Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kunnat
Alueen kunnanhallitusten puheenjohtajat: valtionosuuksien vähentämisessä jaksotus ei poista itse ongelmaa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Alueen kun­nan­hal­li­tus­ten pu­heen­joh­ta­jat: val­tion­osuuk­sien vä­hen­tä­mi­ses­sä jak­so­tus ei poista itse on­gel­maa

27.11.2023 10:58
Tilaajille
Janne vie lukijansa nyt kunnan virkistyspäivään – Uusin romaani on hauska ja nokkela, mutta sillä on myös syvällinen viesti

Janne vie lu­ki­jan­sa nyt kunnan vir­kis­tys­päi­vään – Uusin romaani on hauska ja nok­ke­la, mutta sillä on myös sy­väl­li­nen viesti

17.08.2023 18:00
Tilaajille
Kempeleen kunnanjohtaja Tuomas Lohi valittiin Suomen Kuntajohtajien puheenjohtajaksi

Kem­pe­leen kun­nan­joh­ta­ja Tuomas Lohi va­lit­tiin Suomen Kun­ta­joh­ta­jien pu­heen­joh­ta­jak­si

11.08.2023 11:33
Mitä tapahtuu, jos vuokranmaksu viivästyy? Lakeuden nuorille maksutonta asumisneuvontaa tarjoaa tiistaista lähtien Oulunseudun Nuorisoasuntoyhdistys

Mitä ta­pah­tuu, jos vuok­ran­mak­su vii­väs­tyy? La­keu­den nuo­ril­le mak­su­ton­ta asu­mis­neu­von­taa tarjoaa tiis­tais­ta lähtien Ou­lun­seu­dun Nuo­ri­so­asun­to­yh­dis­tys

01.05.2023 06:00
Tilaajille
Vaalipostia: "Minä en suostu häpeämään juuriani tai ajattelemaan maaseutumaisia kuntia riippakivinä", kirjoittaa Olga
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: "Minä en suostu hä­peä­mään juu­ria­ni tai ajat­te­le­maan maa­seu­tu­mai­sia kuntia riip­pa­ki­vi­nä", kir­joit­taa Olga

04.03.2023 19:00
Sote- ja pelastuspalvelut siirtyivät kunnilta Pohteelle – Kunnat voivat keskittyä nyt elinvoimaan ja hyvinvoinnin edistämiseen

Sote- ja pe­las­tus­pal­ve­lut siir­tyi­vät kun­nil­ta Poh­teel­le – ­Kun­nat voivat kes­kit­tyä nyt elin­voi­maan ja hy­vin­voin­nin edis­tä­mi­seen

05.01.2023 08:51
Tilaajille
Rantalakeus kysyi tyrnäväläisiltä: Mikä on uuden kunnan tärkein tehtävä, kun se ei enää vastaa sote- ja pelastuspalveluista?

Ran­ta­la­keus kysyi tyr­nä­vä­läi­sil­tä: Mikä on uuden kunnan tärkein teh­tä­vä, kun se ei enää vastaa sote- ja pe­las­tus­pal­ve­luis­ta?

04.01.2023 17:59
Tilaajille
Kuntien ilmastopäästöt laskivat 3,1 prosenttia – lakeuden kunnista kunnostautui Kempele

Kuntien il­mas­to­pääs­töt las­ki­vat 3,1 pro­sent­tia – la­keu­den kun­nis­ta kun­nos­tau­tui Kempele

28.11.2022 06:00
Tilaajille
Voisiko kyläpoliisimalli olla tulevaisuutta? Poliisiylijohtaja kannustaa lakeudenkin kuntia tarjoamaan tilojaan poliisin käyttöön

Voisiko ky­lä­po­lii­si­mal­li olla tu­le­vai­suut­ta? Po­lii­si­yli­joh­ta­ja kan­nus­taa la­keu­den­kin kuntia tar­joa­maan ti­lo­jaan po­lii­sin käyt­töön

21.10.2022 06:00
Tilaajille
Näin lakeuden kunnat menestyvät elinvoiman kehityskuvassa – Kempele jatkaa Pohjois-Pohjanmaan kärkipaikalla, Hailuoto alle 4 000:n asukkaan kunnista kymmenentenä

Näin la­keu­den kunnat me­nes­ty­vät elin­voi­man ke­hi­tys­ku­vas­sa – Kempele jatkaa Poh­jois-Poh­jan­maan kär­ki­pai­kal­la, Hai­luo­to alle 4 000:n asuk­kaan kun­nis­ta kym­me­nen­te­nä

11.10.2022 12:00
Tilaajille
Sauli käväisi työmatkalla Baijerissa ja huomasi, että kuntakentän ja median ongelmat ovat samanlaisia kuin Suomessa – tietotaitoa voitaisiin kunnissa jakaa enemmän kansainvälisestikin
Kolumni

Sauli käväisi työ­mat­kal­la Bai­je­ris­sa ja huo­ma­si, että kun­ta­ken­tän ja median on­gel­mat ovat sa­man­lai­sia kuin Suo­mes­sa – tie­to­tai­toa voi­tai­siin kun­nis­sa jakaa enemmän kan­sain­vä­li­ses­ti­kin

14.09.2022 03:27
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan luonnollinen väestönlisäys negatiivinen ensimmäistä kertaa koko mittaushistorian aikana

Poh­jois-Poh­jan­maan luon­nol­li­nen väes­tön­li­säys ne­ga­tii­vi­nen en­sim­mäis­tä kertaa koko mit­taus­his­to­rian aikana

15.07.2022 11:00
Tilaajille
Kuka piirtää maiseman, kerää eurot tai sanoo alueiden käytössä viimeisen sanan – kunta, maanomistaja, luonnonsuojelija, marjastaja vai peräti lokki?

Kuka piirtää mai­se­man, kerää eurot tai sanoo aluei­den käy­tös­sä vii­mei­sen sanan – kunta, maa­no­mis­ta­ja, luon­non­suo­je­li­ja, mar­jas­ta­ja vai peräti lokki?

30.06.2022 06:00
Tilaajille
Haravoita, veneitä vai isoa kuvaa – hyvinvointialueille siirtyvän irtaimiston listauksessa on suuria eroja: "Tässä on varmasti käynyt väärinkäsitys

Ha­ra­voi­ta, veneitä vai isoa kuvaa – hy­vin­voin­ti­alueil­le siir­ty­vän ir­tai­mis­ton lis­tauk­ses­sa on suuria eroja: "Tässä on var­mas­ti käynyt vää­rin­kä­si­tys

24.02.2022 12:00
Tilaajille
Kunnat paremmuusjärjestykseen? – Vaikkei mttareiden oikeellisuutta ja luotettavuutta ulkopuolinen kykene arvioimaan, on hyvä todeta, että Liminka, Kempele ja Oulu ovat pärjänneet näissä vertailuissa hyvin, toteaa  Pekka Limingasta
Kolumni

Kunnat pa­rem­muus­jär­jes­tyk­seen? – Vaikkei mtta­rei­den oi­keel­li­suut­ta ja luo­tet­ta­vuut­ta ul­ko­puo­li­nen kykene ar­vioi­maan, on hyvä todeta, että Li­min­ka, Kempele ja Oulu ovat pär­jän­neet näissä ver­tai­luis­sa hyvin, toteaa Pekka Li­min­gas­ta

06.10.2021 06:00