Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Hiihto
Hiihto kiinnostaa sukupuolesta riippumatta, mutta miksi Suomessa naisten jääkiekkoliigalla ei ole edes omia nettisivuja, kysyy Oskari
Kolumni

Hiihto kiin­nos­taa su­ku­puo­les­ta riip­pu­mat­ta, mutta miksi Suo­mes­sa naisten jää­kiek­ko­lii­gal­la ei ole edes omia net­ti­si­vu­ja, kysyy Oskari

12.04.2023 06:00
Tilaajille
Vihiluoto-Oritkarin jääreitin sekä Kempeleenlahden hiihtolatujen ylläpito lopetetaan

Vi­hi­luo­to-Orit­ka­rin jää­rei­tin sekä Kem­pe­leen­lah­den hiih­to­la­tu­jen yl­lä­pi­to lo­pe­te­taan

11.04.2023 10:00
Katso video: Kolmen vuoden tauon jälkeen Ketunmaan Piippuhiihot palasi ladulle – paikka vaihtui, mutta historiallinen tapahtuma sai jatkoa

Katso video: Kolmen vuoden tauon jälkeen Ke­tun­maan Piip­pu­hii­hot palasi ladulle – paikka vaih­tui, mutta his­to­rial­li­nen ta­pah­tu­ma sai jatkoa

26.03.2023 18:00
Tilaajille
Ketunmaan Piippuhiihot hiihdettiin jo 113. kerran – paikaksi tosin vaihtui Rantakylä

Ke­tun­maan Piip­pu­hii­hot hiih­det­tiin jo 113. kerran – pai­kak­si tosin vaihtui Ran­ta­ky­lä

26.03.2023 14:37
Tilaajille
Oulunsalossa sivakoitiin kansallispuvut päällä – hauska tapahtuma sai hymyn kaikkien huulille

Ou­lun­sa­los­sa si­va­koi­tiin kan­sal­lis­pu­vut päällä – hauska ta­pah­tu­ma sai hymyn kaik­kien huu­lil­le

20.03.2023 11:00
Tilaajille
Vihiluodon kyläyhdistys varoittaa: Nyt ei kannata mennä Kempeleenlahden luistelu- ja latureitille!

Vi­hi­luo­don ky­lä­yh­dis­tys va­roit­taa: Nyt ei kannata mennä Kem­pe­leen­lah­den luis­te­lu- ja la­tu­rei­til­le!

09.02.2023 13:03
Emilin suksi ei luistanut Zeppelin-hiihdoissa parhaalla mahdollisella tavalla, Saaga oli tyytyväinen suoritukseensa – katso tulokset

Emilin suksi ei luis­ta­nut Zep­pe­lin-hiih­dois­sa par­haal­la mah­dol­li­sel­la ta­val­la, Saaga oli tyy­ty­väi­nen suo­ri­tuk­seen­sa – katso tu­lok­set

30.01.2023 06:33
Tilaajille
Kansalliset Zeppelin-hiihdot hiihdetään tulevana lauantaina – "Viime päivien suojasää on ohentanut latupolanteita, mutta lumiolot on hyvät", toteaa kilpailunjohtaja Veikko Anttonen

Kan­sal­li­set Zep­pe­lin-hiih­dot hiih­de­tään tu­le­va­na lauan­tai­na – "Viime päivien suo­ja­sää on ohen­ta­nut la­tu­po­lan­tei­ta, mutta lu­mi­olot on hyvät", toteaa kil­pai­lun­joh­ta­ja Veikko Ant­to­nen

26.01.2023 06:00
Tilaajille
Liminkalainen hiihtolupaus Nelli-Lotta Karppelin kisaa parhaillaan Euroopan nuorten talviolympiafestivaaleilla Italiassa – "Täältäkin voi tulla ja menestyä"

Li­min­ka­lai­nen hiih­to­lu­paus Nel­li-Lot­ta Karp­pe­lin kisaa par­hail­laan Eu­roo­pan nuorten tal­vi­olym­pia­fes­ti­vaa­leil­la Ita­lias­sa – "Tääl­tä­kin voi tulla ja me­nes­tyä"

25.01.2023 18:35
Kan­sal­li­nen Ran­ta­la­keus-hiih­to si­va­koi­tiin nyt Li­min­gan Ran­ta­ky­läs­sä – sää pelotteli vaan ei estänyt hiihtoja, katso kuvagalleria!

Kan­sal­li­nen Ran­ta­la­keus-hiih­to si­va­koi­tiin nyt Li­min­gan Ran­ta­ky­läs­sä – sää pe­lot­te­li vaan ei estänyt hiih­to­ja, katso ku­va­gal­le­ria!

