Tietotekniikka
Timo vinkkaa: "Minä käytän salasanojen tallentamiseen kirjaa johon kirjaan eri palveluiden salasanat  ja jota pidän hyvässä tallessa ja löydettävissä tarvittaessa"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Timo vink­kaa: "Minä käytän sa­la­sa­no­jen tal­len­ta­mi­seen kirjaa johon kirjaan eri pal­ve­lui­den sa­la­sa­nat ja jota pidän hyvässä tal­les­sa ja löy­det­tä­vis­sä tar­vit­taes­sa"

12.07.2022 11:49
Tilaajille
Ikäihmisetkin tapaavat verkossa: maksutonta ja hyvinvointia edistävää toimintaa yli kuntarajojen – Veikko on vetänyt yhteislaulujakin

Ikä­ih­mi­set­kin ta­paa­vat ver­kos­sa: mak­su­ton­ta ja hy­vin­voin­tia edis­tä­vää toi­min­taa yli kun­ta­ra­jo­jen – ­Veik­ko on vetänyt yh­teis­lau­lu­ja­kin

27.04.2022 06:00
Tilaajille