Rantalakeus-maastot: Ter­ve­tu­loa juok­se­maan koko per­heel­lä – katso ai­ka­tau­lu täältä

Mainos: KeKi pronssille, seuraa joukkuetta jatkossakin Rantalakeus Digissä: 6 kk vain 29 €, tilaa tästä!

Kempeleen kuntapolitiikka
Kempeleessä myönnettiin lentoliikenteen kehittämiseen euroja, mutta soraäänikin kuului

Kem­pe­lees­sä myön­net­tiin len­to­lii­ken­teen ke­hit­tä­mi­seen euroja, mutta so­ra­ää­ni­kin kuului

11.09.2023 18:07 1
Tilaajille
Kempele hankkii yritystontteja takaisin ja hyväksyi alueellisen matkailusuunnitelman

Kempele hankkii yri­tys­tont­te­ja ta­kai­sin ja hy­väk­syi alueel­li­sen mat­kai­lu­suun­ni­tel­man

30.08.2023 13:00
Tilaajille
Investointien määrä ei Kempeleessä vähene – loppuvuodesta valmistuvan Kirkonkylän monitoimitalon jälkeen työlista on pitkä

In­ves­toin­tien määrä ei Kem­pe­lees­sä vähene – lop­pu­vuo­des­ta val­mis­tu­van Kir­kon­ky­län mo­ni­toi­mi­ta­lon jälkeen työ­lis­ta on pitkä

29.08.2023 06:00
Tilaajille
"Uudesta Zimmarista päätös mahdollisimman pian" – Kempeleen valtuuston entinen ja nykyinen puheenjohtaja toivovat uimahallin tilanteelle ratkaisua

"Uu­des­ta Zim­ma­ris­ta päätös mah­dol­li­sim­man pian" – Kem­pe­leen val­tuus­ton entinen ja ny­kyi­nen pu­heen­joh­ta­ja toi­vo­vat ui­ma­hal­lin ti­lan­teel­le rat­kai­sua

15.08.2023 18:00
Tilaajille
Kempeleen valtuustossa muutoksia: Onni Kuivalalle ero, Sari Perälä nousee tilalle

Kem­pe­leen val­tuus­tos­sa muu­tok­sia: Onni Kui­va­lal­le ero, Sari Perälä nousee tilalle

15.08.2023 09:00
Tilaajille
Kempeleen kunnanhallitus esittää valtuustolle 100 000 euron sijoitusta Ruutikunnat Oy:hyn – kunta ei halua kuitenkaan osakkaaksi

Kem­pe­leen kun­nan­hal­li­tus esittää val­tuus­tol­le 100 000 euron si­joi­tus­ta Ruu­ti­kun­nat Oy:hyn – kunta ei halua kui­ten­kaan osak­kaak­si

12.06.2023 19:21 1
Tilaajille
Kempeleen kuntademokratiassa on kehitettävää, toteaa Vapauden liiton Heini Koukkari
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kem­pe­leen kun­ta­de­mo­kra­tias­sa on ke­hi­tet­tä­vää, toteaa Va­pau­den liiton Heini Kouk­ka­ri

31.05.2023 10:58 4
Tilaajille
Kempeleen valtuusto hyväksyi tivolin parkkipaikan rakentamiseen lisärahoituksen, vaikka tyylipisteitä ei jaettukaan – harrastamisen Suomen malli jatkuu noin sadan kerhon voimin

Kem­pe­leen val­tuus­to hy­väk­syi tivolin park­ki­pai­kan ra­ken­ta­mi­seen li­sä­ra­hoi­tuk­sen, vaikka tyy­li­pis­tei­tä ei jaet­tu­kaan – har­ras­ta­mi­sen Suomen malli jatkuu noin sadan kerhon voimin

22.05.2023 22:10
Tilaajille
Ketolanperän koulun kuntokartoituksen tulokset selvillä kesään mennessä – syksylle 2024 koululle tarvittaisiin lisää tilaa

Ke­to­lan­pe­rän koulun kun­to­kar­toi­tuk­sen tu­lok­set sel­vil­lä kesään men­nes­sä – syk­syl­le 2024 kou­lul­le tar­vit­tai­siin lisää tilaa

24.04.2023 18:06
Tilaajille
Kempele maksaa kutsurahaa 50–80 euroa, hälytysraha muutamia kymppejä suurempi

