Kempeleen kunnanvaltuusto
Viimeisin 24 tuntia
Ensi vuoden talousarviota ja investointeja suunnitellaan täyttä häkää – Rantalakeus kysyi, miten kuntien budjettia valmistellaan ja missä vaiheessa valtuutetut siihen osallistuvat

Ensi vuoden ta­lous­ar­vio­ta ja in­ves­toin­te­ja suun­ni­tel­laan täyttä häkää – Ran­ta­la­keus kysyi, miten kuntien bud­jet­tia val­mis­tel­laan ja missä vai­hees­sa val­tuu­te­tut siihen osal­lis­tu­vat

06:00
Tilaajille
Vanhemmat
Kempeleläisvaltuutettu Heini Koukkari loikkasi perussuomalaisista vapauden liittoon – valtuustoryhmässä nyt kaksi jäsentä

Kem­pe­le­läis­val­tuu­tet­tu Heini Kouk­ka­ri loik­ka­si pe­rus­suo­ma­lai­sis­ta va­pau­den liit­toon – val­tuus­to­ryh­mäs­sä nyt kaksi jäsentä

26.09.2022 19:56 1
Uudessa Kempele-sopimuksessa juostaan edelleen yhteistä polkua – strategia on saamassa myös musiikkiversion

Uudessa Kem­pe­le-so­pi­muk­ses­sa juos­taan edel­leen yh­teis­tä polkua – stra­te­gia on saa­mas­sa myös mu­siik­ki­ver­sion

05.09.2022 18:09
Tilaajille
Kempeleen talousarvioon esitetään 1,5 miljoonan lisämäärärahaa – valtuusto päättää asiasta maanantaina

Kem­pe­leen ta­lous­ar­vioon esi­te­tään 1,5 mil­joo­nan li­sä­mää­rä­ra­haa – val­tuus­to päättää asiasta maa­nan­tai­na

01.09.2022 06:00
Tilaajille
Kempeleen tilinpäätös hymyilytti talouspäällikköä – verotulot kasvavat kohisten

Kem­pe­leen ti­lin­pää­tös hy­myi­lyt­ti ta­lous­pääl­lik­köä – ­ve­ro­tu­lot kas­va­vat ko­his­ten

20.06.2022 19:00
Tilaajille
Valtuusto äänesti, mutta palkkiosääntöä ei palautettu valmisteluun – kunnanhallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioon korotus, myös kokouspalkkioihin pieni lisäys

Val­tuus­to ää­nes­ti, mutta palk­kio­sään­töä ei pa­lau­tet­tu val­mis­te­luun – kun­nan­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jan vuo­si­palk­kioon ko­ro­tus, myös ko­kous­palk­kioi­hin pieni lisäys

05.04.2022 13:55
Tilaajille
Kempeleen valtuusto harmitteli takapakkia – väistötilat voidaan kilpailuttaa pienikokoisempina ja D-taloon hankkia lisää ilmanpuhdistimia

Kem­pe­leen val­tuus­to har­mit­te­li ta­ka­pak­kia – väis­tö­ti­lat voidaan kil­pai­lut­taa pie­ni­ko­koi­sem­pi­na ja D-ta­loon hankkia lisää il­man­puh­dis­ti­mia

07.09.2021 14:01
Tilaajille
Kempeleen valtuusto istui 24 minuuttia, ja sen aikana jätettiin kaksi valtuustoaloitetta: Sopisiko kaupunkiviljely myös Kempeleeseen?

Kem­pe­leen val­tuus­to istui 24 mi­nuut­tia, ja sen aikana jä­tet­tiin kaksi val­tuus­toa­loi­tet­ta: So­pi­si­ko kau­pun­ki­vil­je­ly myös Kem­pe­lee­seen?

06.04.2021 17:49
Tilaajille