Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Zatelliitti
Hyvä sijainti ja räätälöityvä rakennus toi yrityksiä Kempeleen upouuteen Zokkoparkiin – "Halusimme design-tuotteillemme niiden arvoisen rakennuksen"

Hyvä si­jain­ti ja rää­tä­löi­ty­vä ra­ken­nus toi yri­tyk­siä Kem­pe­leen upo­uu­teen Zok­ko­par­kiin – "Ha­lu­sim­me de­sign-tuot­teil­lem­me niiden ar­voi­sen ra­ken­nuk­sen"

16.10.2023 13:07
Tilaajille
Meltexin uuden toimipisteen avajaisia vietetään tulevana tiistaina – "Uusien tilojen myötä keskitymme nyt hakemaan voimakasta kasvua"

Mel­te­xin uuden toi­mi­pis­teen ava­jai­sia vie­te­tään tu­le­va­na tiis­tai­na – "Uusien tilojen myötä kes­ki­tym­me nyt ha­ke­maan voi­ma­kas­ta kasvua"

01.06.2023 11:00
Tilaajille
Tivolin parkkialueilla saa parkkeerata ilmaiseksi, linjasi kunnanhallitus

Tivolin park­ki­alueil­la saa park­kee­ra­ta il­mai­sek­si, linjasi kun­nan­hal­li­tus

31.03.2023 09:00
Tilaajille
Probot Oy rakentaa uuden kokoonpanohallin Kempeleeseen – robotiikan asiantuntijayritys työllistää nyt 20 henkilöä

Probot Oy ra­ken­taa uuden ko­koon­pa­no­hal­lin Kem­pe­lee­seen – ro­bo­tii­kan asian­tun­ti­ja­yri­tys työl­lis­tää nyt 20 hen­ki­löä

29.11.2022 18:00
Tilaajille
RKL Poukkula Oy rakentaa uudet toimitilat Zatelliittiin – kaveriksi ja naapuriksi tulee Pajala Pohjois-Suomi

RKL Pouk­ku­la Oy ra­ken­taa uudet toi­mi­ti­lat Za­tel­liit­tiin – ka­ve­rik­si ja naa­pu­rik­si tulee Pajala Poh­jois-Suo­mi

24.10.2022 17:05
Osaajat saman katon alle Kempeleeseen – Salotec rakensi tilat ja houkutteli naapurikseen Oumanin

Osaajat saman katon alle Kem­pe­lee­seen – Salotec rakensi tilat ja hou­kut­te­li naa­pu­rik­seen Oumanin

11.10.2022 09:00
Tilaajille
Katso havainnekuvat ja -video: Zatelliitin paraatipaikalle ZetterPark – Kolmesta rakennuksesta koostuvaan kokonaisuuteen tulossa erikoiskauppaa, toimistotiloja ja uusi BestCaravanin myymälä

Katso ha­vain­ne­ku­vat ja -video: Za­tel­lii­tin pa­raa­ti­pai­kal­le Zet­ter­Park – Kol­mes­ta ra­ken­nuk­ses­ta koos­tu­vaan ko­ko­nai­suu­teen tulossa eri­kois­kaup­paa, toi­mis­to­ti­lo­ja ja uusi Best­Ca­ra­va­nin myymälä

30.05.2022 20:33
HyXo- ja Päähöyry-yhtiöt rakentavat uuden pohjoisen toimipisteensä Kempeleeseen – Oulun toiminnot siirtyvät kokonaisuudessaan Zatelliittiin

HyXo- ja Pää­höy­ry-yh­tiöt ra­ken­ta­vat uuden poh­joi­sen toi­mi­pis­teen­sä Kem­pe­lee­seen – Oulun toi­min­not siir­ty­vät ko­ko­nai­suu­des­saan Za­tel­liit­tiin

27.05.2022 09:27
Haluatko pelata Kaliforniassa? – Jari ja Konsta tarjoavat sisäviheriötä muidenkin golffaajien käyttöön

Ha­luat­ko pelata Ka­li­for­nias­sa? – Jari ja Konsta tar­joa­vat si­sä­vi­he­riö­tä mui­den­kin golf­faa­jien käyt­töön

