Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Perhe
Viimeisin 12 tuntia
Markkinaväki viihtyi Tyrnävällä – Perunamarkkinoilla oli tarjolla ravintoa ruumiille ja hengelle

Mark­ki­na­vä­ki viihtyi Tyr­nä­väl­lä – Pe­ru­na­mark­ki­noil­la oli tar­jol­la ra­vin­toa ruu­miil­le ja hen­gel­le

06:01
Tilaajille
Markkinakojuilla ja esiintymislavojen edessä riitti tungosta tänäkin syksynä – Katso videot ja kuvagalleria Tyrnävän perunamarkkinoista

Mark­ki­na­ko­juil­la ja esiin­ty­mis­la­vo­jen edessä riitti tun­gos­ta tänäkin syksynä – Katso videot ja ku­va­gal­le­ria Tyr­nä­vän pe­ru­na­mark­ki­nois­ta

06:00
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia
Kuukausi
Tractor pulling -harrastus kaipaa uutta verta: Tyrnävän Jaajo jatkaa isänsä perinteitä Jäbädeerellä – Katso videot!

Tractor pulling -har­ras­tus kaipaa uutta verta: Tyr­nä­vän Jaajo jatkaa isänsä pe­rin­tei­tä Jä­bä­dee­rel­lä – Katso videot!

26.09.2023 18:00
Tilaajille
Lumijoen vanhempainyhdistys järjestää koululla koko kylälle avoimen aamiaistilaisuuden tulevana perjantaina

Lu­mi­joen van­hem­pain­yh­dis­tys jär­jes­tää kou­lul­la koko kylälle avoimen aa­miais­ti­lai­suu­den tu­le­va­na per­jan­tai­na

25.09.2023 13:00
Tilaajille
Peruna taipuu moneksi, tietää 28 vuotta kotitaloutta opettanut Marja-Kaisa – "Kehotan oppilaita olemaan ylpeitä kotiseudustaan ja sen perunaosaamisesta"

Peruna taipuu mo­nek­si, tietää 28 vuotta ko­ti­ta­lout­ta opet­ta­nut Mar­ja-Kai­sa – "­Ke­ho­tan op­pi­lai­ta olemaan ylpeitä ko­ti­seu­dus­taan ja sen pe­ru­nao­saa­mi­ses­ta"

20.09.2023 18:00
Tilaajille
Esikoinen lennähti maailmalle – Tiina pohtii tyhjän pesän syndroomaa
Kolumni

Esi­koi­nen len­näh­ti maail­mal­le – Tiina pohtii tyhjän pesän synd­roo­maa

13.09.2023 06:00
Päiväkoti Pilkkeen Neroja kyyditään Muksubussilla! – Katso kuvat ja video!

Päi­vä­ko­ti Pilk­keen Neroja kyy­di­tään Muk­su­bus­sil­la! – Katso kuvat ja video!

07.09.2023 19:33
Tilaajille
Pilke-päiväkoti Loimun lapset ovat saaneet retkeillä Muksubussilla.

Pil­ke-päi­vä­ko­ti Loimun lapset ovat saaneet ret­keil­lä Muk­su­bus­sil­la.

07.09.2023 18:00
Tilaajille
Lakeuden asuntokauppa vetää asiantuntijoiden mukaan hyvin ja myytävistä kohteista on jopa pulaa – kiristyneet lainansaantiehdot hankaloittavat kaupankäyntiä

La­keu­den asun­to­kaup­pa vetää asian­tun­ti­joi­den mukaan hyvin ja myy­tä­vis­tä koh­teis­ta on jopa pulaa – ki­ris­ty­neet lai­nan­saan­ti­eh­dot han­ka­loit­ta­vat kau­pan­käyn­tiä

06.09.2023 06:00
Tilaajille
Aku Sipola keskusteli Krankka-areenalla liminkalaisten nuorten kanssa – "Uskaltakaa tuntea!"

