Koulut: Mitä Kempele sai 35 mil­joo­nal­la eu­rol­la?

Vaalikone: Kuka on sinun pre­si­dent­tieh­dok­kaa­si? Testaa Ran­ta­la­keu­den vaa­li­ko­ne!

Nimitykset: Ran­ta­la­keu­den uusi pää­toi­mit­ta­ja on valittu

Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Lumijoki
Viikko
Gallup: Kysyimme lumijokisilta nuorilta itsenäisyyspäivän perinteitä – mikä on sopiva pituus katsoa kättelyä?

Gallup: Ky­syim­me lu­mi­jo­kisil­ta nuo­ril­ta it­se­näi­syys­päi­vän pe­rin­tei­tä – mikä on sopiva pituus katsoa kät­te­lyä?

06.12.2023 09:00
Tilaajille
Katso video: Lumijoen koululaiset kajauttivat Maamme-laulun ja Auvo luki Suomen itsenäisyysjulistuksen

Katso video: Lu­mi­joen kou­lu­lai­set ka­jaut­ti­vat Maam­me-lau­lun ja Auvo luki Suomen it­se­näi­syys­ju­lis­tuk­sen

05.12.2023 18:00
Tilaajille
Ennen itsenäisyyspäivän vapaalle lähtöä lumijokiset koululaiset kajauttivat komeasti Maamme-laulun ja sivistysjohtaja-rehtori Auvo Huotari luki Suomen itsenäisyysjulistuksen vuodelta 1917.

Ennen it­se­näi­syys­päi­vän va­paal­le lähtöä lu­mi­jo­ki­set kou­lu­lai­set ka­jaut­ti­vat ko­meas­ti Maam­me-lau­lun ja si­vis­tys­joh­ta­ja-reh­to­ri Auvo Huotari luki Suomen it­se­näi­syys­ju­lis­tuk­sen vuo­del­ta 1917.

05.12.2023 13:55
Tilaajille
Pirilän ampumaradalla harjoitellaan ammunnan lisäksi elämisen taitoja – "Kun nuori tulee ampumaan, niin koulustakin alkaa tulemaan parempaa palautetta"

Pirilän am­pu­ma­ra­dal­la har­joi­tel­laan am­mun­nan lisäksi elä­mi­sen taitoja – "Kun nuori tulee am­pu­maan, niin kou­lus­ta­kin alkaa tu­le­maan pa­rem­paa pa­lau­tet­ta"

04.12.2023 06:00
Tilaajille
Kuukausi
Koko kylän joulukalenteri avautuu jälleen Lumijoella – Kalle Loukkaanhuhta tupsahtaa luukusta 19 opastamaan ampumahiihdon maailmaan

Koko kylän jou­lu­ka­len­te­ri avautuu jälleen Lu­mi­joel­la – Kalle Louk­kaan­huh­ta tup­sah­taa luu­kus­ta 19 opas­ta­maan am­pu­ma­hiih­don maail­maan

30.11.2023 18:00
Tilaajille
Miten lakeuden kunnat panostavat ilmastotyöhön – Helin hakutesti osoitti, että Limingassa se näkyy ylivoimaisesti parhaiten
Kolumni

Miten la­keu­den kunnat pa­nos­ta­vat il­mas­to­työ­hön – Helin ha­ku­tes­ti osoit­ti, että Li­min­gas­sa se näkyy yli­voi­mai­ses­ti par­hai­ten

28.11.2023 18:00
Tilaajille
Lumijoki käynnistää yt-neuvottelut joulukuun puolivälissä – talousarvio tällä hetkellä 1,5 miljoonaa euroa alijäämäinen

Lu­mi­jo­ki käyn­nis­tää yt-neu­vot­te­lut jou­lu­kuun puo­li­vä­lis­sä – ­ta­lou­sar­vio tällä het­kel­lä 1,5 mil­joo­naa euroa ali­jää­mäi­nen

28.11.2023 15:00 1
Tilaajille
"Pienen lapsen vanhempana mieleen hiipii pelkoa tulevaisuutta kohtaan"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

"Pienen lapsen van­hem­pa­na mieleen hiipii pelkoa tu­le­vai­suut­ta koh­taan"

27.11.2023 10:05
Tilaajille
Lumijokiset Juulia ja Niclas edustavat kotikuntaansa lasten itsenäisyyspäivän juhlassa Valtioneuvoston linnassa

Lu­mi­jo­ki­set Juulia ja Niclas edus­ta­vat ko­ti­kun­taan­sa lasten it­se­näi­syys­päi­vän juh­las­sa Val­tio­neu­vos­ton lin­nas­sa

