Mainos: Black Friday -tarjouksena Rantalakeus Digi 3 kk 1 kk hinnalla! Tilaa tästä.

Hiihto
Ennusteissa vesisadetta ja lämpöasteita – Kempeleessäkin laduntekijät odottelevat pakkasta ja lunta, jotta sivakointibaanat saadaan valmiiksi

En­nus­teis­sa ve­si­sa­det­ta ja läm­pö­as­tei­ta – Kem­pe­lees­sä­kin la­dun­te­ki­jät odot­te­le­vat pak­kas­ta ja lunta, jotta si­va­koin­ti­baa­nat saadaan val­miik­si

02.11.2022 18:00
Tilaajille
Arvostettu ja pitkäaikainen hiihdon edistäjä Veikko hyppäsi Kempeleen Kirin hiihtojaoston sauvoihin – Vaatii vielä paljon työtä, että Köykkyrissä sivakoidaan SM-hiihtoja

Ar­vos­tet­tu ja pit­kä­ai­kai­nen hiihdon edis­tä­jä Veikko hyppäsi Kem­pe­leen Kirin hiih­to­jaos­ton sau­voi­hin – ­Vaa­tii vielä paljon työtä, että Köyk­ky­ris­sä si­va­koi­daan SM-hiih­to­ja

10.10.2022 13:17
Tilaajille
Ei venäläisiä urheilijoita kisaamaan – FIFA ja KOK urheilujärjestöistä ovat ryvettyneet korruptioskandaaleissa, niin olisiko FIS tässä asiassa puhdas poikkeus, pohtii Antti
Kolumni

Ei ve­nä­läi­siä ur­hei­li­joi­ta ki­saa­maan – FIFA ja KOK ur­hei­lu­jär­jes­töis­tä ovat ry­vet­ty­neet kor­rup­tios­kan­daa­leis­sa, niin olisiko FIS tässä asiassa puhdas poik­keus, pohtii Antti

28.09.2022 06:00
Tilaajille
16-vuotias liminkalaisurheilija Nelli-Lotta kisaa nuorten Suomi-Ruotsi -maaottelussa tulevana viikonloppuna –  tarkoitus on ensisijaisesti voittaa ruotsalaiset kilpakumppanit

16-vuo­tias li­min­ka­lais­ur­hei­li­ja Nel­li-Lot­ta kisaa nuorten Suo­mi-Ruot­si -maa­ot­te­lus­sa tu­le­va­na vii­kon­lop­pu­na – tar­koi­tus on en­si­si­jai­ses­ti voittaa ruot­sa­lai­set kil­pa­kump­pa­nit

31.08.2022 15:00
Tilaajille
Jari sai pikakomennuksen Pekingin paralympialaisten huoltotiimiin ja yhtäkkiä hän olikin kisaladulla – "Yhdessä kohdassa oikaisin"

Jari sai pi­ka­ko­men­nuk­sen Pe­kin­gin pa­ra­lym­pia­lais­ten huol­to­tii­miin ja yht­äk­kiä hän olikin ki­sa­la­dul­la – "Yh­des­sä koh­das­sa oi­kai­sin"

04.06.2022 18:00
Tilaajille
Montako hiihtokilometriä sinulle kertyi kuluneen talven aikana? Kempeleläisellä Pirkolla niitä on jo yli 5 000...

Montako hiih­to­ki­lo­met­riä sinulle kertyi ku­lu­neen talven aikana? Kem­pe­le­läi­sel­lä Pir­kol­la niitä on jo yli 5 000...

19.04.2022 12:49
Tilaajille
Satavuotias Tyrnävän Tempaus juhlii syksyllä – juhlatoimikunta kaipaa vanhoja valokuvia

Sa­ta­vuo­tias Tyr­nä­vän Tempaus juhlii syk­syl­lä – juh­la­toi­mi­kun­ta kaipaa vanhoja va­lo­ku­via

02.04.2022 18:00
Tilaajille
Katso video, kuvagalleria ja tulokset: Olipas upeat kisat! Mikäpä oli hiihdellä ensimmäisissä kansallisissa Rantalakeus-hiihdoissa, kun aurinko helotti ja makkaraakin oli tarjolla

Katso video, ku­va­gal­le­ria ja tu­lok­set: Olipas upeat kisat! Mikäpä oli hiih­del­lä en­sim­mäi­sis­sä kan­sal­li­sis­sa Ran­ta­la­keus-hiih­dois­sa, kun aurinko helotti ja mak­ka­raa­kin oli tar­jol­la

27.03.2022 15:32
Ensimmäisiä kansallisia Rantalakeus-hiihtoja vietettiin hymyssä suin ja upeassa talvisäässä – hiihtäjiä oli mukana noin 130

En­sim­mäi­siä kan­sal­li­sia Ran­ta­la­keus-hiih­to­ja vie­tet­tiin hymyssä suin ja upeassa tal­vi­sääs­sä – hiih­tä­jiä oli mukana noin 130

