Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Perhe
Kuukausi
Jopa kolmannes muistisairauksista olisi ehkäistävissä viiden sormen ohjeella

Jopa kol­man­nes muis­ti­sai­rauk­sis­ta olisi eh­käis­tä­vis­sä viiden sormen oh­jeel­la

28.02.2024 20:07
Tilaajille
Katso täältä lakeuden perheuutiset – syntyneet, kuolleet ja vihityt

Katso täältä la­keu­den per­he­uu­ti­set – syn­ty­neet, kuol­leet ja vihityt

26.02.2024 13:01
Kempeleessä kehitetty deittisovellus menee suoraan asiaan – Marko Savolainen sai idean uuvuttuaan Tinderiin

Kem­pe­lees­sä ke­hi­tet­ty deit­ti­so­vel­lus menee suoraan asiaan – Marko Sa­vo­lai­nen sai idean uu­vut­tuaan Tin­de­riin

21.02.2024 11:00
Tilaajille
Katso täältä lakeuden perheuutiset – syntyneet, kuolleet ja vihityt

Katso täältä la­keu­den per­he­uu­ti­set – syn­ty­neet, kuol­leet ja vihityt

21.02.2024 09:00
Tilaajille
Vammaisperheet jäivät ilman palveluita Kempeleessä – "Pohteen malli" tunnetaan jo koko maassa, eikä pelkästään hyvässä mielessä

Vam­mais­per­heet jäivät ilman pal­ve­lui­ta Kem­pe­lees­sä – "Poh­teen malli" tun­ne­taan jo koko maassa, eikä pel­käs­tään hyvässä mie­les­sä

19.02.2024 09:00
Tilaajille
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta keskustelee avoimen varhaiskasvatuksen jatkosta Lumijoella

Si­vis­tys- ja hy­vin­voin­ti­lau­ta­kun­ta kes­kus­te­lee avoimen var­hais­kas­va­tuk­sen jat­kos­ta Lu­mi­joel­la

18.02.2024 11:00
Tilaajille
Paulan mielestä vaikuttaa hyvin erikoiselta, että nykyinen ateriapalvelumuoto ollaan Lumilyhdyssä lakkauttamassa
Kolumni

Paulan mie­les­tä vai­kut­taa hyvin eri­koi­sel­ta, että ny­kyi­nen ate­ria­pal­ve­lu­muo­to ollaan Lu­mi­lyh­dys­sä lak­kaut­ta­mas­sa

15.02.2024 15:00 1
Lakeuden perheuutiset: Katso tästä syntyneet, vihityt ja kuolleet

La­keu­den per­heuu­ti­set: Katso tästä syn­ty­neet, vihityt ja kuol­leet

15.02.2024 13:00
Petran ja Marien ystävyys on kestänyt varhaislapsuudesta lähtien – "Tapahtuu mitä tapahtuu, me tulemme aina pitämään yhtä"

Petran ja Marien ys­tä­vyys on kes­tä­nyt var­hais­lap­suu­des­ta lähtien – "­Ta­pah­tuu mitä ta­pah­tuu, me tulemme aina pi­tä­mään yhtä"

14.02.2024 06:00
Tilaajille
Kirkkomännikön uudisrakennus kohoaa katseilta piilossa – huhtikuussa huppua voidaan ryhtyä jo purkamaan, kun vesikatto on paikallaan

Kirk­ko­män­ni­kön uu­dis­ra­ken­nus kohoaa kat­seil­ta pii­los­sa – huh­ti­kuus­sa huppua voidaan ryhtyä jo pur­ka­maan, kun ve­si­kat­to on pai­kal­laan

12.02.2024 20:40
Tilaajille
Irma Kupiaisella riitti empatiaa, sympatiaa ja ilonpisaroita ihmisille jaettavaksi

Irma Ku­piai­sel­la riitti em­pa­tiaa, sym­pa­tiaa ja ilon­pi­sa­roi­ta ih­mi­sil­le jaet­ta­vak­si

