Kempeleen kunnanvaltuusto
Valtuusto äänesti, mutta palkkiosääntöä ei palautettu valmisteluun – kunnanhallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioon korotus, myös kokouspalkkioihin pieni lisäys

Val­tuus­to ää­nes­ti, mutta palk­kio­sään­töä ei pa­lau­tet­tu val­mis­te­luun – kun­nan­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jan vuo­si­palk­kioon ko­ro­tus, myös ko­kous­palk­kioi­hin pieni lisäys

05.04.2022 13:55
Tilaajille
Kempeleen valtuusto harmitteli takapakkia – väistötilat voidaan kilpailuttaa pienikokoisempina ja D-taloon hankkia lisää ilmanpuhdistimia

Kem­pe­leen val­tuus­to har­mit­te­li ta­ka­pak­kia – väis­tö­ti­lat voidaan kil­pai­lut­taa pie­ni­ko­koi­sem­pi­na ja D-ta­loon hankkia lisää il­man­puh­dis­ti­mia

07.09.2021 14:01
Tilaajille
Kempeleen valtuusto istui 24 minuuttia, ja sen aikana jätettiin kaksi valtuustoaloitetta: Sopisiko kaupunkiviljely myös Kempeleeseen?

Kem­pe­leen val­tuus­to istui 24 mi­nuut­tia, ja sen aikana jä­tet­tiin kaksi val­tuus­toa­loi­tet­ta: So­pi­si­ko kau­pun­ki­vil­je­ly myös Kem­pe­lee­seen?

06.04.2021 17:49
Tilaajille