Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Kirjallisuus
Kirja-arvio: Kirsti Kurosen Merikki loppuu liian nopeasti – 99 sivuun ahdetaan liikaa asiaa

Kir­ja-ar­vio: Kirsti Kurosen Merikki loppuu liian no­peas­ti – 99 sivuun ah­de­taan liikaa asiaa

01.02.2023 11:09
Ihalaisen Mikko kirjoitti taas monta matkaa kansien väliin – "Vanhempani lykkäävät joka ikisen liikenevän eurosentin matkustelun merkeissä taivaan tuuliin", veistää jälkikasvu

Iha­lai­sen Mikko kir­joit­ti taas monta matkaa kansien väliin – "Van­hem­pa­ni lyk­kää­vät joka ikisen lii­ke­ne­vän eu­ro­sen­tin mat­kus­te­lun mer­keis­sä taivaan tuu­liin", veistää jäl­ki­kas­vu

23.11.2022 11:00
Tilaajille
Kurkistus erityiseen maailmaan – 11-vuotias liminkalainen Koitto Körkkö taiteili veistoksia, jotka kuvittavat samanikäisenä runoja kirjoittaneen autistisen Oskari Mannisen kirjaa

Kur­kis­tus eri­tyi­seen maail­maan – 11-vuo­tias li­min­ka­lai­nen Koitto Körkkö tai­tei­li veis­tok­sia, jotka ku­vit­ta­vat sa­man­ikäi­se­nä runoja kir­joit­ta­neen au­tis­ti­sen Oskari Man­ni­sen kirjaa

31.10.2022 11:10
Tilaajille
"Onko se niin, että ihminen täällä määrittää kaiken?", kysyy tyrnäväläinen PIrjo Suvilehto

"Onko se niin, että ihminen täällä mää­rit­tää kai­ken?", kysyy tyr­nä­vä­läi­nen PIrjo Su­vi­leh­to

18.10.2022 06:01
Tilaajille
Pirjo Suvilehto julkaisee kaksi uutta kirjaa – kuuntele näyte kirjasta

Pirjo Su­vi­leh­to jul­kai­see kaksi uutta kirjaa – kuun­te­le näyte kir­jas­ta

17.10.2022 14:56
Tilaajille
Tietokirjan tekeminen sai tyrnäväläisen Pirjo Suvilehdon pohtimaan ihmisten ja eläinten suhdetta: "Ylipäätään en halua puhua eläimen omistajasta, vaan haltijasta tai kumppanista"

Tie­to­kir­jan te­ke­mi­nen sai tyr­nä­vä­läi­sen Pirjo Su­vi­leh­don poh­ti­maan ih­mis­ten ja eläin­ten suh­det­ta: "Y­li­pää­tään en halua puhua eläimen omis­ta­jas­ta, vaan hal­ti­jas­ta tai kump­pa­nis­ta"

14.04.2022 18:00
Tilaajille
Ihmisiin kiintyvää sorttia – Uusi kirjastonhoitaja Päivi tykkää loruista, improvisaatiosta ja kissoista

Ih­mi­siin kiin­ty­vää sorttia – Uusi kir­jas­ton­hoi­ta­ja Päivi tykkää lo­ruis­ta, imp­ro­vi­saa­tios­ta ja kis­sois­ta

20.03.2022 18:00
Tilaajille
Oletko kunnianhimoinen kirjoittaja ja tulevaisuuden kirjallisuuden tekijä ? Hailuodon kesäkuun kirjoittajaleirille etsitään juuri sinua

Oletko kun­nian­hi­moi­nen kir­joit­ta­ja ja tu­le­vai­suu­den kir­jal­li­suu­den te­ki­jä ? Hai­luo­don ke­sä­kuun kir­joit­ta­ja­lei­ril­le et­si­tään juuri sinua

13.03.2022 12:01
Tilaajille
"Lukutaito on portti maailmoihin", muistuttaa Myllykirjaston Elina, joka on itse ollut aina kirjaston suurkuluttaja

"Lu­ku­tai­to on portti maail­moi­hin", muis­tut­taa Myl­ly­kir­jas­ton Elina, joka on itse ollut aina kir­jas­ton suur­ku­lut­ta­ja

11.01.2022 20:06
Tilaajille
“Runo on joskus kuin kivi kengässä” - Pirkon kokoelmissa aika on aina läsnä

“Runo on joskus kuin kivi ken­gäs­sä” - Pirkon ko­koel­mis­sa aika on aina läsnä

17.09.2021 06:00
Tilaajille
Konstruktioteknikosta baarinpitäjäksi ja edelleen kirjailijaksi – 20 vuotta kirjoittanut kempeleläinen Ari Paulow jäi jo eläkkeelle, mutta palasi näppäimistön äärelle

Konst­ruk­tio­tek­ni­kos­ta baa­rin­pi­tä­jäk­si ja edel­leen kir­jai­li­jak­si – 20 vuotta kir­joit­ta­nut kem­pe­le­läi­nen Ari Paulow jäi jo eläk­keel­le, mutta palasi näp­päi­mis­tön äärelle

13.09.2021 19:00
Tilaajille
Näyttelijä Vesa Vierikko puhuu avoimesti menneistä kouluajoistaan: “Mä olin ihan paska” – Lue Liminganlahden koulun oppilaiden riemukas juttu!

