Mainos: Syksyn supertarjouksena Rantalakeus Digi 6 kk vain 29 €, tilaa tästä!

Oppiminen
Matikkatäti arvelee: Ylen runsas urheilutarjonta kasvanee, koska asialle saatiin nimikkoministeri
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ma­tik­ka­tä­ti ar­ve­lee: Ylen runsas ur­hei­lu­tar­jon­ta kas­va­nee, koska asialle saatiin ni­mik­ko­mi­nis­te­ri

25.06.2023 11:00 1
Kellukkeita, magneetteja, kumijuttuja – hailuotolaislapset pohtivat, miksi lautta kelluu

Kel­luk­kei­ta, mag­neet­te­ja, ku­mi­jut­tu­ja – ­hai­luo­to­lais­lap­set poh­ti­vat, miksi lautta kelluu

27.05.2023 11:00
Tilaajille
Pienen lapsen päiväkoti-ikävän helpottamiseen on keinonsa – Marjo Lahti on yksi Suomen vain muutamasta varhaiskasvatuksen kommunikaatio-ohjaajasta

Pienen lapsen päi­vä­ko­ti-ikä­vän hel­pot­ta­mi­seen on kei­non­sa – Marjo Lahti on yksi Suomen vain muu­ta­mas­ta var­hais­kas­va­tuk­sen kom­mu­ni­kaa­tio-oh­jaa­jas­ta

17.05.2023 15:00
Tilaajille
Nelli ei enää inhoa matematiikkaa: "Kun tuli nuo arvot, olen ajatellut ettei se haittaa, vaikka joskus onkin matikkaa"

Nelli ei enää inhoa ma­te­ma­tiik­kaa: "Kun tuli nuo arvot, olen aja­tel­lut ettei se hait­taa, vaikka joskus onkin ma­tik­kaa"

15.05.2023 18:00
Tilaajille
Rasmus, Julia, Samu ja Venla eivät hätkähtäneet tiukkoja kysymyksiä – Rantaroustin koulun matkamessuilla opittiin Iso-Britanniastakin paljon

Rasmus, Julia, Samu ja Venla eivät hät­käh­tä­neet tiuk­ko­ja ky­sy­myk­siä – Ran­ta­rous­tin koulun mat­ka­mes­suil­la opit­tiin Iso-Bri­tan­nias­ta­kin paljon

03.03.2023 06:00
Tilaajille
Millainen on Iso-Britannia? Tyrnävän Rantaroustin koululla järjestettiin Matkamessut – viidesluokkalaisten ansiosta Euroopan maat tulivat tutuiksi

Mil­lai­nen on Iso-Bri­tan­nia? Tyr­nä­vän Ran­ta­rous­tin kou­lul­la jär­jes­tet­tiin Mat­ka­mes­sut – vii­des­luok­ka­lais­ten an­sios­ta Eu­roo­pan maat tulivat tu­tuik­si

02.03.2023 18:38
Tilaajille
"Nyt voi keskittyä opetukseen" – Tyrnävällä kehitettiin malli, jossa oppiminen tapahtuu oppilaiden tavoitteiden ja tason mukaisesti

"Nyt voi kes­kit­tyä ope­tuk­seen" – Tyr­nä­väl­lä ke­hi­tet­tiin malli, jossa op­pi­mi­nen ta­pah­tuu op­pi­lai­den ta­voit­tei­den ja tason mu­kai­ses­ti

03.03.2023 11:10
Tilaajille
Vaalipostia: Anun mielestä oppimisen avain on hyvinvoiva opettaja
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: Anun mie­les­tä op­pi­mi­sen avain on hy­vin­voi­va opet­ta­ja

02.03.2023 06:00
Kaikki ei ollut ennen huonommin, ainakaan koulumaailmassa – Sauli pohtii voisiko oppimista hieman leppoistaa
Kolumni

Kaikki ei ollut ennen huo­nom­min, ai­na­kaan kou­lu­maail­mas­sa – Sauli pohtii voisiko op­pi­mis­ta hieman lep­pois­taa

22.02.2023 03:17
Tilaajille
Hailuodon ja Ærøn nuoret vaihtoon – samankaltaisten saarten nuoriso tutustuu toisiinsa työpajoissa ja vierailuilla

Hai­luo­don ja Ærøn nuoret vaih­toon – ­sa­man­kal­tais­ten saarten nuoriso tu­tus­tuu toi­siin­sa työ­pa­jois­sa ja vie­rai­luil­la

07.02.2023 11:34
Tilaajille
Päätoimittaja kiittää päättyvästä lukuvuodesta
Pääkirjoitus

Pää­toi­mit­ta­ja kiittää päät­ty­väs­tä lu­ku­vuo­des­ta

01.06.2022 06:00
"Ajattelen, että yksi tärkeimpiä asioita kulttuurien välisessä kohtaamisessa on uteliaisuus", kirjoittaa Minna Sorvala
Kolumni

"A­jat­te­len, että yksi tär­keim­piä asioita kult­tuu­rien vä­li­ses­sä koh­taa­mi­ses­sa on ute­liai­suus", kir­joit­taa Minna Sorvala

18.05.2022 02:17
Tilaajille
Katso video ja kuvat: Öljyntorjuntatyö herätti ajatuksia kahdeksasluokkalaisissa  – öljyonnettomuuksissa täytyy reagoida nopeasti

Katso video ja kuvat: Öl­jyn­tor­jun­ta­työ herätti aja­tuk­sia kah­dek­sas­luok­ka­lai­sis­sa – öl­jy­on­net­to­muuk­sis­sa täytyy rea­goi­da no­peas­ti

03.02.2021 14:00