Aku Sipola kes­kus­te­li Krank­ka-aree­nal­la li­min­ka­lais­ten nuorten kanssa – "Us­kal­ta­kaa tun­tea!"

01.09.2023 18:00
Tilaajille
Vanhemmat
Edunvalvontavaltuutus kuntoon terveenä ollessa – valtakirjaa voi muokata vuosien saatossa ennen kuin on tarve ottaa se käyttöön

Edun­val­von­ta­val­tuu­tus kuntoon ter­vee­nä ollessa – ­val­ta­kir­jaa voi muokata vuosien saa­tos­sa ennen kuin on tarve ottaa se käyt­töön

31.08.2023 11:00
Tilaajille
Katso kuvat: HKK keräsi Pirilän alueen täyteen ihmisiä nauttimaan kesäpäivästä ja tutustumaan Kempeleen tarjontaan

Katso kuvat: HKK keräsi Pirilän alueen täyteen ihmisiä naut­ti­maan ke­sä­päi­väs­tä ja tu­tus­tu­maan Kem­pe­leen tar­jon­taan

26.08.2023 18:00
Tilaajille
Katso kuvat: Köykkyrin satupolun avajaisia vietetään keskiviikkona

Katso kuvat: Köyk­ky­rin sa­tu­po­lun ava­jai­sia vie­te­tään kes­ki­viik­ko­na

22.08.2023 06:00
Tilaajille
Neljä tohtoria ja yksi matriarkka kahvipöydän ympärillä – liminkalaislähtöisen Ahon suvun jäsenet muistuttavat oppimisen olevan elämän mittainen mahdollisuus

Neljä toh­to­ria ja yksi mat­riark­ka kah­vi­pöy­dän ym­pä­ril­lä – li­min­ka­lais­läh­töi­sen Ahon suvun jäsenet muis­tut­ta­vat op­pi­mi­sen olevan elämän mit­tai­nen mah­dol­li­suus

13.08.2023 06:00
Tilaajille
Lumijoen uusi päiväkoti Pikkulumi avaa ovensa ensi viikon maanantaina – viskarit ihastuivat uusiin tiloihin

Lu­mi­joen uusi päi­vä­ko­ti Pik­ku­lu­mi avaa ovensa ensi viikon maa­nan­tai­na – ­vis­ka­rit ihas­tui­vat uusiin ti­loi­hin

08.08.2023 06:00
Tilaajille
Viskarit pääsivät tutustumaan uuteen päiväkotiin

Vis­ka­rit pää­si­vät tu­tus­tu­maan uuteen päi­vä­ko­tiin

07.08.2023 15:37
Tilaajille
Säikkäblues soi lauantaina Varessäikässä – koko perheen tapahtuma

Säik­käb­lues soi lauan­tai­na Va­res­säi­käs­sä – koko perheen ta­pah­tu­ma

04.08.2023 15:00
Tilaajille
Temmeksen Kärsämänkylällä asuneiden Similän Annan ja Heikin jälkeläiset kokoontuvat Rantsilassa lauantaina – sukututkimus innosti tapaamiseen

Tem­mek­sen Kär­sä­män­ky­läl­lä asu­nei­den Similän Annan ja Heikin jäl­ke­läi­set ko­koon­tu­vat Rant­si­las­sa lauan­tai­na – su­ku­tut­ki­mus innosti ta­paa­mi­seen

28.07.2023 11:00
Tilaajille
Koulutus ja jatkuvan oppimisen vahvistaminen ovat keinoja nostaa työllisyysastetta sekä vaikuttaa ihmisten arjen jaksamiseen ja hyvinvointiin
Kolumni

Kou­lu­tus ja jat­ku­van op­pi­mi­sen vah­vis­ta­mi­nen ovat keinoja nostaa työl­li­syys­as­tet­ta sekä vai­kut­taa ih­mis­ten arjen jak­sa­mi­seen ja hy­vin­voin­tiin

11.07.2023 22:00
Tilaajille