Limingan Niittomiehet
Limingan Niittomiehillä on pulaa yleisurheilun valmentajista, mutta kesässä riittää silti säpinää – Kalevan Kisoihin matkalla kaksi urheilijaa

Li­min­gan Niit­to­mie­hil­lä on pulaa yleis­ur­hei­lun val­men­ta­jis­ta, mutta kesässä riittää silti säpinää – ­Ka­le­van Ki­soi­hin mat­kal­la kaksi ur­hei­li­jaa

01.06.2022 06:00
Tilaajille
Katso tulokset: Jompen Rataraasto juostiin kymmenennen kerran – Sarkkirannassa nähtiin hyviä juoksuja

Katso tu­lok­set: Jompen Ra­ta­raas­to juos­tiin kym­me­nen­nen kerran – ­Sark­ki­ran­nas­sa nähtiin hyviä juok­su­ja

30.05.2022 08:38
Tilaajille
Liki kolmesataa ottelua salibandyliigassa pelannut Niko Kvist Niittomiesten päävalmentajaksi – "Pidän häntä yhtenä alueen lahjakkaimpana valmentajana"

Liki kol­me­sa­taa ottelua sa­li­ban­dy­lii­gas­sa pe­lan­nut Niko Kvist Niit­to­mies­ten pää­val­men­ta­jak­si – "Pidän häntä yhtenä alueen lah­jak­kaim­pa­na val­men­ta­ja­na"

03.05.2022 17:00
Tilaajille
Eveliinalle ja Aarrelle menestystä Raumalla järjestetyistä maantiejuoksun SM-kisoista – Niittomiehille kulta ja pronssi

Eve­lii­nal­le ja Aar­rel­le me­nes­tys­tä Rau­mal­la jär­jes­te­tyis­tä maan­tie­juok­sun SM-ki­sois­ta – Niit­to­mie­hil­le kulta ja pronssi

18.04.2022 11:28
Tilaajille
”Parasta ovat onnistumisen tunteet kilpailutilanteissa", sanoo LNM:n juoksija Sara ja jatkaa määrätietoista treenaamista

”Pa­ras­ta ovat on­nis­tu­mi­sen tunteet kil­pai­lu­ti­lan­teis­sa", sanoo LNM:n juok­si­ja Sara ja jatkaa mää­rä­tie­tois­ta tree­naa­mis­ta

13.04.2022 06:00
Tilaajille
Limingan Niittomiesten M65-sarjan lentopalloilijat palasivat kultakantaan – hopea meni Turkuun ja pronssi Jyväskylään

Li­min­gan Niit­to­mies­ten M65-sar­jan len­to­pal­loi­li­jat pa­la­si­vat kul­ta­kan­taan – hopea meni Turkuun ja pronssi Jy­väs­ky­lään

11.04.2022 18:00
Kevät etenee ja M65 SM-lopputurnaus lähestyy – mitalista taistellaan ensi lauantaina Limingan liikuntahallissa

Kevät etenee ja M65 SM-lop­pu­tur­naus lä­hes­tyy – mi­ta­lis­ta tais­tel­laan ensi lauan­tai­na Li­min­gan lii­kun­ta­hal­lis­sa

07.04.2022 15:00
Limingan Niittomiehet yllätti kaikki ja porskutti runkosarjan kakkoseksi – unelmissa siintää liiganousu: "On sanottava ääneen, mitä haluaa"

Li­min­gan Niit­to­mie­het yllätti kaikki ja pors­kut­ti run­ko­sar­jan kak­ko­sek­si – u­nel­mis­sa siintää lii­ga­nou­su: "On sa­not­ta­va ääneen, mitä haluaa"

18.03.2022 19:01
Tilaajille
Pleijarit käyntiin! Mitä tuumaa Aki, kumpi on veljessarjasta komeampi ja millä aseilla Josbaa lähdetään kukistamaan?

Plei­ja­rit käyn­tiin! Mitä tuumaa Aki, kumpi on vel­jes­sar­jas­ta ko­meam­pi ja millä aseilla Josbaa läh­de­tään ku­kis­ta­maan?

18.03.2022 13:56
Tilaajille
Niittareiden tavoitteena sarjanousu – "Pelejä täytyy kunnioittaa ja tunnistaa voittamisen lainalaisuudet"

Niit­ta­rei­den ta­voit­tee­na sar­ja­nou­su – "Pelejä täytyy kun­nioit­taa ja tun­nis­taa voit­ta­mi­sen lai­na­lai­suu­det"

09.03.2022 15:00
Tilaajille
Mitä tuumaa Santtu, kun runkosarjan loppu häämöttää? Sunnuntaina kotiyleisön edessä nähdään liminkalaisten ja jyväskyläläisten kamppailu