25.11.2023 06:00
Tilaajille
Ritva Laitinen luotsaamaan Liminka-Lumijoen Perussuomalaisia

Ritva Lai­ti­nen luot­saa­maan Li­min­ka-Lu­mi­joen Pe­rus­suo­ma­lai­sia

21.11.2023 15:00
Tilaajille
Kunta ei kuole sote-keskuksen loppumisen vuoksi, vaan syitä on muitakin, tuumaa Mari
Kolumni

Kunta ei kuole sote-kes­kuk­sen lop­pu­mi­sen vuoksi, vaan syitä on mui­ta­kin, tuumaa Mari

21.11.2023 14:56 1
Tilaajille
Sirkka kertoo "Veronmaksajalle", mitä Lumijoen hirvipeijaisten järjestäminen vaatii
Mielipidekirjoitus

Sirkka kertoo "Ve­ron­mak­sa­jal­le", mitä Lu­mi­joen hir­vi­pei­jais­ten jär­jes­tä­mi­nen vaatii

21.11.2023 11:37
Tilaajille
Katso kuvat ja video: Kaisa Paavola tekee kaatotaidetta ilman aivoja

Katso kuvat ja video: Kaisa Paavola tekee kaa­to­tai­det­ta ilman aivoja

17.11.2023 18:00 1
Tilaajille
Sote-keskukset säilyivät edelleen kaikissa kunnissa – Aluehallitus lähetti säästöohjelman äänestysten saattelemana valtuustolle

Sote-kes­kuk­set säi­lyi­vät edel­leen kai­kis­sa kun­nis­sa – Alue­hal­li­tus lähetti sääs­tö­oh­jel­man ää­nes­tys­ten saat­te­le­ma­na val­tuus­tol­le

16.11.2023 09:00
Tilaajille
SS Kanuuna taistelee ensimmäistä kauttaan kakkosdivarissa – "Tahti on todella kova kolmoseen verrattuna", toteaa VP Keinänen

SS Kanuuna tais­te­lee en­sim­mäis­tä kaut­taan kak­kos­di­va­ris­sa – "­Tah­ti on todella kova kol­mo­seen ver­rat­tu­na", toteaa VP Kei­nä­nen

15.11.2023 13:00
Tilaajille
Valoa riittää pimeydestä huolimattaa, toteaa Marjo
Kolumni

Valoa riittää pi­mey­des­tä huo­li­mat­taa, toteaa Marjo

14.11.2023 09:00
Tilaajille
Valtuusto päätti Lumijoen tuloveroprosentin nostosta ja keskusteli avantouintipaikasta – Eeva-Liisa Kauppi kunnanhallitukseen

Val­tuus­to päätti Lu­mi­joen tu­lo­ve­ro­pro­sen­tin nos­tos­ta ja kes­kus­te­li avan­to­uin­ti­pai­kas­ta – Ee­va-Lii­sa Kauppi kun­nan­hal­li­tuk­seen

14.11.2023 09:00 2
Tilaajille
Lumijoki tasapainottaa taloutta, mutta kunnanjohtaja muistuttaa tehtävän olevan kaikkea muuta kuin yksinkertainen
Kolumni

Lu­mi­jo­ki ta­sa­pai­not­taa ta­lout­ta, mutta kun­nan­joh­ta­ja muis­tut­taa teh­tä­vän olevan kaikkea muuta kuin yk­sin­ker­tai­nen

14.11.2023 08:17
Tilaajille
Vanhemmat
Lumijoen kunta käynnistää koko henkilöstön yt-menettelyn – talouden tasapainotusryhmä ei ole löytänyt juurikaan konkreettisia säästöjä ensi vuodelle

Lu­mi­joen kunta käyn­nis­tää koko hen­ki­lös­tön yt-me­net­te­lyn – ta­lou­den ta­sa­pai­no­tus­ryh­mä ei ole löy­tä­nyt juu­ri­kaan konk­reet­ti­sia sääs­tö­jä ensi vuo­del­le

07.11.2023 10:13 2
Tilaajille
Somettava maajussi Mykkänen – "Tämä on hyvä tapa näyttää, mistä ruoka tulee ja millaista arki maatilalla on"

So­met­ta­va maa­jus­si Myk­kä­nen – "Tämä on hyvä tapa näyt­tää, mistä ruoka tulee ja mil­lais­ta arki maa­ti­lal­la on"

04.11.2023 18:00 1
Tilaajille