Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Kuvataide
Neitsyt Maria elää kirkkotaiteessa, joulukorteissa, runoissa ja jopa nimipäiväkalenterissa.

Neitsyt Maria elää kirk­ko­tai­tees­sa, jou­lu­kor­teis­sa, ru­nois­sa ja jopa ni­mi­päi­vä­ka­len­te­ris­sa.

30.12.2022 15:00
Kurkistus erityiseen maailmaan – 11-vuotias liminkalainen Koitto Körkkö taiteili veistoksia, jotka kuvittavat samanikäisenä runoja kirjoittaneen autistisen Oskari Mannisen kirjaa

Kur­kis­tus eri­tyi­seen maail­maan – 11-vuo­tias li­min­ka­lai­nen Koitto Körkkö tai­tei­li veis­tok­sia, jotka ku­vit­ta­vat sa­man­ikäi­se­nä runoja kir­joit­ta­neen au­tis­ti­sen Oskari Man­ni­sen kirjaa

31.10.2022 11:10
Tilaajille
Peruna on ollut yllättävän monen kuvataiteilijan aihe jo 1800-luvulla: maalauksissa on istutettu, nostettu, kuorittu ja syöty perunaa – useimmiten pottu päätyy asetelmiin

Peruna on ollut yl­lät­tä­vän monen ku­va­tai­tei­li­jan aihe jo 1800-lu­vul­la: maa­lauk­sis­sa on is­tu­tet­tu, nos­tet­tu, kuo­rit­tu ja syöty perunaa – useim­mi­ten pottu päätyy ase­tel­miin

19.09.2022 10:39
Tilaajille
Ahtisten veljesrakkautta Hailuodon festareilla – Lauri on tehnyt festivaalitaidetta jo kymmenisen vuotta

Ah­tis­ten vel­jes­rak­kaut­ta Hai­luo­don fes­ta­reil­la – Lauri on tehnyt fes­ti­vaa­li­tai­det­ta jo kym­me­ni­sen vuotta

16.07.2022 15:00
Tilaajille
MeriTuulin jokainen teos on puheenvuoro – "Käsin kirjoittaminen on aivoille hyödyllistä", sanoo kirjansitoja

Me­ri­Tuu­lin jo­kai­nen teos on pu­heen­vuo­ro – "­Kä­sin kir­joit­ta­mi­nen on ai­voil­le hyö­dyl­lis­tä", sanoo kir­jan­si­to­ja

17.06.2022 11:44
Tilaajille
Ei mikään pimeän pohjoisen synkkä erakko: Vilho Lampi osallistui juhliin, kirjoitti, lausui, puhui, tanssi – ja maalasi

Ei mikään pimeän poh­joi­sen synkkä erakko: Vilho Lampi osal­lis­tui juh­liin, kir­joit­ti, lausui, puhui, tanssi – ja maalasi

08.06.2022 08:12
Tilaajille
Hailuodon kunnantalon pihalla on kasvihuoneellinen taidetta – näkyvyyttä taiteiljoille, hyvinvointia kuntalaisille

Hai­luo­don kun­nan­ta­lon pihalla on kas­vi­huo­neel­li­nen tai­det­ta – nä­ky­vyyt­tä tai­teil­joil­le, hy­vin­voin­tia kun­ta­lai­sil­le

09.06.2022 08:51
Tilaajille
Lohelle lohi – Zytykkeen päivätoiminnassa valmistettiin kunnanjohtajalle Kuningaslohi-taideteos

Lohelle lohi – Zy­tyk­keen päi­vä­toi­min­nas­sa val­mis­tet­tiin kun­nan­joh­ta­jal­le Ku­nin­gas­lo­hi-tai­de­teos

25.05.2022 10:04
Pia Hentunen kolmen taiteilijan loppu­suoralla Iin tori­taide­teosta valittaessa

Pia Hen­tu­nen kolmen tai­tei­li­jan lop­pu­suo­ral­la Iin to­ri­tai­de­teos­ta va­lit­taes­sa

13.04.2022 14:32
"Nykypäivän vilholampia pitäisi nostattaa eikä potkia nilkkoihin", sanoo Vilho Lammesta sarjakuvaromaania valmisteleva Tessa Astre

"Ny­ky­päi­vän vil­ho­lam­pia pitäisi nos­tat­taa eikä potkia nilk­koi­hin", sanoo Vilho Lam­mes­ta sar­ja­ku­va­ro­maa­nia val­mis­te­le­va Tessa Astre

30.01.2022 06:01
Tilaajille
Hanhijoen näyttely avautuu Helsingin Taidehallissa

Han­hi­joen näyt­te­ly avautuu Hel­sin­gin Tai­de­hal­lis­sa

05.11.2021 20:08
Tilaajille
Tyrnävä innoitti Martti "Huuhaa"  Innasta – ainakin 12 maalauksessa esiintyy Tyrnävän nimi,  katso kuvat ja Yle Areenan tallenne vuodelta 2015!

