Urheilu : Ran­ta­la­keus-maas­to­jen infon löydät täältä

Ilkivalta

Komia joutui il­ki­val­lan koh­teek­si Lu­mi­joel­la – ­son­nis­ta tuli härkä

20.08.2021 14:47
Tilaajille
Pääkirjoitus

Vaa­li­mai­nok­sia on taas revitty ja sot­ket­tu – se ei ole lail­li­nen tapa ottaa kantaa, vaan hyök­käys de­mo­kra­tiaa vas­taan, muis­tut­taa pää­toi­mit­ta­ja Sauli

26.05.2021 04:40
Tilaajille

Lin­nuk­ka­puis­tos­sa sy­ty­tet­tiin leik­ki­ka­tos pa­la­maan: Il­ki­val­taa on ollut poik­keuk­sel­li­sen paljon eri puo­lil­la Li­min­kaa tänä keväänä – van­hem­pia ke­ho­te­taan olemaan valp­pai­na las­ten­sa puuhien suhteen

28.04.2021 16:16
Tilaajille

Lu­mi­joen kun­to­sa­li ja lii­kun­ta­sa­li sul­je­taan tois­tu­van il­ki­val­lan vuoksi kah­dek­si vii­kok­si – lu­mi­jo­ki­nen sa­li­har­ras­ta­ja lupaa te­ki­jöi­den jäl­jil­le joh­ta­vas­ta vin­kis­tä 200 euron palk­kion

09.04.2021 11:22
Lukijalta Mielipidekirjoitus

"Tie­dok­si nyt saa­tet­ta­koon että po­lii­sil­le on il­moi­tet­tu –onn suun­ni­tel­tu asu­kas­par­tioin­nin aloit­ta­mis­ta..."

23.01.2021 14:53
Tilaajille
Kolumni

Li­min­gan kun­nan­joh­ta­ja haluaa kaikki yh­tei­seen pro­jek­tiin lasten ja nuorten elämän eväiden ra­ken­ta­mi­seen: "Kunnan ta­voit­tee­na on, että jo­kai­sel­le nuo­rel­le löy­tyi­si vä­hin­tään yksi har­ras­tus, jonka kautta voisi kokea on­nis­tu­mi­sen iloa ja osaa­mi­sen tun­te­muk­sia"

04.11.2020 02:01