Lumijoen kuntatalous
Lumijoen terveysaseman ja päiväkodin rakentaminen käynnistynee elokuun alussa – Aikatauluun vaikuttavat hirsi- ja kattoristikkotoimitukset

Lu­mi­joen ter­veys­ase­man ja päi­vä­ko­din ra­ken­ta­mi­nen käyn­nis­ty­nee elokuun alussa – Ai­ka­tau­luun vai­kut­ta­vat hirsi- ja kat­to­ris­tik­ko­toi­mi­tuk­set

02.06.2022 12:00
Tilaajille
Lumijoen valtuusto kokousti ja nautti kakkukahvit päälle: Ruutikankaan liittymän lisäkustannuksiin rahaa, tilipäätökselle hyväksyntä

Lu­mi­joen val­tuus­to ko­kous­ti ja nautti kak­ku­kah­vit päälle: Ruu­ti­kan­kaan liit­ty­män li­sä­kus­tan­nuk­siin rahaa, ti­li­pää­tök­sel­le hy­väk­syn­tä

30.05.2022 19:46
Tilaajille
Lumijoella käynnistetään ensi vuonna sekä hyvinvointikeskuksen että päiväkodin rakentaminen – kunnanvaltuustoa puhutti myös Ruutikangas ja sen kehittämiseen sijoitettavat eurot

Lu­mi­joel­la käyn­nis­te­tään ensi vuonna sekä hy­vin­voin­ti­kes­kuk­sen että päi­vä­ko­din ra­ken­ta­mi­nen – kun­nan­val­tuus­toa puhutti myös Ruu­ti­kan­gas ja sen ke­hit­tä­mi­seen si­joi­tet­ta­vat eurot

30.12.2021 19:35
Tilaajille
Lumijoen kunnanhallitus esittää niin päiväkodin kuin hyvinvointikeskuksen rakentamisen käynnistämistä ensi vuonna – kunnanvaltuusto päättää budjetista torstai-iltana

Lu­mi­joen kun­nan­hal­li­tus esittää niin päi­vä­ko­din kuin hy­vin­voin­ti­kes­kuk­sen ra­ken­ta­mi­sen käyn­nis­tä­mis­tä ensi vuonna – kun­nan­val­tuus­to päättää bud­je­tis­ta tors­tai-il­ta­na

29.12.2021 13:02
Tilaajille
Lumijoen valtuusto jätti talousarvion pöydälle – kunnanhallitus valmistelee uuden esityksen päiväkodin ja hyvinvointikeskuksen rakentamisesta

Lu­mi­joen val­tuus­to jätti ta­lous­ar­vion pöy­däl­le – kun­nan­hal­li­tus val­mis­te­lee uuden esi­tyk­sen päi­vä­ko­din ja hy­vin­voin­ti­kes­kuk­sen ra­ken­ta­mi­ses­ta

13.12.2021 21:48
Tilaajille
Lumijoen talousarvioesitys 2022: Uusi tekojäärata, päiväkodille lisäneliöitä ja Varjakan päälaituri saneeraukseen

Lu­mi­joen ta­lous­ar­vio­esi­tys 2022: Uusi te­ko­jää­ra­ta, päi­vä­ko­dil­le li­säneliöi­tä ja Var­ja­kan pää­lai­tu­ri sa­nee­rauk­seen

08.12.2021 12:00
Tilaajille
Lumijoen valtuusto käsittelee sosiaali- ja terveyspalvelujen jatkovaihtoehdot kevään aikana – maanantain kokouksessa asiasta käytiin vilkasta keskustelua: "Jos emme tee hyvää ratkaisua, on pelkona palvelujen karkaaminen kauemmas"

Lu­mi­joen val­tuus­to kä­sit­te­lee so­siaa­li- ja ter­veys­pal­ve­lu­jen jat­ko­vaih­to­eh­dot kevään aikana – maa­nan­tain ko­kouk­ses­sa asiasta käytiin vil­kas­ta kes­kus­te­lua: "Jos emme tee hyvää rat­kai­sua, on pelkona pal­ve­lu­jen kar­kaa­mi­nen kauem­mas"

29.03.2021 21:15
Tilaajille
"Onko Ruutikangas kuntien kannalta brändikäs nimi? – Lumijoen valtuutetut innostuivat keskustelemaan matkailusta ja pohtimaan keinoja saada kuntaan lisää turisteja

"Onko Ruu­ti­kan­gas kuntien kan­nal­ta brän­di­käs nimi? – Lu­mi­joen val­tuu­te­tut in­nos­tui­vat kes­kus­te­le­maan mat­kai­lus­ta ja poh­ti­maan keinoja saada kuntaan lisää tu­ris­te­ja

17.11.2020 08:09
Tilaajille