Juuri nyt: Viikon kes­tä­neen kuo­hun­nan päätös: Hai­luo­don kun­nan­joh­ta­ja eroaa

Mainos: Isän­päi­vää juh­li­taan 14.11. On­nit­te­le isää Ran­ta­la­keu­des­sa, tee il­moi­tus tästä.

Limingan Niittomiehet
Millaiset ovat Jere Hiirosen mietteet paluusta Niittaripaitaan? Entä miltä maistuu tuleva Koovee-kohtaaminen?

Mil­lai­set ovat Jere Hii­ro­sen miet­teet pa­luus­ta Niit­ta­ri­pai­taan? Entä miltä maistuu tuleva Koo­vee-koh­taa­mi­nen?

22.10.2021 16:14
Tilaajille
Nouseeko Matti Heikkinen tällä kaudella kaikkien aikojen Niittareiden pistemieheksi? – Näin vastaa Matti itse ja miettii myös tulevaa kotipeliä Ådalens Idrottsföreningia vastaan

Nou­see­ko Matti Heik­ki­nen tällä kau­del­la kaik­kien aikojen Niit­ta­rei­den pis­te­mie­hek­si? – Näin vastaa Matti itse ja miettii myös tulevaa ko­ti­pe­liä Ådalens Id­rotts­fö­re­nin­gia vastaan

08.10.2021 09:00
Tilaajille
Niittarit kohtaa lauantain kärkikamppailussa Limingassa FBC Turun – mitä tästä tuumaa Niittareiden tuore vahvistus Teemu Arkkila?

Niit­ta­rit kohtaa lauan­tain kär­ki­kamp­pai­lus­sa Li­min­gas­sa FBC Turun – mitä tästä tuumaa Niit­ta­rei­den tuore vah­vis­tus Teemu Ark­ki­la?

30.09.2021 12:23
Miksi tulla katsomaan Niittareiden ottelua kirkkonummelaista Rangersia vastaan? Jussi Mettovaara kertoo hyvät syyt!

Miksi tulla kat­so­maan Niit­ta­rei­den ottelua kirk­ko­num­me­lais­ta Ran­ger­sia vas­taan? Jussi Met­to­vaa­ra kertoo hyvät syyt!

18.09.2021 12:50
Niittomiehet tykitti kelpo avauksen uudella kotiareenallaan – "Mukava pelata Limingassa ja uudessa hallissa, saadaan paikalle enemmän kotikylän väkeä"

Niit­to­mie­het tykitti kelpo avauk­sen uudella ko­tia­ree­nal­laan – "Mukava pelata Li­min­gas­sa ja uudessa hal­lis­sa, saadaan pai­kal­le enemmän ko­ti­ky­län väkeä"

13.09.2021 06:08
Tilaajille
Kaleva Live: Divarin kärkikolmikkoon tähtäävä LNM kohtasi vahvistuneen OLS:n, pohjoisen parhaat salibandyjoukkueet korkkasivat uuden Krankka-areenan Limingassa – katso ottelu talleenteena täältä

Kaleva Live: Divarin kär­ki­kol­mik­koon täh­tää­vä LNM kohtasi vah­vis­tu­neen OLS:n, poh­joi­sen parhaat sa­li­ban­dy­jouk­kueet kork­ka­si­vat uuden Krank­ka-aree­nan Li­min­gas­sa – katso ottelu tal­leen­tee­na täältä

04.09.2021 16:30
Tilaajille
Niittareiden ottelua voi seurata Rantalakeuden kautta suorana Limingasta – aktivoi digitunnuksesi tai osta koetilaus eurolla päästäksesi pelitunnelmaan uudella Krankka-areenalla

Niit­ta­rei­den ottelua voi seurata Ran­ta­la­keu­den kautta suorana Li­min­gas­ta – aktivoi di­gi­tun­nuk­se­si tai osta koe­ti­laus eurolla pääs­täk­se­si pe­li­tun­nel­maan uudella Krank­ka-aree­nal­la

03.09.2021 08:00
Tilaajille
Toni Keränen keihäskisan viides – Oliver Helanderista Suomen mestari hirmutuloksella

Toni Keränen kei­häs­ki­san viides – O­li­ver He­lan­de­ris­ta Suomen mestari hir­mu­tu­lok­sel­la

30.08.2021 19:46
Tilaajille
Kun liminkalainen maalivahtilupaus nousee maanantaina MM-kisakoneeseen, saa viidennellä luokalla asetettu tavoite täyttymyksensä: "Meillä on todella hyvä joukkuehenki"

Kun li­min­ka­lai­nen maa­li­vah­ti­lu­paus nousee maa­nan­tai­na MM-ki­sa­ko­nee­seen, saa vii­den­nel­lä luo­kal­la ase­tet­tu tavoite täyt­ty­myk­sen­sä: "Meillä on todella hyvä jouk­kue­hen­ki"

19.08.2021 01:00
Tilaajille
Joko jännittää, päävalmentaja Jari Karjalainen? Niittareiden koitos Divarin uudella kaudella käynnistyy 12. syyskuuta, vastikään joukkue pääsi harjoittelemaan uuteen kotihalliinsa

