksubussilla.

Pil­ke-päi­vä­ko­ti Loimun lapset ovat saaneet ret­keil­lä Muk­su­bus­sil­la.

07.09.2023 18:00
Tilaajille
Päiväkoti Pilkkeen Neroja kyyditään Muksubussilla! – Katso kuvat ja video!

Päi­vä­ko­ti Pilk­keen Neroja kyy­di­tään Muk­su­bus­sil­la! – Katso kuvat ja video!

07.09.2023 19:33
Tilaajille
Anna taistelee lapsiavioliittoja vastaan Tansaniassa – kertoo työstään ensi viikolla Limingassa

Anna tais­te­lee lap­si­avio­liit­to­ja vastaan Tan­sa­nias­sa – kertoo työs­tään ensi vii­kol­la Li­min­gas­sa

27.08.2023 15:00
Tilaajille
Vanhemmat
Lastenlääkäriyhdistys tukee kännykän käytön rajoittamista kouluissa – "Hallitusohjelman uudistus on tarpeellinen"

Las­ten­lää­kä­ri­yh­dis­tys tukee kän­ny­kän käytön ra­joit­ta­mis­ta kou­luis­sa – "Hal­li­tu­soh­jel­man uu­dis­tus on tar­peel­li­nen"

09.08.2023 09:00
Katso video kempeleläisen Ellenin matkasta Tangovekaraksi: Tuleva kolmasluokkalainen osallistui Satumaa-laulukilpailuun ja sai Tangomarkkinoilla kruunun päähänsä

Katso video kem­pe­le­läi­sen Ellenin mat­kas­ta Tan­go­ve­ka­rak­si: Tuleva kol­mas­luok­ka­lai­nen osal­lis­tui Sa­tu­maa-lau­lu­kil­pai­luun ja sai Tan­go­mark­ki­noil­la kruunun pää­hän­sä

30.07.2023 06:00
Tilaajille
78-vuotias Temmeksen Taru liikuttaa ihmisiä edelleen – Päivi kertoo, kuinka harrastuksesta voi kasvaa elämänmittainen tarina

78-vuo­tias Tem­mek­sen Taru lii­kut­taa ihmisiä edel­leen – Päivi kertoo, kuinka har­ras­tuk­ses­ta voi kasvaa elä­män­mit­tai­nen tarina

07.07.2023 15:00
Tilaajille
Helin onni löytyy Tupoksesta – "Laaja verkosto luo turvallisuuden tunnetta pienessä kylässä"

Helin onni löytyy Tu­pok­ses­ta – "Laaja ver­kos­to luo tur­val­li­suu­den tun­net­ta pie­nes­sä ky­läs­sä"

02.07.2023 15:00
Tilaajille
Liminkalaisille tutut palvelut jäävät tauolle, mutta perhekeskustiimi jatkaa toimintaansa

Li­min­ka­lai­sil­le tutut pal­ve­lut jäävät tauol­le, mutta per­he­kes­kus­tii­mi jatkaa toi­min­taan­sa

20.06.2023 11:00
Katso kuvat: Tyrnävän kesäkerholaiset summasivat grilliherkut sekä parhaat kesäaktiviteetit – "Makkaraa ei saa missään nimessä jättää pois"

Katso kuvat: Tyr­nä­vän ke­sä­ker­ho­lai­set sum­ma­si­vat gril­li­her­kut sekä parhaat ke­sä­ak­ti­vi­tee­tit – "Mak­ka­raa ei saa missään nimessä jättää pois"

15.06.2023 06:00
Tilaajille
Nuorimmat tietoverkkorikosten tekijät ovat alakouluikäisiä – Milloin vanhempien herätyskellojen tulisi soida?

Nuo­rim­mat tie­to­verk­ko­ri­kos­ten tekijät ovat ala­kou­lu­ikäi­siä – Milloin van­hem­pien he­rä­tys­kel­lo­jen tulisi soida?

07.06.2023 13:00
Tilaajille
Limingan Niittomiesten paluumuuttaja Veera saa lapset liikkumaan – Turbokeihäs karautetaan kauas urheilukoulussa

Li­min­gan Niit­to­mies­ten pa­luu­muut­ta­ja Veera saa lapset liik­ku­maan – Tur­bo­kei­häs ka­rau­te­taan kauas ur­hei­lu­kou­lus­sa

04.06.2023 06:00
Tilaajille
Vanhempaintoimikunnan hankkima leikkimökki tuo iloa Katrin päiväkodin lapsille

Van­hem­pain­toi­mi­kun­nan hank­ki­ma leik­ki­mök­ki tuo iloa Katrin päi­vä­ko­din lap­sil­le

31.05.2023 09:55
Tilaajille
Lumijokiset lapset sen tietävät: onnistuneen kesän reseptiin kuuluu uintia, vesileikkejä ja mansikoita

Lu­mi­jo­ki­set lapset sen tie­tä­vät: on­nis­tu­neen kesän re­sep­tiin kuuluu uintia, ve­si­leik­ke­jä ja man­si­koi­ta

29.05.2023 15:00
Tilaajille
Kempeleen Ketolanperän koululla odotetaan päätöksiä koulun laajentamisesta – lapset osallistuivat aktiivisesti roskapussikampanjaan

Kem­pe­leen Ke­to­lan­pe­rän kou­lul­la odo­te­taan pää­tök­siä koulun laa­jen­ta­mi­ses­ta – lapset osal­lis­tui­vat ak­tii­vi­ses­ti ros­ka­pus­si­kam­pan­jaan

25.05.2023 17:28
Tilaajille
Kempeleessä pikkulapseen autolla törmännyt mies tuomittiin sakkoihin – potkupyörällä liikkunut kolmivuotias kuoli

Kem­pe­lees­sä pik­ku­lap­seen autolla tör­män­nyt mies tuo­mit­tiin sak­koi­hin – pot­ku­pyö­räl­lä liik­ku­nut kol­mi­vuo­tias kuoli

24.05.2023 14:11
Tilaajille
13-vuotias kempeleläinen Elia ryhtyi kevytyrittäjäksi saadakseen kesätöitä – sähköruohonleikkuria varten hän neuvotteli kummeiltaan lainan

13-vuo­tias kem­pe­le­läi­nen Elia ryhtyi ke­vy­ty­rit­tä­jäk­si saa­dak­seen ke­sä­töi­tä – säh­kö­ruo­hon­leik­ku­ria varten hän neu­vot­te­li kum­meil­taan lainan

18.05.2023 18:00
Tilaajille
Katso kuvat ja video: Oulunsalon kirkonkylän koululla valmistaudutaan merirosvomusikaalin ensi-iltaan – kaikille avoin kulttuurielämys on koko koulun yhteinen voimanponnistus

Katso kuvat ja video: Ou­lun­sa­lon kir­kon­ky­län kou­lul­la val­mis­tau­du­taan me­ri­ros­vo­mu­si­kaa­lin en­si-il­taan – kai­kil­le avoin kult­tuu­ri­elä­mys on koko koulun yh­tei­nen voi­man­pon­nis­tus

13.05.2023 18:00
Tilaajille