Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Mielipide
Selkämaantie on usein huonossa kunnossa – se vaikuttaa alueella asuvien lasten ja nuorten koulunkäyntiin
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sel­kä­maan­tie on usein huo­nos­sa kun­nos­sa – se vai­kut­taa alueel­la asuvien lasten ja nuorten kou­lun­käyn­tiin

03.02.2023 07:17
Asko Lampinen vastaa saamaansa palautteeseen: "Suurpetojen aiheuttamat ongelmat kasvavat maaseudun haja- asutusalueen asukkaille ylipääsemättömäksi"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Asko Lam­pi­nen vastaa saa­maan­sa pa­laut­tee­seen: "Suur­pe­to­jen ai­heut­ta­mat on­gel­mat kas­va­vat maa­seu­dun haja- asu­tus­alueen asuk­kail­le yli­pää­se­mät­tö­mäk­si"

23.11.2022 12:31
Tilaajille
Luottamushenkilöt tärkeässä roolissa myös seurakunnissa, muistuttaa Suvi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Luot­ta­mus­hen­ki­löt tär­keäs­sä roo­lis­sa myös seu­ra­kun­nis­sa, muis­tut­taa Suvi

09.11.2022 11:00
Tilaajille
Turvallinen Suomi on meidän kaikkien toive – olisiko aika lopettaa hyssyttely, kysyvät perussuomalaiset
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tur­val­li­nen Suomi on meidän kaik­kien toive – olisiko aika lo­pet­taa hys­syt­te­ly, kysyvät pe­rus­suo­ma­lai­set

09.11.2022 11:00
Tilaajille
Vilin ja isän susikeskustelu, versio 2.0: "Isä, onko vaari vähän höppönä?"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vilin ja isän su­si­kes­kus­te­lu, versio 2.0: "Isä, onko vaari vähän höp­pö­nä?"

09.11.2022 06:00
Tilaajille
EU:n susidirektiivi ei ole tätä päivää – susiarviointia lakeudella
Lukijalta Mielipidekirjoitus

EU:n su­si­di­rek­tii­vi ei ole tätä päivää – su­si­ar­vioin­tia la­keu­del­la

09.11.2022 06:00
Tilaajille
Asenteiden periyttäminen sukupolvelta toiselle mietityttää Heidiä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Asen­tei­den pe­riyt­tä­mi­nen su­ku­pol­vel­ta toi­sel­le mie­ti­tyt­tää Heidiä

09.11.2022 06:00
Tilaajille
Autat ukrainalaisia parhaiten työllistämällä
Mielipidekirjoitus

Autat uk­rai­na­lai­sia par­hai­ten työl­lis­tä­mäl­lä

04.04.2022 09:16
Tilaajille
Aki Heiskanen vastaa Anu Laukkasen ja Sakari Karkkolan mielipidekirjoitukseen – "Valtakunnallista mielenterveyspalkintoa ei myönnetty Finnmotionin vuoksi"
Mielipidekirjoitus

Aki Heis­ka­nen vastaa Anu Lauk­ka­sen ja Sakari Kark­ko­lan mie­li­pi­de­kir­joi­tuk­seen – "­Val­ta­kun­nal­lis­ta mie­len­ter­veys­pal­kin­toa ei myön­net­ty Finn­mo­tio­nin vuoksi"

10.11.2021 16:37
Tilaajille
Vaalipostia: Faktaa Nahkurista ja Myllystä: "Tässä yhteydessä on unohdettu mainita, että Nahkurin kuntotarkastusraportin mukaan perustusten kuntoa ei ole edes tutkittu"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: Faktaa Nah­ku­ris­ta ja Myl­lys­tä: "Tässä yh­tey­des­sä on unoh­det­tu mai­ni­ta, että Nah­ku­rin kun­to­tar­kas­tus­ra­por­tin mukaan pe­rus­tus­ten kuntoa ei ole edes tut­kit­tu"

07.04.2021 07:34
Tilaajille