Kirjallisuus: Lu­ku­tär­pit lomaan – Näitä kirjoja la­keu­den kir­jas­to­am­mat­ti­lai­set suo­sit­te­le­vat

Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Mielipide
Kuukausi
Lotta-patsas ei ole ensimmäinen naisten työtä alueella kunnioittava patsas, Tapio kirjoittaa vastineessaan
Mielipidekirjoitus

Lot­ta-pat­sas ei ole en­sim­mäi­nen naisten työtä alueel­la kun­nioit­ta­va patsas, Tapio kir­joit­taa vas­ti­nees­saan

25.02.2024 09:00 1
Tilaajille
Ystävä on kuin peili, joka heijastaa takaisin parhaat puolemme, Tapio kirjoittaa

Ystävä on kuin peili, joka hei­jas­taa ta­kai­sin parhaat puo­lem­me, Tapio kir­joit­taa

13.02.2024 09:00
Tilaajille
Nybackat vastaavat Okkoselle: "Ammattiliittojen aika ei ole mennyt"
Mielipidekirjoitus

Ny­bac­kat vas­taa­vat Ok­ko­sel­le: "Am­mat­ti­liit­to­jen aika ei ole mennyt"

12.02.2024 10:29
Tilaajille
Lakko, mielenosoituksen ja kapina – ihmismielellä on lyhyt muisti, Tuomas kirjoittaa
Mielipidekirjoitus

Lakko, mie­le­no­soi­tuk­sen ja kapina – ih­mis­mie­lel­lä on lyhyt muisti, Tuomas kir­joit­taa

06.02.2024 13:01
Tilaajille
Mielipide: Enemmän laadukasta proteiinia kouluruokiin!
Mielipidekirjoitus

Mie­li­pi­de: Enemmän laa­du­kas­ta pro­teii­nia kou­lu­ruo­kiin!

03.02.2024 16:00
Tilaajille
Liminka tarvitsee monipuolisia asumisvaihtoehtoja – myös kerrostaloja, uskovat Liisa ja Juho
Mielipidekirjoitus

Liminka tar­vit­see mo­ni­puo­li­sia asu­mis­vaih­toeh­to­ja – myös ker­ros­ta­lo­ja, uskovat Liisa ja Juho

02.02.2024 18:00 1
Tilaajille
Viikonloppuja pidemmiksi – Työn ja opiskelun jälkeen pitäisi saada levätä riittävästi, kirjoittavat Anton ja Aaronit
Mielipidekirjoitus

Vii­kon­lop­pu­ja pi­dem­mik­si – Työn ja opis­ke­lun jälkeen pitäisi saada levätä riit­tä­väs­ti, kir­joit­ta­vat Anton ja Aaronit

02.02.2024 13:02
Timo toivoo uutta yleisötilaisuutta: "Kempeleen Metsärinne säilymässä umpikujana"
Mielipidekirjoitus

Timo toivoo uutta ylei­sö­ti­lai­suut­ta: "Kem­pe­leen Met­sä­rin­ne säi­ly­mäs­sä um­pi­ku­ja­na"

02.02.2024 08:29
Vanhemmat
Ratsastus sopii harrastuksena kaikille sukupuolille sekä ikäluokille, Essi ja Eevi kirjoittavat
Mielipidekirjoitus

Rat­sas­tus sopii har­ras­tuk­se­na kai­kil­le su­ku­puo­lil­le sekä ikä­luo­kil­le, Essi ja Eevi kir­joit­ta­vat

31.01.2024 17:44
Moni yläkoululainen viettää aivan liikaa aikaa puhelimalla, kirjoittavat Neea ja Ronja
Mielipidekirjoitus

Moni ylä­kou­lu­lai­nen viettää aivan liikaa aikaa pu­he­li­mal­la, kir­joit­ta­vat Neea ja Ronja

30.01.2024 13:42
Ikäihmiset ansaitsevat parempaa, Oulun piirin Sosialidemokraattiset naiset muistuttaa
Mielipidekirjoitus