Joko jän­nit­tää, pää­val­men­ta­ja Jari Kar­ja­lai­nen? Niit­ta­rei­den koitos Divarin uudella kau­del­la käyn­nis­tyy 12. syys­kuu­ta, vas­ti­kään joukkue pääsi har­joit­te­le­maan uuteen ko­ti­hal­liin­sa

17.08.2021 12:12
Tilaajille
Nuorten viestijoukkueen menestys SM-hiihdoissa jatkuu toivottavasti vielä kauan – LNM:n hiihtojaosto haluaa luoda polun, joka houkuttelee jatkamaan lajin parissa vielä aikuisenakin

Nuorten vies­ti­jouk­kueen me­nes­tys SM-hiih­dois­sa jatkuu toi­vot­ta­vas­ti vielä kauan – LNM:n hiih­to­jaos­to haluaa luoda polun, joka hou­kut­te­lee jat­ka­maan lajin parissa vielä ai­kui­se­na­kin

02.06.2021 09:00
Tilaajille
Tiistaina Limingassa pidettävään Laidunkauden avauskisaan tulossa mielenkiintoinen miesten keihästaisto –rikkoutuuko Toni Keräsellä 80 metriä?

Tiis­tai­na Li­min­gas­sa pi­det­tä­vään Lai­dun­kau­den avaus­ki­saan tulossa mie­len­kiin­toi­nen miesten kei­häs­tais­to –rik­kou­tuu­ko Toni Ke­rä­sel­lä 80 metriä?

22.05.2021 06:10
Tilaajille
Juoksuvalmentaja Jorma Jokela jätti jälkeensä suuret saappaat täytettäväksi. Limingan Niittomiehet aikovat jatkaa hänen työtään yhdessä. "Totesimme porukalla, ettei se saa haihtua savuna ilmaan."

Juok­su­val­men­ta­ja Jorma Jokela jätti jäl­keen­sä suuret saap­paat täy­tet­tä­väk­si. Li­min­gan Niit­to­mie­het aikovat jatkaa hänen työtään yh­des­sä. "To­te­sim­me po­ru­kal­la, ettei se saa haihtua savuna il­maan."

07.05.2021 09:00
Tilaajille
Limingan Niittomiesten viestijoukkue viides Hopeasompa-kisoissa Vuokatissa – Nelli-Lotta Karppelin hiihti henkilökohtaisilla matkoilla SM-kullan ja hopean

Li­min­gan Niit­to­mies­ten vies­ti­jouk­kue viides Ho­pea­som­pa-ki­sois­sa Vuo­ka­tis­sa – Nel­li-Lot­ta Karp­pe­lin hiihti hen­ki­lö­koh­tai­sil­la mat­koil­la SM-kul­lan ja hopean

12.04.2021 12:46
Niittareiden kausi päättyi, mutta katse on jo seuraavassa: "Tuntuu, että nuoret pelaajat kokevat meidät hyväksi paikaksi kehittyä"

Niit­ta­rei­den kausi päät­tyi, mutta katse on jo seu­raa­vas­sa: "Tun­tuu, että nuoret pe­laa­jat kokevat meidät hyväksi pai­kak­si ke­hit­tyä"

17.03.2021 09:59
Tilaajille
Suurien tunteiden viikko päättyi pää pystyssä – LNM:n keväthurmos ei kantanut vielä Divarin finaaleihin: "Kyllä tämä maanantaina jo hymyilyttää"

Suurien tun­tei­den viikko päättyi pää pys­tys­sä – LNM:n ke­vät­hur­mos ei kan­ta­nut vielä Divarin fi­naa­lei­hin: "Kyllä tämä maa­nan­tai­na jo hy­myi­lyt­tää"

15.03.2021 10:03
Tilaajille
Niko Latvakoski iski Limingan Niittomiehet yllättäen välieriin – Koovee kaatui ratkaisevan ottelun jatkoajalla

Niko Lat­va­kos­ki iski Li­min­gan Niit­to­mie­het yl­lät­täen vä­lie­riin – Koovee kaatui rat­kai­se­van ottelun jat­koa­jal­la

10.03.2021 05:58
Tilaajille
Niittarihenki teki pojista miehiä – tiistaina kello 18.30 joukkue kohtaa kolmannen kerran Kooveen: voitolla liminkalaiset etenevät salibandyn Divarissa välieriin

Niit­ta­ri­hen­ki teki pojista miehiä – tiis­tai­na kello 18.30 joukkue kohtaa kol­man­nen kerran Koo­veen: voi­tol­la li­min­ka­lai­set ete­ne­vät sa­li­ban­dyn Di­va­ris­sa vä­lie­riin

09.03.2021 13:18
Tilaajille
LNM siirsi Divarin puolivälieräsarjan ratkaisun Tampereelle: "Kurinalaisuutta ja nöyryyttä löytyi"

LNM siirsi Divarin puo­li­vä­lie­rä­sar­jan rat­kai­sun Tam­pe­reel­le: "Ku­ri­na­lai­suut­ta ja nöy­ryyt­tä löytyi"

08.03.2021 07:07
Tilaajille
Niittarit voittoon ja tappioon – vastassa EV-Akatemia ja FBC Turku

Niit­ta­rit voit­toon ja tap­pioon – vas­tas­sa EV-Aka­te­mia ja FBC Turku

17.02.2021 17:00