Näyt­te­li­jä Vesa Vie­rik­ko puhuu avoi­mes­ti men­neis­tä kou­lua­jois­taan: “Mä olin ihan paska” – Lue Li­min­gan­lah­den koulun op­pi­lai­den rie­mu­kas juttu!

07.09.2021 16:18
Limmi Festiä juhlittiin toisen kerran Limingassa elo-syyskuun vaihteessa

Limmi Festiä juh­lit­tiin toisen kerran Li­min­gas­sa elo-syys­kuun vaih­tees­sa

07.09.2021 14:20
Tilaajille
Pirkko Lastikka jälleen ehdolla Botnia-palkinnon saajaksi – runokokoelma Aallokkokivi osoittaa Lastikan olevan kotonaan sanojen maailmassa, perustelee tuomaristo

Pirkko Las­tik­ka jälleen ehdolla Bot­nia-pal­kin­non saa­jak­si – ­ru­no­ko­koel­ma Aal­lok­ko­ki­vi osoit­taa Las­ti­kan olevan ko­to­naan sanojen maail­mas­sa, pe­rus­te­lee tuo­ma­ris­to

06.09.2021 11:41
Tilaajille
Näyttelijä Vesa Vierikko ei todista enää kenellekään mitään eikä välitä, mitä muut hänestä ajattelevat: “Teen sitä, mistä nautin itse”

Näyt­te­li­jä Vesa Vie­rik­ko ei todista enää ke­nel­le­kään mitään eikä välitä, mitä muut hänestä ajat­te­le­vat: “Teen sitä, mistä nautin itse”

14.08.2021 06:00
Tilaajille
Kun Sulon Sirkka-vaimo joutui hoitokotiin, alkoi kempeleläismies kirjoittaa omaishoitajakokemuksiaan kirjaksi – samalla syntyi omaelämäkerta.

Kun Sulon Sirk­ka-vai­mo joutui hoi­to­ko­tiin, alkoi kem­pe­le­läis­mies kir­joit­taa omais­hoi­ta­ja­ko­ke­muk­siaan kir­jak­si – ­sa­mal­la syntyi omae­lä­mä­ker­ta.

12.08.2021 18:00
Tilaajille
"Jospa nämä livelähetykset toisivat jotain toivoa ja helpotusta ahdistukseen", sanoo Hailuodon kirkkoherra Timo Juntunen ja lukee joka maanantai ääneen Ronja Ryövärintytärtä

"Jospa nämä li­ve­lä­he­tyk­set toi­si­vat jotain toivoa ja hel­po­tus­ta ah­dis­tuk­seen", sanoo Hai­luo­don kirk­ko­her­ra Timo Jun­tu­nen ja lukee joka maa­nan­tai ääneen Ronja Ryö­vä­rin­ty­tär­tä

06.03.2021 09:59
Tilaajille
15-vuotias Emilia vinkkaa sinulle kaksi kirjaa – nämä teokset saattavat koukuttaa fantasiakirjallisuuteen

15-vuo­tias Emilia vinkkaa sinulle kaksi kirjaa – nämä teokset saat­ta­vat kou­kut­taa fan­ta­sia­kir­jal­li­suu­teen

07.02.2021 15:00
Elanto kuokittiin Ketunmaasta – kerronta kuin hienonilikulla, nauraa historiallisen proosateoksen kirjoittanut liminkalaissyntyinen Oili Sainila

Elanto kuo­kit­tiin Ke­tun­maas­ta – ker­ron­ta kuin hie­no­ni­li­kul­la, nauraa his­to­rial­li­sen proo­sa­teok­sen kir­joit­ta­nut li­min­ka­lais­syn­tyi­nen Oili Sainila

23.12.2020 09:00
Tilaajille
Kempeleläinen Pauli kirjoittaa elämänsä kirjoista: "Viimeksi luin Dietrich Bonhoefferin kirjeitä keskitysleiriltä ennen kuin hänet tapettiin"
Lukijalta

Kem­pe­le­läi­nen Pauli kir­joit­taa elä­män­sä kir­jois­ta: "Vii­mek­si luin Diet­rich Bon­hoef­fe­rin kir­jei­tä kes­ki­tys­lei­ril­tä ennen kuin hänet ta­pet­tiin"

13.11.2020 14:32
Tilaajille