Salibandy
Jukka Teerikangas on halunnut liki 20 vuoden puheenjohtajapestin aikana madaltaa urheiluseuran kynnystä niin, että kaikki halukkaat pääsevät mukaan – siksi Niittomiesten pitkäaikaisin puheenjohtaja yllättyi, kun salibandyssa haluttiin toimia toisin

Jukka Tee­ri­kan­gas on ha­lun­nut liki 20 vuoden pu­heen­joh­ta­ja­pes­tin aikana ma­dal­taa ur­hei­lu­seu­ran kyn­nys­tä niin, että kaikki ha­luk­kaat pää­se­vät mukaan – siksi Niit­to­mies­ten pit­kä­ai­kai­sin pu­heen­joh­ta­ja yl­lät­tyi, kun sa­li­ban­dys­sa ha­lut­tiin toimia toisin

13.11.2020 12:05 0
Tilaajille
Niittareiden seuraava vastus on Hawks, mutta saavatko nyt runkosarjan hännillä olevat punanunut tärkeitä pisteitä? Päävalmentaja Jari Karjalainen luottaa joukkueeseensa, mutta jäähyt pitää karsia pois

Niit­ta­rei­den seu­raa­va vastus on Hawks, mutta saa­vat­ko nyt run­ko­sar­jan hän­nil­lä olevat pu­na­nu­nut tär­kei­tä pis­tei­tä? Pää­val­men­ta­ja Jari Kar­ja­lai­nen luottaa jouk­kuee­seen­sa, mutta jäähyt pitää karsia pois

06.11.2020 08:31 0
Tilaajille
Limingan Niittomiesten edustusjoukkue palaa pelikentille – lauantaina vastassa Saimaan Pallo ja sunnuntaina Pirkat

Li­min­gan Niit­to­mies­ten edus­tus­jouk­kue palaa pe­li­ken­til­le – lauan­tai­na vas­tas­sa Saimaan Pallo ja sun­nun­tai­na Pirkat

22.10.2020 15:15 0
Tilaajille
Vierasjoukkueen koronaepäily vei LNM:n edustusjoukkueen erikoiseen tilanteeseen - Virallinen karanteenipäätös tuli päivä ennen sen päättymistä

Vie­ras­jouk­kueen ko­ro­na­epäi­ly vei LNM:n edus­tus­jouk­kueen eri­koi­seen ti­lan­tee­seen - Vi­ral­li­nen ka­ran­tee­ni­pää­tös tuli päivä ennen sen päät­ty­mis­tä

13.10.2020 12:44 0
Tilaajille