Lumijoki
Viikko
Hyvinvointialue ei lakkauta yhtään terveyskeskusta, mutta niiden palvelutaso selviää ensi vuonna – Lumijokinen Hanna Moilanen toivoo, että palvelut pysyvät lähellä

Hy­vin­voin­ti­alue ei lak­kau­ta yhtään ter­veys­kes­kus­ta, mutta niiden pal­ve­lu­ta­so selviää ensi vuonna – Lu­mi­jo­ki­nen Hanna Moi­la­nen toivoo, että pal­ve­lut pysyvät lähellä

02.10.2022 16:00
Tilaajille
Klaus ynnää kesän sadon ja muistuttaa kotimaisen sekä paikallisen ruuan tärkeydestä
Kolumni

Klaus ynnää kesän sadon ja muis­tut­taa ko­ti­mai­sen sekä pai­kal­li­sen ruuan tär­key­des­tä

28.09.2022 06:15
Tilaajille
Aiomme ottaa käyttöön kuntalaisia osallistavan budjetoinnin tulevassa talousarviossa, kirjoittaa kunnanjohtaja Paula
Kolumni

Aiomme ottaa käyt­töön kun­ta­lai­sia osal­lis­ta­van bud­je­toin­nin tu­le­vas­sa ta­lou­sar­vios­sa, kir­joit­taa kun­nan­joh­ta­ja Paula

28.09.2022 06:05
Tilaajille
Ensi vuoden talousarviota ja investointeja suunnitellaan täyttä häkää – Rantalakeus kysyi, miten kuntien budjettia valmistellaan ja missä vaiheessa valtuutetut siihen osallistuvat

Ensi vuoden ta­lous­ar­vio­ta ja in­ves­toin­te­ja suun­ni­tel­laan täyttä häkää – Ran­ta­la­keus kysyi, miten kuntien bud­jet­tia val­mis­tel­laan ja missä vai­hees­sa val­tuu­te­tut siihen osal­lis­tu­vat

28.09.2022 06:00
Tilaajille
Kuukausi
Ihanat villaturkit veivät Hannan ja Paulin mennessään – nyt Kuuselan tilalla märehtii 150 lammasta ja suuri joukko karitsoita

Ihanat vil­la­tur­kit veivät Hannan ja Paulin men­nes­sään – nyt Kuu­se­lan tilalla mä­reh­tii 150 lam­mas­ta ja suuri joukko ka­rit­soi­ta

25.09.2022 18:00
Tilaajille
Liminka osallistuu myös Ruutikankaan tieliittymän sähkö- ja kuitukustannuksiin  – eurot jaetaan Limingan, Lumijoen ja Elyn välillä

Liminka osal­lis­tuu myös Ruu­ti­kan­kaan tie­liit­ty­män sähkö- ja kui­tu­kus­tan­nuk­siin – eurot jaetaan Li­min­gan, Lu­mi­joen ja Elyn välillä

23.09.2022 11:00
Tilaajille
Lumijoella elokuussa maakunnan alhaisin työttömyys – 3,9 prosentilla se kipusi myös Limingan ohi, missä työllisyys on ollut hyvällä tolalla koko vuoden

Lu­mi­joel­la elo­kuus­sa maa­kun­nan al­hai­sin työt­tö­myys – 3,9 pro­sen­til­la se kipusi myös Li­min­gan ohi, missä työl­li­syys on ollut hyvällä tolalla koko vuoden

20.09.2022 09:38
Tilaajille
Kyöstiä hymyilyttää, vaikka edessä on tiukka väittely ja viiniäkin hänelle kaadetaan jännittävän päivän päätteeksi vasta kolmantena – Väitöstilaisuus ja sitä seuraava karonkka ovat tarkan etiketin muovaamat

Kyöstiä hy­myi­lyt­tää, vaikka edessä on tiukka väit­te­ly ja vii­niä­kin hänelle kaa­de­taan jän­nit­tä­vän päivän päät­teek­si vasta kol­man­te­na – Väi­tös­ti­lai­suus ja sitä seu­raa­va ka­ronk­ka ovat tarkan eti­ke­tin muo­vaa­mat

16.09.2022 18:00
Tilaajille
Katso kuvagalleria ja tulokset: Lumijoella Uimamontun maastossa 53 kilpailijaa

Katso ku­va­gal­le­ria ja tu­lok­set: Lu­mi­joel­la Ui­ma­mon­tun maas­tos­sa 53 kil­pai­li­jaa

