Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

elinvoima
Tivolin parkkialueen rakentaminen maksaa Kempeleen kunnalle 0,4 miljoonaa euroa – lisärahoitukselle tarvitaan valtuuston siunaus

Tivolin park­ki­alueen ra­ken­ta­mi­nen maksaa Kem­pe­leen kun­nal­le 0,4 mil­joo­naa euroa – li­sä­ra­hoi­tuk­sel­le tar­vi­taan val­tuus­ton siunaus

12.05.2023 06:00
Tilaajille
Villitkin elinvoimaa tuovat ideat esiin – luottamushenkilöiden ideoita jatkojalostetaan myöhemmin aivoriihessä

Vil­lit­kin elin­voi­maa tuovat ideat esiin – ­luot­ta­mus­hen­ki­löi­den ideoita jat­ko­ja­los­te­taan myö­hem­min ai­vo­rii­hes­sä

20.01.2023 15:01 1
Näin lakeuden kunnat menestyvät elinvoiman kehityskuvassa – Kempele jatkaa Pohjois-Pohjanmaan kärkipaikalla, Hailuoto alle 4 000:n asukkaan kunnista kymmenentenä

Näin la­keu­den kunnat me­nes­ty­vät elin­voi­man ke­hi­tys­ku­vas­sa – Kempele jatkaa Poh­jois-Poh­jan­maan kär­ki­pai­kal­la, Hai­luo­to alle 4 000:n asuk­kaan kun­nis­ta kym­me­nen­te­nä

11.10.2022 12:00
Tilaajille
Hailuodon kunnantalon pihalla on kasvihuoneellinen taidetta – näkyvyyttä taiteiljoille, hyvinvointia kuntalaisille

Hai­luo­don kun­nan­ta­lon pihalla on kas­vi­huo­neel­li­nen tai­det­ta – nä­ky­vyyt­tä tai­teil­joil­le, hy­vin­voin­tia kun­ta­lai­sil­le

09.06.2022 08:51
Tilaajille
Päätoimittaja muistuttaa, että vain muutos on pysyvää – vaikka se joskus käykin kipeää
Pääkirjoitus

Pää­toi­mit­ta­ja muis­tut­taa, että vain muutos on pysyvää – vaikka se joskus käykin kipeää

20.10.2021 06:00
Tilaajille
Tyrnävän kehitysyhtiö starttaa vuoden alusta – toimitusjohtajan haku käynnistyy mahdollisimman pian

Tyr­nä­vän ke­hi­tys­yh­tiö start­taa vuoden alusta – toi­mi­tus­joh­ta­jan haku käyn­nis­tyy mah­dol­li­sim­man pian

07.01.2021 08:52
Tilaajille