02.12.2021 06:00
Tilaajille
Pikku-Riikka siirtyy Limingasta Kempeleeseen – "Zatelliitissa pääsemme lähelle muita vastaavia toimijoita"

Pik­ku-Riik­ka siirtyy Li­min­gas­ta Kem­pe­lee­seen – "Za­tel­lii­tis­sa pää­sem­me lähelle muita vas­taa­via toi­mi­joi­ta"

27.10.2021 14:21
Tilaajille
Tänään Onnisella on tarjolla makkaraakin – uusi Express-myymälä avasi ovensa Zatelliitiin, ja heti aamusta riitti kuhinaa

Tänään On­ni­sel­la on tar­jol­la mak­ka­raa­kin – uusi Exp­ress-myy­mä­lä avasi ovensa Za­tel­lii­tiin, ja heti aamusta riitti kuhinaa

20.09.2021 12:52
Tilaajille
Nuoret uhittelivat poliisille Kempeleen ja Oulun mopomiiteissä viikonloppuna, poliisiautoa vahingoitettiin – "Täytyisi ymmärtää, että yhteiskunnassa on rajoja"

Nuoret uhit­te­li­vat po­lii­sil­le Kem­pe­leen ja Oulun mo­po­mii­teis­sä vii­kon­lop­pu­na, po­lii­si­au­toa va­hin­goi­tet­tiin – "Täy­tyi­si ym­mär­tää, että yh­teis­kun­nas­sa on rajoja"

31.08.2021 12:10
Tilaajille
Kärkkäinen suunnittelee tavaratalon avaamista Kempeleeseen – Zatelliitin paalupaikalle kaavaillaan myös uutta Prismaa ja runsaasti muuta liiketilaa

Kärk­käi­nen suun­nit­te­lee ta­va­ra­ta­lon avaa­mis­ta Kem­pe­lee­seen – Za­tel­lii­tin paa­lu­pai­kal­le kaa­vail­laan myös uutta Prismaa ja run­saas­ti muuta lii­ke­ti­laa

14.06.2021 20:08
Tilaajille
Nyt on pyöräilijöille munkkia tarjolla – Pytky Cafe siirtyi Syötteen rinteestä Kempeleen Zatelliittiin ja tuo kuuluisat herkut mukanaan

Nyt on pyö­räi­li­jöil­le munkkia tar­jol­la – Pytky Cafe siirtyi Syöt­teen rin­tees­tä Kem­pe­leen Za­tel­liit­tiin ja tuo kuu­lui­sat herkut mu­ka­naan

03.06.2021 06:00
Tilaajille
Salotec Oy siirtää pääkonttorinsa Oulusta Kempeleen Zatelliittiin – alueelle siirtyvien työpaikkojen määrä yli sata

Salotec Oy siirtää pää­kont­to­rin­sa Oulusta Kem­pe­leen Za­tel­liit­tiin – alueel­le siir­ty­vien työ­paik­ko­jen määrä yli sata

11.05.2021 09:22
Tilaajille
Zatelliitin kaavamuutokselle ja laajennukselle valtuuston hyväksyntä – katso minkä kokoisia tontteja on tarjolla

Za­tel­lii­tin kaa­va­muu­tok­sel­le ja laa­jen­nuk­sel­le val­tuus­ton hy­väk­syn­tä – katso minkä ko­koi­sia tont­te­ja on tar­jol­la

02.02.2021 09:00
Tilaajille
Zatelliitin 25 uutta tonttia haettavissa, osa ihan moottoritien vieressä – alueella jo yli tuhat työpaikkaa

Za­tel­lii­tin 25 uutta tonttia haet­ta­vis­sa, osa ihan moot­to­ri­tien vie­res­sä – alueel­la jo yli tuhat työ­paik­kaa

19.11.2020 15:37
Tilaajille
Kaavamuutos ja -laajennus nähtäville – Uusi kaava mahdollistaisi kaupan suuryksikön sijoittumisen Kempeleeseen

Kaa­va­muu­tos ja -laa­jen­nus näh­tä­vil­le – Uusi kaava mah­dol­lis­tai­si kaupan suur­yk­si­kön si­joit­tu­mi­sen Kem­pe­lee­seen

27.10.2020 10:05
Tilaajille