Kempele maksaa kut­su­ra­haa 50–80 euroa, hä­ly­tys­ra­ha muu­ta­mia kymp­pe­jä suu­rem­pi

20.04.2023 09:00
Tilaajille
Linnakankaan hoivatontin neuvottelut jatkuvat Makeva Oy:n ja Kotoisin Oy:n kanssa

Lin­na­kan­kaan hoi­va­ton­tin neu­vot­te­lut jat­ku­vat Makeva Oy:n ja Ko­toi­sin Oy:n kanssa

19.04.2023 11:00
Tilaajille
Oululaisesta Jyri Ulvisesta Kempeleen uusi sivistysjohtaja – toimii tällä hetkellä aluehallintovirastossa opetustoimen ylitarkastajana

Ou­lu­lai­ses­ta Jyri Ul­vi­ses­ta Kem­pe­leen uusi si­vis­tys­joh­ta­ja – toimii tällä het­kel­lä alue­hal­lin­to­vi­ras­tos­sa ope­tus­toi­men yli­tar­kas­ta­ja­na

18.04.2023 05:13
Tilaajille
Kempeleen väkiluku nousi viime vuonna, mutta kasvu oli maltillisempaa – sen sijaan kunnan tilinpäätöspotti oli melkein neljä miljoonaa

Kem­pe­leen vä­ki­lu­ku nousi viime vuonna, mutta kasvu oli mal­til­li­sem­paa – sen sijaan kunnan ti­lin­pää­tös­pot­ti oli melkein neljä mil­joo­naa

28.03.2023 09:00
Tilaajille
Kempeleen valtuusto käsittelee tänään Pirilän asemakaavamuutosta, joka mahdollistaisi kodin liki 1 200 asukkaalle

Kem­pe­leen val­tuus­to kä­sit­te­lee tänään Pirilän ase­ma­kaa­va­muu­tos­ta, joka mah­dol­lis­tai­si kodin liki 1 200 asuk­kaal­le

13.03.2023 14:41
Tilaajille
Kempeleen Kirkkotien katusuunnitelmasta hallintovalitus – kunta pyrkii neuvottelemaan valittajan kanssa, jotta työt voisivat alkaa

Kem­pe­leen Kirk­ko­tien ka­tu­suun­ni­tel­mas­ta hal­lin­to­va­li­tus – kunta pyrkii neu­vot­te­le­maan va­lit­ta­jan kanssa, jotta työt voi­si­vat alkaa

01.03.2023 11:00
Tilaajille
Kempeleläinen Johanna Ohukainen haluaa herätellä nukkuvien puoluetta – "Vain äänestämällä voi muuttaa asioita"

Kem­pe­le­läi­nen Johanna Ohu­kai­nen haluaa he­rä­tel­lä nuk­ku­vien puo­luet­ta – "Vain ää­nes­tä­mäl­lä voi muuttaa asioi­ta"

18.02.2023 18:00 1
Tilaajille
Valtuustoaloite sai täystyrmäyksen: Kempeleen Kirkonkylän koulun B-talon purkua ei oteta uudelleen harkintaan

Val­tuus­to­aloi­te sai täys­tyr­mäyk­sen: Kem­pe­leen Kir­kon­ky­län koulun B-talon purkua ei oteta uu­del­leen har­kin­taan

14.02.2023 15:00
Tilaajille
Kempeleen valtuusto istui seminaaripäivän päätteeksi napakat 18 minuuttia

Kem­pe­leen val­tuus­to istui se­mi­naa­ri­päi­vän päät­teek­si napakat 18 mi­nuut­tia

06.02.2023 18:43
Tilaajille
Kempeleen kuntastrategia, Kempele-sopimus, taipuu myös lauluksi – katso video!

Kem­pe­leen kun­tast­ra­te­gia, Kem­pe­le-so­pi­mus, taipuu myös lau­luk­si – katso video!

03.02.2023 14:14
Kevyen liikenteen väylä kaatui Zeppelinin lumenläjitykseen – neuvotteluja jatketaan, mutta kunta menetti jo valtionavustuksen

Kevyen lii­ken­teen väylä kaatui Zep­pe­li­nin lu­men­lä­ji­tyk­seen – neu­vot­te­lu­ja jat­ke­taan, mutta kunta menetti jo val­tion­avus­tuk­sen

07.11.2022 18:17
Tilaajille