Kempeleen kuntatalous
Kuukausi ja vanhemmat
Olisitko valmis maksamaan palkastasi enemmän tuloveroa kotikuntaas? Kysyimme asiaa kuudelta kempeleläiseltä

Oli­sit­ko valmis mak­sa­maan pal­kas­ta­si enemmän tu­lo­ve­roa ko­ti­kun­taas? Ky­syim­me asiaa kuu­del­ta kem­pe­le­läi­sel­tä

21.11.2020 15:00 0
Tilaajille
Zatelliitin 25 uutta tonttia haettavissa, osa ihan moottoritien vieressä – alueella jo yli tuhat työpaikkaa

Za­tel­lii­tin 25 uutta tonttia haet­ta­vis­sa, osa ihan moot­to­ri­tien vie­res­sä – alueel­la jo yli tuhat työ­paik­kaa

19.11.2020 15:37 0
Tilaajille
Katso säästölista ja talousjohtajan videohaastattelu – Kempeleen kunnan lompakko ei ole seuraavina vuosina paksu, alijäämää odotettavissa 3-5 miljoonaa euroa: "Ensi vuonna on tehtävä vaikeitakin päätöksiä"

Katso sääs­tö­lis­ta ja ta­lous­joh­ta­jan vi­deo­haas­tat­te­lu – Kem­pe­leen kunnan lom­pak­ko ei ole seu­raa­vi­na vuosina paksu, ali­jää­mää odo­tet­ta­vis­sa 3-5 mil­joo­naa euroa: "Ensi vuonna on tehtävä vai­kei­ta­kin pää­tök­siä"

17.11.2020 17:01 0
Tilaajille
Kempeleen kunnanhallitus hyväksyi talousarvioehdotuksen ja esittää sitä valtuustolle: Investointeja 11 miljoonalla, suurimpana Ylikylän moduulikoulu ja saneeraus

Kem­pe­leen kun­nan­hal­li­tus hy­väk­syi ta­lous­ar­vio­eh­do­tuk­sen ja esittää sitä val­tuus­tol­le: In­ves­toin­te­ja 11 mil­joo­nal­la, suu­rim­pa­na Yli­ky­län mo­duu­li­kou­lu ja sa­nee­raus

17.11.2020 12:42 0
Tilaajille
Mitä Kempeleen talousjohtaja Juho Leppänen toivoo Joulupukilta? Miltä näyttää kunnan talous tänä vuonna ja lähitulevaisuudessa?

Mitä Kem­pe­leen ta­lous­joh­ta­ja Juho Lep­pä­nen toivoo Jou­lu­pu­kil­ta? Miltä näyttää kunnan talous tänä vuonna ja lä­hi­tu­le­vai­suu­des­sa?

12.11.2020 13:00 0
Tilaajille
Kempele säilyttää tulo- ja kiinteistöverotuksen nykyisellään – Tuloverosta valtuusto äänesti: "Veronkorotus nähdään peikkona"

Kempele säi­lyt­tää tulo- ja kiin­teis­tö­ve­ro­tuk­sen ny­kyi­sel­lään – Tu­lo­ve­ros­ta val­tuus­to ää­nes­ti: "Ve­ron­ko­ro­tus nähdään peik­ko­na"

09.11.2020 17:59 0
Tilaajille
Kempeleen kunnanhallitus päätyi äänestyksen jälkeen esittämään valtuustolle verotuksen säilyttämistä nykytasolla – yhden tuloveroprosentin nosto toisi kunnalle noin kolme miljoonaa lisäeuroa

Kem­pe­leen kun­nan­hal­li­tus päätyi ää­nes­tyk­sen jälkeen esit­tä­mään val­tuus­tol­le ve­ro­tuk­sen säi­lyt­tä­mis­tä ny­ky­ta­sol­la – yhden tu­lo­ve­ro­pro­sen­tin nosto toisi kun­nal­le noin kolme mil­joo­naa li­sä­eu­roa

03.11.2020 10:19 0
Tilaajille