Mainos: Ran­ta­la­keus 45 vuotta! Nyt juh­la­hin­taan lehti + digi 8 kk 45 €. Tilaa tästä.

#Hästäkki
Mielenkiintoisiin asioihin täällä saaressa pääsee mukaan, kun vaan uskaltaa heittäytyä ja lähteä mukaan, kirjoittaa Annukka Hailuodosta
Kolumni

Mie­len­kiin­toi­siin asioi­hin täällä saa­res­sa pääsee mukaan, kun vaan us­kal­taa heit­täy­tyä ja lähteä mukaan, kir­joit­taa Annukka Hai­luo­dos­ta

06.10.2021 06:00
Tilaajille
Työtä tarjolla – onko tekijöitä, kysyy Jussi: "Tarvitaan pitovoimaa, että työntekijät pysyvät alueellamme"
Kolumni

Työtä tar­jol­la – onko te­ki­jöi­tä, kysyy Jussi: "Tar­vi­taan pi­to­voi­maa, että työn­te­ki­jät pysyvät alueel­lam­me"

08.09.2021 06:00
Tilaajille
Hyvästi, kesä – Kari muistuttaa kesän olevan luonnon lahja meille kaikille
Kolumni

Hy­väs­ti, kesä – Kari muis­tut­taa kesän olevan luonnon lahja meille kai­kil­le

01.09.2021 06:00
Tilaajille
Koulu keskellä kylää ja museoitakin - Markun mielestä Liminka voisi hyödyntää kunnan historiaa paljon nykyistä aktiivisemmin
Kolumni

Koulu kes­kel­lä kylää ja mu­seoi­ta­kin - Markun mie­les­tä Liminka voisi hyö­dyn­tää kunnan his­to­riaa paljon ny­kyis­tä ak­tii­vi­sem­min

25.08.2021 06:01
Tilaajille
Kirsi kysyy: Miltä lomaltapaluu tuntuu kehossasi? "Todelliset kehonviestit saattavat jäädä laimeiksi kuiskauksiksi tai niitä ei pahimmassa tapauksessa kuulla ollenkaan, jos et ole tarkkana."
Kolumni

Kirsi kysyy: Miltä lo­mal­ta­pa­luu tuntuu ke­hos­sa­si? "To­del­li­set ke­hon­vies­tit saat­ta­vat jäädä lai­meik­si kuis­kauk­sik­si tai niitä ei pa­him­mas­sa ta­pauk­ses­sa kuulla ol­len­kaan, jos et ole tark­ka­na."

11.08.2021 06:00
Tilaajille
Valtteri pohtii, onko matkapuhelin älylaite vai elämänkumppani
Kolumni

Valt­te­ri pohtii, onko mat­ka­pu­he­lin äly­lai­te vai elä­män­kump­pa­ni

28.07.2021 06:01
Tilaajille
Kesäluontoa ja -ihmisiä: Annukka niputtaa yhteen toisen Hailuoto-kesänsä ajatuksia
Kolumni

Ke­sä­luon­toa ja -ih­mi­siä: Annukka ni­put­taa yhteen toisen Hai­luo­to-ke­sän­sä aja­tuk­sia

28.07.2021 06:00
Tilaajille
Mari pohtii luonnon tärkeyttä hyvän elämän lähteenä: "Jo muutama minuutti luonnossa tuo myönteisiä vaikutuksia sydämen sykkeessä, verenpaineessa ja lihasten jännittyneisyydessä."
Kolumni

Mari pohtii luonnon tär­keyt­tä hyvän elämän läh­tee­nä: "Jo muutama mi­nuut­ti luon­nos­sa tuo myön­tei­siä vai­ku­tuk­sia sydämen syk­kees­sä, ve­ren­pai­nees­sa ja li­has­ten jän­nit­ty­nei­syy­des­sä."

12.05.2021 06:00
Tilaajille
Elämme jatkuvassa epävarmuudessa, ja se on vain hyväksyttävä, muistuttaa Kirsi
Lukijalta Kolumni

Elämme jat­ku­vas­sa epä­var­muu­des­sa, ja se on vain hy­väk­syt­tä­vä, muis­tut­taa Kirsi

17.02.2021 06:00