27.03.2022 14:53
"Liukulumikengillä eteneminen on jouhevaa ja niillä voi edetä polulla tai umpihangessa", sanoo Satu ja lähtee mielellään liukumlumikenkäilemään niin Rokualle kuin Riisitunturillekin

"Liu­ku­lu­mi­ken­gil­lä ete­ne­mi­nen on jou­he­vaa ja niillä voi edetä polulla tai um­pi­han­ges­sa", sanoo Satu ja lähtee mie­lel­lään liu­kum­lu­mi­ken­käi­le­mään niin Ro­kual­le kuin Rii­si­tun­tu­ril­le­kin

17.03.2022 18:00
Tilaajille
Alussa Seppo Linjakumpu otti sekuntikellolla aikaa seitsemälle juoksijalle – nyt uutta hiihtotapahtumaa Karhunkierrokselle järjestävä liminkalainen NUTS liikuttaa tuhansia ja pyörittää satojen tuhansien liikevaihtoa

Alussa Seppo Lin­ja­kum­pu otti se­kun­ti­kel­lol­la aikaa seit­se­mäl­le juok­si­jal­le – nyt uutta hiih­to­ta­pah­tu­maa Kar­hun­kier­rok­sel­le jär­jes­tä­vä li­min­ka­lai­nen NUTS lii­kut­taa tu­han­sia ja pyö­rit­tää satojen tu­han­sien lii­ke­vaih­toa

10.03.2022 06:00
Tilaajille
Limingan kansallisissa ladulle 109 hiihtäjää aurinkoisessa säässä – katso tulokset täältä

Li­min­gan kan­sal­li­sis­sa ladulle 109 hiih­tä­jää au­rin­koi­ses­sa säässä – katso tu­lok­set täältä

28.02.2022 07:03
Tilaajille
46 vuotta sitten Pertti Sankilampi otti vastaan ensimmäisen paralympiakultansa, tänään hän lähti Pertin lenkille 349:n muun hiihtäjän kanssa

46 vuotta sitten Pertti San­ki­lam­pi otti vastaan en­sim­mäi­sen pa­ra­lym­pia­kul­tan­sa, tänään hän lähti Pertin len­kil­le 349:n muun hiih­tä­jän kanssa

26.02.2022 13:30
Tilaajille
Limingan Niittomiesten kisatiimissä tähdätään huipulle lakeuksilta käsin – "Ajatellaan että suurempien kaupunkien seuroissa kaikki on paremmin, vaikkei asia aina näin ole"

Li­min­gan Niit­to­mies­ten ki­sa­tii­mis­sä täh­dä­tään hui­pul­le la­keuk­sil­ta käsin – "A­ja­tel­laan että suu­rem­pien kau­pun­kien seu­rois­sa kaikki on pa­rem­min, vaikkei asia aina näin ole"

23.02.2022 10:03
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan maakuntaviestissä maalisuoralla käytiin pronssitaistelu Oulaisten ja Raahen välillä

Poh­jois-Poh­jan­maan maa­kun­ta­vies­tis­sä maa­li­suo­ral­la käytiin prons­si­tais­te­lu Ou­lais­ten ja Raahen välillä

14.02.2022 06:25
Tilaajille
Iina Lauren naisten yleisen sarjan nopein, Valtteri Tiuraniemi paras miesten sarjasa – 32. Zeppelin-hiihdot sivakoitiin Köykkyrissä

Iina Lauren naisten yleisen sarjan nopein, Valt­te­ri Tiu­ra­nie­mi paras miesten sarjasa – 32. Zep­pe­lin-hiih­dot si­va­koi­tiin Köyk­ky­ris­sä

07.02.2022 07:30
Limingan hiihtoreiteistä käytössä puolet – "Luonnonpohjilla lunta on jouduttu odottamaan näihin päiviin asti"

Li­min­gan hiih­to­rei­teis­tä käy­tös­sä puolet – "Luon­non­poh­jil­la lunta on jou­dut­tu odot­ta­maan näihin päiviin asti"

03.02.2022 15:00
Tilaajille
Päästäänkö lakeudella järjestämään hiihtokisoja ja millaisilla rajoituksilla? Sitä seuroissa nyt jännitetää

Pääs­tään­kö la­keu­del­la jär­jes­tä­mään hiih­to­ki­so­ja ja mil­lai­sil­la ra­joi­tuk­sil­la? Sitä seu­rois­sa nyt jän­ni­te­tää

19.01.2022 01:54
Tilaajille
Kempeleläislähtöinen Heikki Korpela asuu ja harjoittelee Norjassa jo kuudetta kautta: tämän kauden päätavoite on Otepäässä

Kem­pe­le­läis­läh­töi­nen Heikki Korpela asuu ja har­joit­te­lee Nor­jas­sa jo kuu­det­ta kautta: tämän kauden pää­ta­voi­te on Ote­pääs­sä

15.01.2022 06:00
Tilaajille