Ikäih­mi­set an­sait­se­vat pa­rem­paa, Oulun piirin So­sia­li­de­mok­raat­ti­set naiset muis­tut­taa

27.01.2024 18:02
Tilaajille
Onko Limingan muuttotappio kunnan keinotekoisesti aiheuttamaa, kysyy Tuomas Okkonen
Mielipidekirjoitus

Onko Li­min­gan muut­to­tap­pio kunnan kei­no­te­koi­ses­ti ai­heut­ta­maa, kysyy Tuomas Okkonen

21.01.2024 18:00
Tilaajille
Olli Rehn tunnetaan kansainvälisillä kentillä, vakuuttavat lakeuden alueen Keskustan paikallisyhdistysten puheenjohtajat
Mielipidekirjoitus

Olli Rehn tun­ne­taan kan­sain­vä­li­sil­lä ken­til­lä, va­kuut­ta­vat la­keu­den alueen Kes­kus­tan pai­kal­li­syh­dis­tys­ten pu­heen­joh­ta­jat

18.01.2024 11:01
Saarenkartanon henkilökunta vastaa Pohteelle: Asukkaiden yöpaaston venymistä liian pitkäksi ei voi estää nykyisellä henkilöstömäärällä
Mielipidekirjoitus

Saa­ren­kar­ta­non hen­ki­lö­kun­ta vastaa Poh­teel­le: Asuk­kai­den yö­paas­ton ve­ny­mis­tä liian pit­käk­si ei voi estää ny­kyi­sel­lä hen­ki­lös­tö­mää­räl­lä

20.12.2023 13:04
Tilaajille
Limingan seurakunnan diakoniatyöntekijät muistuttavat, ettei ihminen saa kadota Pohteen miljoonien ja säästöjen syövereihin
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Li­min­gan seu­ra­kun­nan dia­ko­nia­työn­te­ki­jät muis­tut­ta­vat, ettei ihminen saa kadota Pohteen mil­joo­nien ja sääs­tö­jen syö­ve­rei­hin

11.12.2023 07:35
Tilaajille
Tapani Tölli vastaa kokoomuksen aluevaltuustoryhmälle: Lainanottovaltuutuksien ehtoihin liittyy myös harkintaa
Mielipidekirjoitus

Tapani Tölli vastaa ko­koo­muk­sen alue­val­tuus­to­ryh­mäl­le: Lai­na­not­to­val­tuu­tuk­sien eh­toi­hin liittyy myös har­kin­taa

30.10.2023 12:22
Tilaajille

Teks­ti­vies­ti 27.9. Ran­ta­la­keu­des­sa – Lap­sil­le toi­vo­taan hei­jas­tin­lii­ve­jä ja Lu­mi­joen yh­tei­sen aa­mu­pa­lan toi­vo­taan olevan run­saam­pi

27.09.2023 13:00
Tilaajille
Tekstiviestit 20.9. ilmestyneessä Rantalakeudessa – Kempeleen Kiri kerää onnitteluja

Teks­ti­vies­tit 20.9. il­mes­ty­nees­sä Ran­ta­la­keu­des­sa – ­Kem­pe­leen Kiri kerää on­nit­te­lu­ja

20.09.2023 09:00
Tilaajille
Maaperän rooli yhä tärkeämpi ilmastokamppailussa – biohiili tekee pellosta hiilivaraston eli hiilen nielun
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Maa­pe­rän rooli yhä tär­keäm­pi il­mas­to­kamp­pai­lus­sa – bio­hii­li tekee pel­los­ta hii­li­va­ras­ton eli hiilen nielun

11.09.2023 13:07
Tilaajille
Tekstiviestit 13.9. ilmestyneessä Rantalakeudessa – anteeksipyyntöä, KeKiä, saunavuoroja ja viherrakentamista

Teks­ti­vies­tit 13.9. il­mes­ty­nees­sä Ran­ta­la­keu­des­sa – an­teek­si­pyyn­töä, KeKiä, sau­na­vuo­ro­ja ja vi­her­ra­ken­ta­mis­ta

06.09.2023 11:00
Tilaajille