Tyrnävä in­noit­ti Martti "Huu­haa" Innasta – ainakin 12 maa­lauk­ses­sa esiin­tyy Tyr­nä­vän nimi, katso kuvat ja Yle Areenan tal­len­ne vuo­del­ta 2015!

08.09.2021 21:32
Tilaajille
Tessa tekee mitä haluaa – "Mieleni on kuin tietokone, jossa on kymmenen välilehteä auki"

Tessa tekee mitä haluaa – "­Mie­le­ni on kuin tie­to­ko­ne, jossa on kym­me­nen vä­li­leh­teä auki"

04.09.2021 10:26
Tilaajille
Tonin Limingan kirjaston kotiseutukokoelmaan lahjoittama  taide taltioi historiaa – "Nämä ovat kiitos kulttuuriavustuksista, joita kunta on minulle myöntänyt. Tuntuu tärkeältä antaa jotain takaisin"

Tonin Li­min­gan kir­jas­ton ko­ti­seu­tu­ko­koel­maan lah­joit­ta­ma taide taltioi his­to­riaa – "Nämä ovat kiitos kult­tuu­ria­vus­tuk­sis­ta, joita kunta on minulle myön­tä­nyt. Tuntuu tär­keäl­tä antaa jotain ta­kai­sin"

02.09.2021 09:00
Tilaajille
Lumijoella sukelletaan akvarellien maailmaan – Tänään kirjastolla on Zsuzsa Demeterin näyttelyn avajaiset, parin viikon päästä Varjakassa akvarellimaalauskukrssi

Lu­mi­joel­la su­kel­le­taan ak­va­rel­lien maail­maan – Tänään kir­jas­tol­la on Zsuzsa De­me­te­rin näyt­te­lyn ava­jai­set, parin viikon päästä Var­ja­kas­sa ak­va­rel­li­maa­laus­kukrs­si

01.07.2021 09:09
Tilaajille
Pohjoinen valo on raikas, kylmä ja epäsuora - Tyrnävältä Jouko Korkala löytää tavoittelemansa värisävyn teoksiinsa

Poh­joi­nen valo on raikas, kylmä ja epä­suo­ra - Tyr­nä­väl­tä Jouko Korkala löytää ta­voit­te­le­man­sa vä­ri­sä­vyn teok­siin­sa

29.05.2021 13:00
Tilaajille
Neljä kertaa kevätnäyttely – Limingan taidekoulun oppilaiden työt ovat nähtävillä muun muassa entisen K-Marketin näyteikkunoissa

Neljä kertaa ke­vät­näyt­te­ly – Li­min­gan tai­de­kou­lun op­pi­lai­den työt ovat näh­tä­vil­lä muun muassa entisen K-Mar­ke­tin näy­te­ik­ku­nois­sa

07.05.2021 07:55
Tilaajille
Joel Karppanen Oulunsalo Soin tämän vuoden kuvataiteilija –Luontoretkiä -näyttely on esillä Oulunsalon krijastossa elokuussa

Joel Karp­pa­nen Ou­lun­sa­lo Soin tämän vuoden ku­va­tai­tei­li­ja –Luon­to­ret­kiä -näyt­te­ly on esillä Ou­lun­sa­lon kri­jas­tos­sa elo­kuus­sa

09.02.2021 14:57
Tilaajille
Taidemaalari matkansa alussa – Auvo Virpi haluaa tallentaa maalauksiinsa ohikiitävien hetkien kauneuden

Tai­de­maa­la­ri mat­kan­sa alussa – Auvo Virpi haluaa tal­len­taa maa­lauk­siin­sa ohi­kii­tä­vien hetkien kau­neu­den

31.01.2021 09:01
Tilaajille