16.09.2022 11:06
Tilaajille
Moottoripajan suunnitelmissa ajoharjoittelumopo sekä pimeä- ja talviajoa, lumijokiset vesistöetsijät haaveilevat uudesta veneestä – lakeuden vapaaehtoistyölle yhteensä 19 000 euroa

Moot­to­ri­pa­jan suun­ni­tel­mis­sa ajo­har­joit­te­lu­mo­po sekä pimeä- ja tal­via­joa, lu­mi­jo­ki­set ve­sis­tö­et­si­jät haa­vei­le­vat uudesta ve­nees­tä – la­keu­den va­paa­eh­tois­työl­le yh­teen­sä 19 000 euroa

15.09.2022 18:00
Tilaajille
Ehdokaslistat täyttyvät vähitellen – osassa seurakuntia loppukiriin rynnätään tänä viikonloppuna

Eh­do­kas­lis­tat täyt­ty­vät vä­hi­tel­len – osassa seu­ra­kun­tia lop­pu­ki­riin ryn­nä­tään tänä vii­kon­lop­pu­na

13.09.2022 07:56
Tilaajille
Vanhassa omakotitalossa syttyi tulipalo Lumijoella – seinä- ja kattorakenteita jouduttiin purkamaan

Van­has­sa oma­ko­ti­ta­los­sa syttyi tu­li­pa­lo Lu­mi­joel­la – seinä- ja kat­to­ra­ken­tei­ta jou­dut­tiin pur­ka­maan

06.09.2022 18:20
Ahvenmarkkinoilla kävi taas tuttu kuhina – "Ensi vuonna uudestaan", sanoi kyläpäällikkö

Ah­ven­mark­ki­noil­la kävi taas tuttu kuhina – "Ensi vuonna uu­des­taan", sanoi ky­lä­pääl­lik­kö

05.09.2022 06:00
Tilaajille
Katso video Pekan leikkuupuimurin kyydistä – "Erikoisuutena tässä on eturenkaiden tilalta olevat telat"

Katso video Pekan leik­kuu­pui­mu­rin kyy­dis­tä – "E­ri­koi­suu­te­na tässä on etu­ren­kai­den tilalta olevat telat"

04.09.2022 10:34 1
Tilaajille
Vanhemmat
Omasta tuulivoimalasta saa nyt halpaa sähköä– Lumituuli Oy pohtii toiminnan laajentamista

Omasta tuu­li­voi­ma­las­ta saa nyt halpaa sähköä– Lu­mi­tuu­li Oy pohtii toi­min­nan laa­jen­ta­mis­ta

02.09.2022 18:59
Tilaajille
LähiTapiolalta tukea Lumijoen etsintäveneelle, Limingan moottoripajalle ja Pitkäkankaan koulun vanhemmille

Lä­hi­Ta­pio­lal­ta tukea Lu­mi­joen et­sin­tä­ve­neel­le, Li­min­gan moot­to­ri­pa­jal­le ja Pit­kä­kan­kaan koulun van­hem­mil­le

02.09.2022 09:00
Tilaajille
Lumijoen seurakunta sai kirkkoherraksi Olli Lohen, joka pitää ihmisten kohtaamisesta: "Tarvitsemme rakkautta, armollisuutta ja anteeksiantamusta"

Lu­mi­joen seu­ra­kun­ta sai kirk­ko­her­rak­si Olli Lohen, joka pitää ih­mis­ten koh­taa­mi­ses­ta: "Tar­vit­sem­me rak­kaut­ta, ar­mol­li­suut­ta ja an­teek­sian­ta­mus­ta"

27.08.2022 06:01
Tilaajille
Mirkka aloitti työt unelma-ammatissaan, jossa vastaanotto on ollut lämmin: ”Naapurikin toi minulle tuoreita ahvenfileitä ja Ari sekä Kyösti ovat esitelleet kylää.”

Mirkka aloitti työt unel­ma-am­ma­tis­saan, jossa vas­taan­ot­to on ollut lämmin: ”Naa­pu­ri­kin toi minulle tuo­rei­ta ah­ven­fi­lei­tä ja Ari sekä Kyösti ovat esi­tel­leet kylää.”

25.08.2022 06:00
Tilaajille
Lumijoki – Arjen luksusta! Vaiko: Lumijoki – elämäsi mahdollistaja?
Kolumni

Lu­mi­jo­ki – Arjen luk­sus­ta! Vaiko: Lu­mi­jo­ki – elämäsi mah­dol­lis­ta­ja?

24.08.2022 06:00