Ikäihmiset
Timo vinkkaa: "Minä käytän salasanojen tallentamiseen kirjaa johon kirjaan eri palveluiden salasanat  ja jota pidän hyvässä tallessa ja löydettävissä tarvittaessa"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Timo vink­kaa: "Minä käytän sa­la­sa­no­jen tal­len­ta­mi­seen kirjaa johon kirjaan eri pal­ve­lui­den sa­la­sa­nat ja jota pidän hyvässä tal­les­sa ja löy­det­tä­vis­sä tar­vit­taes­sa"

12.07.2022 11:49
Tilaajille
Nyt mummukin osaa googlettaa – "Ikäihmisellä on oikeus saada tietoa julkisista palveluista ja olla osa tietoyhteiskuntaa", sanoo Riitta

Nyt mum­mu­kin osaa goog­let­taa – "I­käih­mi­sel­lä on oikeus saada tietoa jul­ki­sis­ta pal­ve­luis­ta ja olla osa tie­toyh­teis­kun­taa", sanoo Riitta

02.04.2022 06:00
Tilaajille
"Asuinalueiden lähellä olisi hyvä olla riittävän isoja ja esteettisiä viheralueita ja siellä olisi huomioitu myös sosiaalisen kanssakäymisen mahdollisuus", pohtii diakoniatyöntekijä Maija
Kolumni

"A­sui­na­luei­den lähellä olisi hyvä olla riit­tä­vän isoja ja es­teet­ti­siä vi­her­aluei­ta ja siellä olisi huo­mioi­tu myös so­siaa­li­sen kans­sa­käy­mi­sen mah­dol­li­suus", pohtii dia­ko­nia­työn­te­ki­jä Maija

13.10.2021 01:45
Tilaajille