Yhdyskuntasuunnittelu
Millainen on Hailuoto 2040? Oulun yliopiston arkkitehtiopiskelijat visioivat kunnan tulevaisuutta kahdella kurssilla - lopputuloksena paksu raportti

Mil­lai­nen on Hai­luo­to 2040? Oulun ylio­pis­ton ark­ki­teh­tio­pis­ke­li­jat vi­sioi­vat kunnan tu­le­vai­suut­ta kah­del­la kurs­sil­la - lop­pu­tu­lok­se­na paksu ra­port­ti

04.03.2021 15:00
Tilaajille
Haussa notkea ja kätevä työväline kunnalle – Lumijoki päätyi kilpailuttamaan yhdyskunnallisen suunnittelun

Haussa notkea ja kätevä työ­vä­li­ne kun­nal­le – Lu­mi­jo­ki päätyi kil­pai­lut­ta­maan yh­dys­kun­nal­li­sen suun­nit­te­lun

24.02.2021 19:06
Tilaajille