Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Talousarvio 2023
"Teemme päätöksenteosta entistä läpinäkyvämpää, jotta kunnan asioiden seuraaminen olisi helpompaa", kirjoittavat Jussi Ylitalo ja Annukka Suotula
Lukijalta Mielipidekirjoitus

"Teemme pää­tök­sen­teos­ta entistä lä­pi­nä­ky­väm­pää, jotta kunnan asioi­den seu­raa­mi­nen olisi hel­pom­paa", kir­joit­ta­vat Jussi Ylitalo ja Annukka Suotula

29.11.2022 12:49
Tilaajille
Kunnanhallitus päätti: Tyrnävä tavoittelee ensi vuodelle tonnin plusmerkkistä tulosta – suurimpia investointeja olisivat Kirkkomännikön uudisrakennus ja kunnallistekniikan rakentaminen Haurukylään ja Murtoon

Kun­nan­hal­li­tus päätti: Tyrnävä ta­voit­te­lee ensi vuo­del­le tonnin plus­merk­kis­tä tulosta – suu­rim­pia in­ves­toin­te­ja oli­si­vat Kirk­ko­män­ni­kön uu­dis­ra­ken­nus ja kun­nal­lis­tek­nii­kan ra­ken­ta­mi­nen Hau­ru­ky­lään ja Murtoon

22.11.2022 10:15
Tilaajille
Hailuoto koittaa pinnistellä ensi vuonna plussalle – suunnitteilla elinkeinoyhtiön perustaminen

Hai­luo­to koittaa pin­nis­tel­lä ensi vuonna plus­sal­le – suun­nit­teil­la elin­kei­no­yh­tiön pe­rus­ta­mi­nen

01.11.2022 21:37
Tilaajille
Seurakunnilla edessä haastavia vuosia – Hailuodon kirkon vauriot odotettua pienemmät, remontti tehdään lähivuosien aikana

Seu­ra­kun­nil­la edessä haas­ta­via vuosia – ­Hai­luo­don kirkon vauriot odo­tet­tua pie­nem­mät, re­mont­ti tehdään lä­hi­vuo­sien aikana

26.10.2022 06:01
Tilaajille
Oulun vauhti kiihtyy – Talousarvion laatiminen on tänä vuonna erityisen jännittävä prosessi, arvelee Mikko
Lukijalta Kolumni

Oulun vauhti kiihtyy – ­Ta­lou­sar­vion laa­ti­mi­nen on tänä vuonna eri­tyi­sen jän­nit­tä­vä pro­ses­si, arvelee Mikko

26.10.2022 06:00
Tilaajille
Tyrnävällä pohditaan, kannattaako uutta hirsikoulua sittenkään rakentaa  – kuuden miljoonan euron kustannusarvio noussut kymmeneen miljoonaan

Tyr­nä­väl­lä poh­di­taan, kan­nat­taa­ko uutta hir­si­kou­lua sit­ten­kään ra­ken­taa – kuuden mil­joo­nan euron kus­tan­nus­ar­vio noussut kym­me­neen mil­joo­naan

05.10.2022 11:19
Tilaajille
Ensi vuoden talousarviota ja investointeja suunnitellaan täyttä häkää – Rantalakeus kysyi, miten kuntien budjettia valmistellaan ja missä vaiheessa valtuutetut siihen osallistuvat

Ensi vuoden ta­lous­ar­vio­ta ja in­ves­toin­te­ja suun­ni­tel­laan täyttä häkää – Ran­ta­la­keus kysyi, miten kuntien bud­jet­tia val­mis­tel­laan ja missä vai­hees­sa val­tuu­te­tut siihen osal­lis­tu­vat

28.09.2022 06:00
Tilaajille