10.02.2024 13:00
Katso täältä lakeuden perheuutiset – syntyneet, kuolleet ja vihityt

Katso täältä la­keu­den per­he­uu­ti­set – syn­ty­neet, kuol­leet ja vihityt

10.02.2024 09:00
Vanhemmat
Lue tästä lakeuden perheuutiset – syntyneet, vihityt ja kuolleet

Lue tästä la­keu­den per­he­uu­ti­set – syn­ty­neet, vihityt ja kuol­leet

31.01.2024 13:00
Katso kuvat: Lumijoen uusi so­siaa­li- ja ter­veys­kes­kus avasi ovensa – Lastenneuvolassa hoidonjatkuvuus onnistuu hyvin kahden terveydenhoitajan taktiikalla

Katso kuvat: Lu­mi­joen uusi so­siaa­li- ja ter­veys­kes­kus avasi ovensa – ­Las­ten­neu­vo­las­sa hoi­don­jat­ku­vuus on­nis­tuu hyvin kahden ter­vey­den­hoi­ta­jan tak­tii­kal­la

26.01.2024 18:00
Tilaajille
Suomen Avustajapalvelut voitti Pohteen kilpailutuksen – Limingan, Lumijoen ja Tyrnävän alueella toimiva yritys hakee nyt henkilökohtaisia avustajia

Suomen Avus­ta­ja­pal­ve­lut voitti Pohteen kil­pai­lu­tuk­sen – ­Li­min­gan, Lu­mi­joen ja Tyr­nä­vän alueel­la toimiva yritys hakee nyt hen­ki­lö­koh­tai­sia avus­ta­jia

26.01.2024 15:00
Tilaajille
Oulunsalossa Pitkisvanhemmat järjestäytyivät vanhempainyhdistykseksi – "Lapset mukaan lumitöihin ja muihin arjen askareisiin"

Ou­lun­sa­los­sa Pit­kis­van­hem­mat jär­jes­täy­tyi­vät van­hem­pain­yh­dis­tyk­sek­si – "­Lap­set mukaan lu­mi­töi­hin ja muihin arjen as­ka­rei­siin"

26.01.2024 11:00
Tilaajille
Katso täältä lakeuden perheuutiset – syntyneet, kuolleet ja vihityt

Katso täältä la­keu­den per­he­uu­ti­set – syn­ty­neet, kuol­leet ja vihityt

24.01.2024 13:00
Tilaajille
Loviisan on päätettävä, kenelle antaa äänensä: nallelle, koiralle, pupulle, Ihaalle vai hepalle?

Lo­vii­san on pää­tet­tä­vä, kenelle antaa ää­nen­sä: nal­lel­le, koi­ral­le, pu­pul­le, Ihaalle vai he­pal­le?

24.01.2024 06:00
Tilaajille
Oleksandran esikoinen syntyi joulukuussa – "Ukrainassa ajatellaan, että kyllähän naiset nämä jutut tietävät"

Olek­sand­ran esi­koi­nen syntyi jou­lu­kuus­sa – "Uk­rai­nas­sa aja­tel­laan, että kyl­lä­hän naiset nämä jutut tie­tä­vät"

23.01.2024 18:00
Tilaajille
Varhaiskasvatuksessa on reagoitava nopeasti muuttuviin tarpeisiin – tulevaa ounastellaan esimerkiksi rakennusvalvonnasta saatujen ennakkotietojen perusteella

Var­hais­kas­va­tuk­ses­sa on rea­goi­ta­va no­peas­ti muut­tu­viin tar­pei­siin – tulevaa ou­nas­tel­laan esi­mer­kik­si ra­ken­nus­val­von­nas­ta saa­tu­jen en­nak­ko­tie­to­jen pe­rus­teel­la

21.01.2024 06:00
Tilaajille