Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Tyrnävän kunnanvaltuusto
Kirkkomännikön päiväkodin rakentaa Oulun Rakennusteho – nykyinen  ruokasali ja keittiö puretaan lähipäivinä

Kirk­ko­män­ni­kön päi­vä­ko­din ra­ken­taa Oulun Ra­ken­nus­te­ho – ny­kyi­nen  ruo­ka­sa­li ja keittiö pu­re­taan lä­hi­päi­vi­nä

26.06.2023 21:53
Tilaajille
Tyrnäväläisvaltuutettu Helena Herrala siirtyi keskustasta perussuomalaisten riveihin

Tyr­nä­vä­läis­val­tuu­tet­tu Helena Herrala siirtyi kes­kus­tas­ta pe­rus­suo­ma­lais­ten ri­vei­hin

26.06.2023 21:29 1
Tilaajille
Perustuksen paalutus nostaa Kirkkomännikön uudisrakennuksen hintaa – "En ole vielä menettänyt yöuniani", sanoo tekninen johtaja

Pe­rus­tuk­sen paa­lu­tus nostaa Kirk­ko­män­ni­kön uu­dis­ra­ken­nuk­sen hintaa – "En ole vielä me­net­tä­nyt yöu­nia­ni", sanoo tek­ni­nen johtaja

30.05.2023 13:54
Tilaajille
Kuraattoriaikaa on joutunut odottamaan jopa puoli vuotta – tyrnäväläisvaltuutetut toivoivat viestin kulkeutuvan Pohteen aluevaltuustolle

Ku­raat­to­ri­ai­kaa on jou­tu­nut odot­ta­maan jopa puoli vuotta – ­tyr­nä­vä­läis­val­tuu­te­tut toi­voi­vat viestin kul­keu­tu­van Pohteen alue­val­tuus­tol­le

25.04.2023 13:54
Tilaajille
Investoinneista äänestettiin kolmesti – Tyrnävä on nyt mukavamman arjen kotikunta

In­ves­toin­neis­ta ää­nes­tet­tiin kol­mes­ti – ­Tyr­nä­vä on nyt mu­ka­vam­man arjen ko­ti­kun­ta

13.12.2022 20:10 1
Tilaajille
Tyrnävän valtuuston toinen varapuheenjohtaja Visa Törmä on ensikertalainen Temmekseltä, jolle tärkeintä on koko kunnan kehittäminen – Temmestä unohtamatta

Tyr­nä­vän val­tuus­ton toinen va­ra­pu­heen­joh­ta­ja Visa Törmä on en­si­ker­ta­lai­nen Tem­mek­sel­tä, jolle tär­kein­tä on koko kunnan ke­hit­tä­mi­nen – Tem­mes­tä unoh­ta­mat­ta

15.11.2022 18:00
Tilaajille
Vesa Anttila nautti luottamushenkilöiden luottamusta, tiedottavat valtuustoryhmien sekä kunnanvaltuuston ja -hallituksen puheenjohtajat

Vesa Anttila nautti luot­ta­mus­hen­ki­löi­den luot­ta­mus­ta, tie­dot­ta­vat val­tuus­to­ryh­mien sekä kun­nan­val­tuus­ton ja -hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jat

09.11.2022 23:08
Temmeksen kehittäminen keskustelutti valtuustossa – maanhankinta- ja kaavoitusaloite äänestettiin uudelleen valmisteluun

Tem­mek­sen ke­hit­tä­mi­nen kes­kus­te­lut­ti val­tuus­tos­sa – ­maan­han­kin­ta- ja kaa­voi­tus­aloi­te ää­nes­tet­tiin uu­del­leen val­mis­te­luun

08.11.2022 11:49 8
Tilaajille
Ensi vuoden talousarviota ja investointeja suunnitellaan täyttä häkää – Rantalakeus kysyi, miten kuntien budjettia valmistellaan ja missä vaiheessa valtuutetut siihen osallistuvat

Ensi vuoden ta­lous­ar­vio­ta ja in­ves­toin­te­ja suun­ni­tel­laan täyttä häkää – Ran­ta­la­keus kysyi, miten kuntien bud­jet­tia val­mis­tel­laan ja missä vai­hees­sa val­tuu­te­tut siihen osal­lis­tu­vat

28.09.2022 06:00
Tilaajille
Valtuusto päätti yksimielisesti: Tyrnävälle rakennetaan hirsinen monitoimikoulu

