Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Matematiikka
Miksi mahtava vaikuttaja, matematiikka, pysyttelee piilossa mediassa, kysyy matikkatäti
Mielipidekirjoitus

Miksi mahtava vai­kut­ta­ja, ma­te­ma­tiik­ka, py­syt­te­lee pii­los­sa me­dias­sa, kysyy ma­tik­ka­tä­ti

17.10.2023 06:00
Matikkatäti arvelee: Ylen runsas urheilutarjonta kasvanee, koska asialle saatiin nimikkoministeri
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ma­tik­ka­tä­ti ar­ve­lee: Ylen runsas ur­hei­lu­tar­jon­ta kas­va­nee, koska asialle saatiin ni­mik­ko­mi­nis­te­ri

25.06.2023 11:00 1
Ensimmäinen matematiikkapainotteinen luokka päätti peruskoulun Tupoksen koululla – luokkaa opettanut Tiina toivoo projektille jatkoa

En­sim­mäi­nen ma­te­ma­tiik­ka­pai­not­tei­nen luokka päätti pe­rus­kou­lun Tu­pok­sen kou­lul­la – luokkaa opet­ta­nut Tiina toivoo pro­jek­til­le jatkoa

07.06.2023 06:00
Tilaajille
Alli haastaa mummit neulomaan matikkapää-pipoja
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Alli haastaa mummit neu­lo­maan ma­tik­ka­pää-pi­po­ja

16.05.2023 08:00
Tilaajille
"Nyt voi keskittyä opetukseen" – Tyrnävällä kehitettiin malli, jossa oppiminen tapahtuu oppilaiden tavoitteiden ja tason mukaisesti

"Nyt voi kes­kit­tyä ope­tuk­seen" – Tyr­nä­väl­lä ke­hi­tet­tiin malli, jossa op­pi­mi­nen ta­pah­tuu op­pi­lai­den ta­voit­tei­den ja tason mu­kai­ses­ti

03.03.2023 11:10
Tilaajille
Yläkoulun matikkaluokka olikin täysi kymppi – "Nyt ysiluokan viimeisellä puoliskolla ollessani ajattelen, että itse todennäköisesti hyödyin matikkaluokasta"
Kolumni

Ylä­kou­lun ma­tik­ka­luok­ka olikin täysi kymppi – "Nyt ysi­luo­kan vii­mei­sel­lä puo­lis­kol­la ol­les­sa­ni ajat­te­len, että itse to­den­nä­köi­ses­ti hyödyin ma­tik­ka­luo­kas­ta"

01.02.2023 06:00
Alli vaatii: Jokaisen puolueen vaaliohjelmaan tulisi kuulua tavoite kolmesta ällästä ja kahdesta ämmästä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Alli vaatii: Jo­kai­sen puo­lueen vaa­li­oh­jel­maan tulisi kuulua tavoite kol­mes­ta ällästä ja kah­des­ta ämmästä

06.01.2023 07:54
Tilaajille
Kuuntele miten yhdeksäsluokkalaiset keskustelevat englanniksi – seitsemäsluokkalaisilla monialaisen oppimiskokonaisuuden aiheina vuorovaikutus, kansainvälisyys ja arjen matematiikka

Kuun­te­le miten yh­dek­säs­luok­ka­lai­set kes­kus­te­le­vat eng­lan­nik­si – seit­se­mäs­luok­ka­lai­sil­la mo­ni­alai­sen op­pi­mis­ko­ko­nai­suu­den aiheina vuo­ro­vai­ku­tus, kan­sain­vä­li­syys ja arjen ma­te­ma­tiik­ka

05.02.2021 08:00