Mitä tuumaa Santtu, kun run­ko­sar­jan loppu hää­möt­tää? Sun­nun­tai­na ko­ti­ylei­sön edessä nähdään li­min­ka­lais­ten ja jy­väs­ky­lä­läis­ten kamp­pai­lu

04.03.2022 07:09
Tilaajille
Limingan Niittomiesten kisatiimissä tähdätään huipulle lakeuksilta käsin – "Ajatellaan että suurempien kaupunkien seuroissa kaikki on paremmin, vaikkei asia aina näin ole"

Li­min­gan Niit­to­mies­ten ki­sa­tii­mis­sä täh­dä­tään hui­pul­le la­keuk­sil­ta käsin – "A­ja­tel­laan että suu­rem­pien kau­pun­kien seu­rois­sa kaikki on pa­rem­min, vaikkei asia aina näin ole"

23.02.2022 10:03
Tilaajille
Josban pojat saattavat todeta, ettei se haukku huavoo tie, kun ei koira vuan purase – mutta miten terävät hampaat löytyy lauantaina Limingan punakoneelta?

Josban pojat saat­ta­vat todeta, ettei se haukku huavoo tie, kun ei koira vuan purase – mutta miten terävät hampaat löytyy lauan­tai­na Li­min­gan pu­na­ko­neel­ta?

18.02.2022 15:22
Tilaajille
Liminkalaispainijat väänsivät viikonloppuna Kajaanissa – "Mukavaa ja kivaa lähteä vähän muuallakin painimaan kuin kotisalille"

Li­min­ka­lais­pai­ni­jat vään­si­vät vii­kon­lop­pu­na Ka­jaa­nis­sa – "Mu­ka­vaa ja kivaa lähteä vähän muual­la­kin pai­ni­maan kuin ko­ti­sa­lil­le"

15.02.2022 06:54
Tilaajille
Niittarikone pääsee esiintymään taas liveyleisön eteen! Lauantaina Krankka-areenalle marssii Soittorasia, mutta kumpi joukkue toimiikaan kapellimestarina?

Niit­ta­ri­ko­ne pääsee esiin­ty­mään taas li­vey­lei­sön eteen! Lauan­tai­na Krank­ka-aree­nal­le marssii Soit­to­ra­sia, mutta kumpi joukkue toi­mii­kaan ka­pel­li­mes­ta­ri­na?

10.02.2022 12:49
Tilaajille
Niittareiden tähtihyökkääjä Iiro Savela kertoo, mistä hänen huippuvireensä on peräisin – "Siinä vaiheessa tiesin, että tällä kaudella tulen olemaan todella hyvä"

Niit­ta­rei­den täh­ti­hyök­kää­jä Iiro Savela kertoo, mistä hänen huip­pu­vi­reen­sä on pe­räi­sin – "Siinä vai­hees­sa tiesin, että tällä kau­del­la tulen olemaan todella hyvä"

07.02.2022 18:00
Maalivahti Aki Karjalainen puolustusvoimien urheilukouluun – "Toivon, että olen esimerkkinä myös meidän junioreille, että täältä pikkukylästäkin on mahdollista päästä vaikka kuinka pitkälle"

Maa­li­vah­ti Aki Kar­ja­lai­nen puo­lus­tus­voi­mien ur­hei­lu­kou­luun – "Toi­von, että olen esi­merk­ki­nä myös meidän ju­nio­reil­le, että täältä pik­ku­ky­läs­tä­kin on mah­dol­lis­ta päästä vaikka kuinka pit­käl­le"

02.02.2022 06:00
Tilaajille
"Anna huolii hevosen, sillä on suuremp piä", todetaan lappeenrantalaisessa sananlaskussa – miten käy SaiPan huolien Limingassa, kun joukkue kohtaa lauantaina emäpitäjän punanutut?

"Anna huolii he­vo­sen, sillä on suuremp piä", to­de­taan lap­peen­ran­ta­lai­ses­sa sa­nan­las­kus­sa – miten käy SaiPan huolien Li­min­gas­sa, kun joukkue kohtaa lauan­tai­na emä­pi­tä­jän pu­na­nu­tut?

21.01.2022 06:23
Tilaajille
Päästäänkö lakeudella järjestämään hiihtokisoja ja millaisilla rajoituksilla? Sitä seuroissa nyt jännitetää

Pääs­tään­kö la­keu­del­la jär­jes­tä­mään hiih­to­ki­so­ja ja mil­lai­sil­la ra­joi­tuk­sil­la? Sitä seu­rois­sa nyt jän­ni­te­tää

19.01.2022 01:54
Tilaajille
Limingan Niittomiehillä edessä tuplaviikonloppu kotihallissa – millä mietteillä M-Team ja Pirkat kohdataan?

Li­min­gan Niit­to­mie­hil­lä edessä tup­la­vii­kon­lop­pu ko­ti­hal­lis­sa – millä miet­teil­lä M-Team ja Pirkat koh­da­taan?

14.01.2022 17:31
Tilaajille