Val­tuus­to päätti yk­si­mie­li­ses­ti: Tyr­nä­väl­le ra­ken­ne­taan hir­si­nen mo­ni­toi­mi­kou­lu

07.06.2022 09:10 1
Tilaajille
Nahkurin ja Kirkkomännikön visioita esiteltiin valtuustolle – kunnan kiinteistöjen huono tila huoletti

Nah­ku­rin ja Kirk­ko­män­ni­kön vi­sioi­ta esi­tel­tiin val­tuus­tol­le – kunnan kiin­teis­tö­jen huono tila huo­let­ti

09.05.2022 22:49
Tilaajille
Kunnan rekrytointihankaluudet huolettivat – yhteistyösopimusmalli Markkuun seudun kyläyhdistyksen kanssa ihastutti

Kunnan rek­ry­toin­ti­han­ka­luu­det huo­let­ti­vat – yh­teis­työ­so­pi­mus­mal­li Mark­kuun seudun ky­lä­yh­dis­tyk­sen kanssa ihas­tut­ti

05.04.2022 21:54 1
Tilaajille
Tyrnävän ensi vuoden talousarvio hyväksyttiin kiitosten kera – vain juhlasiltainvestointi äänestytti valtuustoa

Tyr­nä­vän ensi vuoden ta­lous­ar­vio hy­väk­syt­tiin kii­tos­ten kera – vain juh­la­sil­ta­in­ves­toin­ti ää­nes­tyt­ti val­tuus­toa

16.12.2021 09:06
Tilaajille
Tyrnävän tulos nousemassa nollaan tai jopa plussalle – vielä kesällä ennuste näytti huonommalta

Tyr­nä­vän tulos nou­se­mas­sa nollaan tai jopa plus­sal­le – vielä kesällä ennuste näytti huo­nom­mal­ta

12.10.2021 16:21
Tilaajille
Valtuustoaloitteet: Terveyskeskukseen iltavastaanotto ja lisää avoimuutta päätöksentekoon

Val­tuus­toa­loit­teet: Ter­veys­kes­kuk­seen il­ta­vas­taan­ot­to ja lisää avoi­muut­ta pää­tök­sen­te­koon

14.09.2021 11:04
Tilaajille
Vaikka neuvottelujen hyvää henkeä ja puolueiden välistä yhteistyötä kehutaankin, kakkospuheenjohtajapaikkojen menettäminen harmittaa Keskustaa

Vaikka neu­vot­te­lu­jen hyvää henkeä ja puo­luei­den välistä yh­teis­työ­tä ke­hu­taan­kin, kak­kos­pu­heen­joh­ta­ja­paik­ko­jen me­net­tä­mi­nen har­mit­taa Kes­kus­taa

03.08.2021 17:00 1
Tilaajille
Annukka Suotulasta Tyrnävän kunnanhallituksen nokkanainen - katso myös muut luottamushenkilövalinnat

Annukka Suo­tu­las­ta Tyr­nä­vän kun­nan­hal­li­tuk­sen nok­ka­nai­nen - katso myös muut luot­ta­mus­hen­ki­lö­va­lin­nat

03.08.2021 14:07
Tilaajille
Jussi Ylitalo luotsaa Tyrnävän valtuustoa: ”Kuntapäättäjän on kuunneltava myös maan hiljaisia”

Jussi Ylitalo luotsaa Tyr­nä­vän val­tuus­toa: ”Kun­ta­päät­tä­jän on kuun­nel­ta­va myös maan hil­jai­sia”

03.08.2021 14:39
Tilaajille
Jussi Ylitaloa esitetään Tyrnävän kunnanvaltuuston puheenjohtajaksi, Annukka Suotula luotsaisi kunnanhallitusta

Jussi Yli­ta­loa esi­te­tään Tyr­nä­vän kun­nan­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­jak­si, An­nuk­ka Suotula luot­sai­si kun­nan­hal­li­tus­ta

02.08.2021 08:30
Vähän päätöksiä, paljon kysymyksiä – Tyrnävän kulttuuripalkinto Galleria ja Café Conradin Riitta ja Jouko Korkalalle

Vähän pää­tök­siä, paljon ky­sy­myk­siä – Tyr­nä­vän kult­tuu­ri­pal­kin­to Gal­le­ria ja Café Con­ra­din Riitta ja Jouko Kor­ka­lal­le

08.02.2021 20:55
Tilaajille