Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

tulevaisuus
"Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että Lumijoki ei ole ainut kunta, joka joutuu pinnistelemään talouden haasteissa", tuumii kunnanjohtaja Paula
Kolumni

"Tällä het­kel­lä vai­kut­taa siltä, että Lu­mi­jo­ki ei ole ainut kunta, joka joutuu pin­nis­te­le­mään ta­lou­den haas­teis­sa", tuumii kun­nan­joh­ta­ja Paula

14.06.2023 06:00
Tilaajille
Omille siivilleen kannattaa nousta, vaikka olo olisikin epävarma
Pääkirjoitus

Omille sii­vil­leen kan­nat­taa nousta, vaikka olo oli­si­kin epä­var­ma

17.05.2023 06:00
Tilaajille
Ysiluokkalaiset Maija, Saimi, Leevi ja Topias ovat elämän taitekohdassa – tutun Lumijoen peruskoulun ovi on aika sulkea ja uusi opinahjo odottaa syksyllä

Ysi­luok­ka­lai­set Maija, Saimi, Leevi ja Topias ovat elämän tai­te­koh­das­sa – tutun Lu­mi­joen pe­rus­kou­lun ovi on aika sulkea ja uusi opin­ah­jo odottaa syk­syl­lä

16.05.2023 06:00
Tilaajille
Tuomas laittoi tekoälyn kirjoituspuuhiin – huomaatko missä kohtaa?
Kolumni

Tuomas laittoi te­ko­älyn kir­joi­tus­puu­hiin – huo­maat­ko missä kohtaa?

01.03.2023 06:00
Tilaajille
Kysyimme nuorilta ympäri maakuntaa, mitä he ajattelevat tulevaisuudesta – Toiveissa sodan loppuminen ja valoisa tulevaisuus

Ky­syim­me nuo­ril­ta ympäri maa­kun­taa, mitä he ajat­te­le­vat tu­le­vai­suu­des­ta – Toi­veis­sa sodan lop­pu­mi­nen ja valoisa tu­le­vai­suus

01.02.2023 15:29
Tilaajille
Pihla muistuttaa, ettei ole olemassa vain yhtä oikeaa tapaa elää elämää – "Meille, vielä keskeneräisille nuorille, annetaan suuria kysymyksiä pohdittavaksi"
Pääkirjoitus

Pihla muis­tut­taa, ettei ole ole­mas­sa vain yhtä oikeaa tapaa elää elämää – "Meil­le, vielä kes­ken­eräi­sil­le nuo­ril­le, an­ne­taan suuria ky­sy­myk­siä poh­dit­ta­vak­si"

01.02.2023 06:00
Tupoksen yhdeksäsluokkalaiset kartoittivat tulevaisuuden haaveita – nuoret unelmoivat erityisesti rahasta ja läheisistä ihmissuhteista

Tu­pok­sen yh­dek­säs­luok­ka­lai­set kar­toit­ti­vat tu­le­vai­suu­den haa­vei­ta – nuoret unel­moi­vat eri­tyi­ses­ti rahasta ja lä­hei­sis­tä ih­mis­suh­teis­ta

31.01.2023 16:00
Lumijoen kunnanjohtaja istahti ysiluokkalaisten kanssa juhlakahville – "Elämä on jatkuvaa oppimista, joten alaa ja työuraa voi tarvittaessa vaihtaa"
Kolumni

Lu­mi­joen kun­nan­joh­ta­ja istahti ysi­luok­ka­lais­ten kanssa juh­la­kah­vil­le – "Elämä on jat­ku­vaa op­pi­mis­ta, joten alaa ja työuraa voi tar­vit­taes­sa vaih­taa"

07.06.2022 20:17
Timolla jäi  ammattikoulu kesken, mutta viiden vuoden jälkeen matka kohti ammattitutkintoa saattoi jatkua – "Opiskelumotivaatio on todella kova ja aloitan opintoni hyvällä fiiliksellä"

Timolla jäi am­mat­ti­kou­lu kesken, mutta viiden vuoden jälkeen matka kohti am­mat­ti­tut­kin­toa saattoi jatkua – "O­pis­ke­lu­mo­ti­vaa­tio on todella kova ja aloitan opin­to­ni hyvällä fii­lik­sel­lä"

14.05.2022 06:00
Tilaajille
Tällainen on meidän maailmamme – Lumi ja Anna kertovat, millaista on elää nuoruutta vuonna 2022

Täl­lai­nen on meidän maail­mam­me – Lumi ja Anna ker­to­vat, mil­lais­ta on elää nuo­ruut­ta vuonna 2022

13.04.2022 22:02
Tilaajille
Sopeutuminen uuteen normaaliin on alkanut – "Tuomiopäivän kello näyttää tätä kirjoittaessani 23.58:20 ja vuosittainen turhuuden markkinoiden sesonkiaika alkaa olla ovella ja kuusien oksilla", kirjoittaa Heidi
Mielipidekirjoitus

So­peu­tu­mi­nen uuteen nor­maa­liin on alkanut – "Tuo­mio­päi­vän kello näyttää tätä kir­joit­taes­sa­ni 23.58:20 ja vuo­sit­tai­nen tur­huu­den mark­ki­noi­den se­son­ki­ai­ka alkaa olla ovella ja kuusien ok­sil­la", kir­joit­taa Heidi

16.11.2021 19:41
Millainen on Hailuoto 2040? Oulun yliopiston arkkitehtiopiskelijat visioivat kunnan tulevaisuutta kahdella kurssilla - lopputuloksena paksu raportti

Mil­lai­nen on Hai­luo­to 2040? Oulun yli­opis­ton ark­ki­teh­ti­opis­ke­li­jat vi­sioi­vat kunnan tu­le­vai­suut­ta kah­del­la kurs­sil­la - lop­pu­tu­lok­se­na paksu ra­port­ti

04.03.2021 15:00
Tilaajille
Elämme jatkuvassa epävarmuudessa, ja se on vain hyväksyttävä, muistuttaa Kirsi
Lukijalta Kolumni

Elämme jat­ku­vas­sa epä­var­muu­des­sa, ja se on vain hy­väk­syt­tä­vä, muis­tut­taa Kirsi

17.02.2021 06:00
Maakuntajohtaja Pauli Harju: Opettajien tarve romahtaa – Kuntien on varauduttava siihen ajoissa

Maa­kun­ta­joh­ta­ja Pauli Harju: Opet­ta­jien tarve ro­mah­taa – Kuntien on va­rau­dut­ta­va siihen ajoissa

15.11.2020 09:00
Tilaajille