14.01.2023 20:50
Tilaajille
Lauantaina Rantalakeus-hiihdot starttaavat Rantakylässä kello 11 – liminkalaiset profiloituvat ekologisella palkitsemisvaihtoehdolla, Saku tarjoaa makkarat

Lauan­tai­na Ran­ta­la­keus-hiih­dot start­taa­vat Ran­ta­ky­läs­sä kello 11 – li­min­ka­lai­set pro­fi­loi­tu­vat eko­lo­gi­sel­la pal­kit­se­mis­vaih­toeh­dol­la, Saku tarjoaa mak­ka­rat

12.01.2023 06:00
Tilaajille
Oulunsalossa lentopallo on nouseva laji – pian pelaajien lukumäärässä Vasama pistää paremmaksi kuin koronaa edeltävänä aikana

Ou­lun­sa­los­sa len­to­pal­lo on nouseva laji – pian pe­laa­jien lu­ku­mää­räs­sä Vasama pistää pa­rem­mak­si kuin koronaa edel­tä­vä­nä aikana

11.01.2023 15:05
Tilaajille
Kävely kuuluu kävelyreitille ja hiihto hiihtoladuille, tähdentää Veikko
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kävely kuuluu kä­ve­ly­rei­til­le ja hiihto hiih­to­la­duil­le, täh­den­tää Veikko

07.12.2022 15:29
Tilaajille
Ennusteissa vesisadetta ja lämpöasteita – Kempeleessäkin laduntekijät odottelevat pakkasta ja lunta, jotta sivakointibaanat saadaan valmiiksi

En­nus­teis­sa ve­si­sa­det­ta ja läm­pö­as­tei­ta – Kem­pe­lees­sä­kin la­dun­te­ki­jät odot­te­le­vat pak­kas­ta ja lunta, jotta si­va­koin­ti­baa­nat saadaan val­miik­si

02.11.2022 18:00
Tilaajille
Arvostettu ja pitkäaikainen hiihdon edistäjä Veikko hyppäsi Kempeleen Kirin hiihtojaoston sauvoihin – Vaatii vielä paljon työtä, että Köykkyrissä sivakoidaan SM-hiihtoja

Ar­vos­tet­tu ja pit­kä­ai­kai­nen hiihdon edis­tä­jä Veikko hyppäsi Kem­pe­leen Kirin hiih­to­jaos­ton sau­voi­hin – ­Vaa­tii vielä paljon työtä, että Köyk­ky­ris­sä si­va­koi­daan SM-hiih­to­ja

10.10.2022 13:17
Tilaajille
Ei venäläisiä urheilijoita kisaamaan – FIFA ja KOK urheilujärjestöistä ovat ryvettyneet korruptioskandaaleissa, niin olisiko FIS tässä asiassa puhdas poikkeus, pohtii Antti
Kolumni

Ei ve­nä­läi­siä ur­hei­li­joi­ta ki­saa­maan – FIFA ja KOK ur­hei­lu­jär­jes­töis­tä ovat ry­vet­ty­neet kor­rup­tios­kan­daa­leis­sa, niin olisiko FIS tässä asiassa puhdas poik­keus, pohtii Antti

28.09.2022 06:00
Tilaajille
16-vuotias liminkalaisurheilija Nelli-Lotta kisaa nuorten Suomi-Ruotsi -maaottelussa tulevana viikonloppuna –  tarkoitus on ensisijaisesti voittaa ruotsalaiset kilpakumppanit

16-vuo­tias li­min­ka­lais­ur­hei­li­ja Nel­li-Lot­ta kisaa nuorten Suo­mi-Ruot­si -maa­ot­te­lus­sa tu­le­va­na vii­kon­lop­pu­na – tar­koi­tus on en­si­si­jai­ses­ti voittaa ruot­sa­lai­set kil­pa­kump­pa­nit

31.08.2022 15:00
Tilaajille
Jari sai pikakomennuksen Pekingin paralympialaisten huoltotiimiin ja yhtäkkiä hän olikin kisaladulla – "Yhdessä kohdassa oikaisin"

Jari sai pi­ka­ko­men­nuk­sen Pe­kin­gin pa­ra­lym­pia­lais­ten huol­to­tii­miin ja yht­äk­kiä hän olikin ki­sa­la­dul­la – "Yh­des­sä koh­das­sa oi­kai­sin"

04.06.2022 18:00
Tilaajille
Montako hiihtokilometriä sinulle kertyi kuluneen talven aikana? Kempeleläisellä Pirkolla niitä on jo yli 5 000...

Montako hiih­to­ki­lo­met­riä sinulle kertyi ku­lu­neen talven aikana? Kem­pe­le­läi­sel­lä Pir­kol­la niitä on jo yli 5 000...

19.04.2022 12:49
Tilaajille