Mainos: Tilaa pai­kal­li­set pu­heen­ai­heet vuo­dek­si, saat kaksi kuu­kaut­ta kaupan päälle! Tee Ran­ta­la­keu­den tilaus tästä.

#Hästäkki
Musiikkia! – Anu halajaa CMX:n keikalle
Kolumni

Mu­siik­kia! – Anu halajaa CMX:n kei­kal­le

26.01.2022 06:00
Tilaajille
"Yksi parhaista liikenneturvainnovaatioista on pyöräteille vedetty valkoinen keskiviiva", kehuu Arto ja toivoo polkupyöriin hätävilkkuja
Kolumni

"Yksi par­hais­ta lii­ken­ne­tur­va­in­no­vaa­tiois­ta on pyö­rä­teil­le vedetty val­koi­nen kes­ki­vii­va", kehuu Arto ja toivoo pol­ku­pyö­riin hä­tä­vilk­ku­ja

12.01.2022 06:00
Kehitys syntyy pitkäjänteisyydellä: Ajaxissa sydän sykkii terveelle urheilulle, sanoo Antti
Kolumni

Kehitys syntyy pit­kä­jän­tei­syy­del­lä: Aja­xis­sa sydän sykkii ter­veel­le ur­hei­lul­le, sanoo Antti

22.12.2021 06:00
" Sote-keskustelua seuratessani on tullut mieleeni, että mennäänkö tässä väärin päin. Ensin rakennetaan hallintomalli ja sitten katsotaan, sattuisiko se sopimaan asiakkaille", pohtiii Jussi
Kolumni

" ­So­te-kes­kus­te­lua seu­ra­tes­sa­ni on tullut mie­lee­ni, että men­nään­kö tässä väärin päin. Ensin ra­ken­ne­taan hal­lin­to­mal­li ja sitten kat­so­taan, sat­tui­si­ko se so­pi­maan asiak­kail­le", pohtiii Jussi

01.12.2021 15:57
Markku pohtii sosiaalisen median päiväperhosia ja muistuttaa: "Ammattimaisesti toimitettu lehti antaa inhimillisen äänen seutumme ruohonjuuritason ihmisistä, sitä ääntä ei kuulu pöytäkirjoista tai muista asiakirjoista"
Kolumni

Markku pohtii so­siaa­li­sen median päi­vä­per­ho­sia ja muis­tut­taa: "Am­mat­ti­mai­ses­ti toi­mi­tet­tu lehti antaa in­hi­mil­li­sen äänen seu­tum­me ruo­hon­juu­ri­ta­son ih­mi­sis­tä, sitä ääntä ei kuulu pöy­tä­kir­jois­ta tai muista asia­kir­jois­ta"

17.11.2021 06:00
Tilaajille
Kirsin mielestä on surullista, että opetamme jälkipolveamme pakenemaan läsnä olevaa hetkeä johonkin muualle
Kolumni

Kirsin mie­les­tä on su­rul­lis­ta, että ope­tam­me jäl­ki­pol­veam­me pa­ke­ne­maan läsnä olevaa hetkeä jo­hon­kin muualle

03.11.2021 06:00
Tilaajille
Mielenkiintoisiin asioihin täällä saaressa pääsee mukaan, kun vaan uskaltaa heittäytyä ja lähteä mukaan, kirjoittaa Annukka Hailuodosta
Kolumni

Mie­len­kiin­toi­siin asioi­hin täällä saa­res­sa pääsee mukaan, kun vaan us­kal­taa heit­täy­tyä ja lähteä mukaan, kir­joit­taa Annukka Hai­luo­dos­ta

06.10.2021 06:00
Tilaajille
Työtä tarjolla – onko tekijöitä, kysyy Jussi: "Tarvitaan pitovoimaa, että työntekijät pysyvät alueellamme"
Kolumni

Työtä tar­jol­la – onko te­ki­jöi­tä, kysyy Jussi: "Tar­vi­taan pi­to­voi­maa, että työn­te­ki­jät pysyvät alueel­lam­me"

08.09.2021 06:00
Tilaajille
Hyvästi, kesä – Kari muistuttaa kesän olevan luonnon lahja meille kaikille
Kolumni

Hy­väs­ti, kesä – Kari muis­tut­taa kesän olevan luonnon lahja meille kai­kil­le

01.09.2021 06:00
Tilaajille
Koulu keskellä kylää ja museoitakin - Markun mielestä Liminka voisi hyödyntää kunnan historiaa paljon nykyistä aktiivisemmin
Kolumni

Koulu kes­kel­lä kylää ja mu­seoi­ta­kin - Markun mie­les­tä Liminka voisi hyö­dyn­tää kunnan his­to­riaa paljon ny­kyis­tä ak­tii­vi­sem­min

25.08.2021 06:01
Tilaajille
Kirsi kysyy: Miltä lomaltapaluu tuntuu kehossasi? "Todelliset kehonviestit saattavat jäädä laimeiksi kuiskauksiksi tai niitä ei pahimmassa tapauksessa kuulla ollenkaan, jos et ole tarkkana."
Kolumni

Kirsi kysyy: Miltä lo­mal­ta­pa­luu tuntuu ke­hos­sa­si? "To­del­li­set ke­hon­vies­tit saat­ta­vat jäädä lai­meik­si kuis­kauk­sik­si tai niitä ei pa­him­mas­sa ta­pauk­ses­sa kuulla ol­len­kaan, jos et ole tark­ka­na."

11.08.2021 06:00
Tilaajille
Valtteri pohtii, onko matkapuhelin älylaite vai elämänkumppani
Kolumni

Valt­te­ri pohtii, onko mat­ka­pu­he­lin äly­lai­te vai elä­män­kump­pa­ni

28.07.2021 06:01
Tilaajille
Kesäluontoa ja -ihmisiä: Annukka niputtaa yhteen toisen Hailuoto-kesänsä ajatuksia
Kolumni

Ke­sä­luon­toa ja -ih­mi­siä: Annukka ni­put­taa yhteen toisen Hai­luo­to-ke­sän­sä aja­tuk­sia

28.07.2021 06:00
Tilaajille
Mari pohtii luonnon tärkeyttä hyvän elämän lähteenä: "Jo muutama minuutti luonnossa tuo myönteisiä vaikutuksia sydämen sykkeessä, verenpaineessa ja lihasten jännittyneisyydessä."
Kolumni

Mari pohtii luonnon tär­keyt­tä hyvän elämän läh­tee­nä: "Jo muutama mi­nuut­ti luon­nos­sa tuo myön­tei­siä vai­ku­tuk­sia sydämen syk­kees­sä, ve­ren­pai­nees­sa ja li­has­ten jän­nit­ty­nei­syy­des­sä."

12.05.2021 06:00
Tilaajille
Elämme jatkuvassa epävarmuudessa, ja se on vain hyväksyttävä, muistuttaa Kirsi
Lukijalta Kolumni

Elämme jat­ku­vas­sa epä­var­muu­des­sa, ja se on vain hy­väk­syt­tä­vä, muis­tut­taa Kirsi

17.02.2021 06:00