Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Veroprosentit
Kuukausi
Useamman äänestyksen ja teknisten taukojen ilta: Limingan valtuusto päätti pitkän keskustelun päätteeksi investoida omaan vesilaitokseen

Useam­man ää­nes­tyk­sen ja tek­nis­ten tau­ko­jen ilta: Li­min­gan val­tuus­to päätti pitkän kes­kus­te­lun päät­teek­si in­ves­toi­da omaan ve­si­lai­tok­seen

14.11.2023 06:00
Tilaajille
Limingan kunnanhallitus esittää: tuloverotus entisellään, mutta kiinteistöveroja korotetaan

Li­min­gan kun­nan­hal­li­tus esit­tää: tu­lo­ve­ro­tus en­ti­sel­lään, mutta kiin­teis­tö­ve­ro­ja ko­ro­te­taan

08.11.2023 11:00
Tilaajille
Kempeleen valtuusto säilytti äänestyksen jälkeen tuloverotuksen tämän vuoden tasolla – valtuutetut peräsivät valaistusta ja sovittujen asioiden pitämistä

Kem­pe­leen val­tuus­to säi­lyt­ti ää­nes­tyk­sen jälkeen tu­lo­ve­ro­tuk­sen tämän vuoden tasolla – ­val­tuu­te­tut pe­rä­si­vät va­lais­tus­ta ja so­vit­tu­jen asioi­den pi­tä­mis­tä

07.11.2023 17:49
Tilaajille
Lumijoen kunta käynnistää koko henkilöstön yt-menettelyn – talouden tasapainotusryhmä ei ole löytänyt juurikaan konkreettisia säästöjä ensi vuodelle

Lu­mi­joen kunta käyn­nis­tää koko hen­ki­lös­tön yt-me­net­te­lyn – ta­lou­den ta­sa­pai­no­tus­ryh­mä ei ole löy­tä­nyt juu­ri­kaan konk­reet­ti­sia sääs­tö­jä ensi vuo­del­le

07.11.2023 10:13 2
Tilaajille
Limingan Vasemmisto: Perusopetuksesta ja varhaiskasvatuksesta ei voi enää leikata

Li­min­gan Va­sem­mis­to: Pe­rus­ope­tuk­ses­ta ja var­hais­kas­va­tuk­ses­ta ei voi enää leikata

06.11.2023 10:29
Tilaajille
Hailuodon kunnanvaltuustolle esitettiin Hailuoto-sopimuksen tekemistä – "Muutokset toimintaympäristössä ovat niin valtavia ja ne vain kiihtyvät"

Hai­luo­don kun­nan­val­tuus­tol­le esi­tet­tiin Hai­luo­to-so­pi­muk­sen te­ke­mis­tä – "Muu­tok­set toi­min­ta­ym­pä­ris­tös­sä ovat niin val­ta­via ja ne vain kiih­ty­vät"

07.11.2023 10:18
Tilaajille
Vanhemmat
Kempeleessä esitetään tuloveroprosentin säilyttämistä nykyisellään – vasemmisto kehottaa kuntaa verotuksen kiristämiseen

Kem­pe­lees­sä esi­te­tään tu­lo­ve­rop­ro­sen­tin säi­lyt­tä­mis­tä ny­kyi­sel­lään – ­va­sem­mis­to ke­hot­taa kuntaa ve­ro­tuk­sen ki­ris­tä­mi­seen

28.10.2023 13:00
Tilaajille
Hailuoto koittaa pinnistellä ensi vuonna plussalle – suunnitteilla elinkeinoyhtiön perustaminen

Hai­luo­to koittaa pin­nis­tel­lä ensi vuonna plus­sal­le – suun­nit­teil­la elin­kei­noyh­tiön pe­rus­ta­mi­nen

01.11.2022 21:37
Tilaajille
Ensi vuonna tuloveroprosentit romahtavat, mutta hyvästä syystä – Kempeleen kunnanhallitus käsittelee veroprosenttiehdotusta maanantaina

Ensi vuonna tu­lo­ve­rop­ro­sen­tit ro­mah­ta­vat, mutta hyvästä syystä – Kem­pe­leen kun­nan­hal­li­tus kä­sit­te­lee ve­ro­pro­sent­ti­eh­do­tus­ta maa­nan­tai­na

23.10.2022 15:00
Tilaajille
Hailuodon tulo- ja kiinteistöveroprosentit ennallaan –  ensi vuoden talousarviota valmistellaan vuorovaikutuksessa

Hai­luo­don tulo- ja kiin­teis­tö­ve­rop­ro­sen­tit en­nal­laan –  ensi vuoden ta­lou­sar­vio­ta val­mis­tel­laan vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa

16.11.2021 19:02
Tilaajille
"Ei vaadita älyttömiä investointeja, joilla saisi houkuteltua tänne ihmisiä" – Lumijoen valtuustossakin pohdittiin kunnan roolia Ruutikankaan alueen kehittämisessä

"Ei vaadita älyt­tö­miä in­ves­toin­te­ja, joilla saisi hou­ku­tel­tua tänne ih­mi­siä" – Lu­mi­joen val­tuus­tos­sa­kin poh­dit­tiin kunnan roolia Ruu­ti­kan­kaan alueen ke­hit­tä­mi­ses­sä

16.11.2021 08:55
Tilaajille
Tyrnävän valtuustossa kipakkaa sananvaihtoa – "Olemmeko me valtuuston kokouksessa vai käräjäsalissa", ihmetteli Helena Herrala

Tyr­nä­vän val­tuus­tos­sa ki­pak­kaa sa­nan­vaih­toa – "O­lem­me­ko me val­tuus­ton ko­kouk­ses­sa vai kä­rä­jä­sa­lis­sa", ih­met­te­li Helena Herrala

10.11.2020 15:05
Tilaajille
Hailuodon kunnanvaltuustolle esitetään veroprosenttien pitämistä ennallaan – ensi vuoden verotuloissa ja valtionosuuksissa pientä nousua

Hai­luo­don kun­nan­val­tuus­tol­le esi­te­tään ve­rop­ro­sent­tien pi­tä­mis­tä en­nal­laan – ensi vuoden ve­ro­tu­lois­sa ja val­tio­no­suuk­sis­sa pientä nousua

05.11.2020 17:50
Tilaajille