Luontosuhde
Liminkalainen Kalle parantaa käsillään, porisuttaa eläimiä ja näki 70-luvun alussa lukuisia valoilmiöitä, jotka antoivat hänelle lisänimen

Li­min­ka­lai­nen Kalle pa­ran­taa kä­sil­lään, po­ri­sut­taa eläimiä ja näki 70-lu­vun alussa lu­kui­sia va­loil­miöi­tä, jotka an­toi­vat hänelle li­sä­ni­men

15.07.2022 18:00
Tilaajille
Katso video: 17-vuotias japanilainen Neo viihtyi aiemmin videopelien parissa, mutta Limingassa hän löysi luonnon – nyt vaihto-oppilas tykkää nukkua tähtitaivaan alla ja samoilla metsissä

Katso video: 17-vuo­tias ja­pa­ni­lai­nen Neo viihtyi aiemmin vi­deo­pe­lien pa­ris­sa, mutta Li­min­gas­sa hän löysi luonnon – nyt vaih­to-op­pi­las tykkää nukkua täh­ti­tai­vaan alla ja sa­moil­la met­sis­sä

02.01.2022 18:00
Tilaajille
Japanilainen vaihto-oppilas päätyi Limingan Ala-Temmekselle ja löysi luonnon – "Suomalainen metsä on kaunis"

Ja­pa­ni­lai­nen vaih­to-op­pi­las päätyi Li­min­gan Ala-Tem­mek­sel­le ja löysi luonnon – "Suo­ma­lai­nen metsä on kaunis"

02.01.2022 12:54
Tilaajille
"Asuinalueiden lähellä olisi hyvä olla riittävän isoja ja esteettisiä viheralueita ja siellä olisi huomioitu myös sosiaalisen kanssakäymisen mahdollisuus", pohtii diakoniatyöntekijä Maija
Kolumni

"A­sui­na­luei­den lähellä olisi hyvä olla riit­tä­vän isoja ja es­teet­ti­siä vi­her­aluei­ta ja siellä olisi huo­mioi­tu myös so­siaa­li­sen kans­sa­käy­mi­sen mah­dol­li­suus", pohtii dia­ko­nia­työn­te­ki­jä Maija

13.10.2021 01:45
Tilaajille
"Meidän arvostaa pitkän elämän eläneitä ihmisiä ja näyttää arvostus myös käytännössä siinä, miten heitä kohtelemme. Heillä on paljon elämänkokemusta ja viisautta, mikä ansaitsee kunnioituksemme", kirjoittaa Riitta
Kolumni

"Meidän ar­vos­taa pitkän elämän elä­nei­tä ihmisiä ja näyttää ar­vos­tus myös käy­tän­nös­sä siinä, miten heitä koh­te­lem­me. Heillä on paljon elä­män­ko­ke­mus­ta ja vii­saut­ta, mikä an­sait­see kun­nioi­tuk­sem­me", kir­joit­taa Riitta

06.10.2021 06:00
Tilaajille
Christane Kleblin vahva luontosuhde syntyi jo lapsuudesssa vuoristoluostarin liepeillä – nyt lakeusoppaana työskentelevä nainen löytää luonnon voimaa muun muassa Rantakylästä

Chris­ta­ne Kleblin vahva luon­to­suh­de syntyi jo lap­suu­dess­sa vuo­ris­to­luos­ta­rin lie­peil­lä – nyt la­keus­op­paa­na työs­ken­te­le­vä nainen löytää luonnon voimaa muun muassa Ran­ta­ky­läs­tä

11.09.2021 14:00
Tilaajille