Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kirjallisuus
Fakta on luuranko ja fiktio lihat – lue fiktiota, jotta saat syväymmärryksen, kehottaa Heli
Kolumni

Fakta on luu­ran­ko ja fiktio lihat – lue fik­tio­ta, jotta saat sy­väym­mär­ryk­sen, ke­hot­taa Heli

18.10.2023 06:00
Tilaajille
Tarinat syntyvät, kun esittää kysymyksen "mitä jos": Iikka Kivi on aina rakastanut kauhua –  katso videolta hänen elokuvavinkkinsä!

Tarinat syn­ty­vät, kun esittää ky­sy­myk­sen "mitä jos": Iikka Kivi on aina ra­kas­ta­nut kauhua – katso vi­deol­ta hänen elo­ku­va­vink­kin­sä!

17.10.2023 13:00
Tilaajille
Limingassa saa maistiaisia Dimin esikoisromaanista ja sitä tukevalta levyltä – "Tämä on ollut raskas, mutta ihana projekti"

Li­min­gas­sa saa mais­tiai­sia Dimin esi­kois­ro­maa­nis­ta ja sitä tu­ke­val­ta levyltä – "Tämä on ollut raskas, mutta ihana pro­jek­ti"

06.08.2023 18:00
Tilaajille
Kempeleläislähtöisen Sirpan esikoisteos julkaistaan tiistaina – opettajavuosien ja Iso-Britanniaan muuton  jälkeen hän haluaa heittäytyä täysin kirjoittamiselle

Kem­pe­le­läis­läh­töi­sen Sirpan esi­kois­teos jul­kais­taan tiis­tai­na – opet­ta­ja­vuo­sien ja Iso-Bri­tan­niaan muuton jälkeen hän haluaa heit­täy­tyä täysin kir­joit­ta­mi­sel­le

31.07.2023 07:02
Tilaajille
Bättre Folkin miljöö ja tunnelma keräsivät festivaalikävijöiltä kehuja –  "On ihanaa, kun nämä festarit ovat niin pienet ja rauhalliset"

Bättre Folkin miljöö ja tun­nel­ma ke­rä­si­vät fes­ti­vaa­li­kä­vi­jöil­tä kehuja –  "On ihanaa, kun nämä fes­ta­rit ovat niin pienet ja rau­hal­li­set"

17.07.2023 05:54
Tilaajille
Kirjailija Heikki Toppilan perheessä luettiin iltaisin romaaneja ääneen – "Kirjoittaminen oli isälle kaikki kaikessa"

Kir­jai­li­ja Heikki Top­pi­lan per­hees­sä luet­tiin il­tai­sin ro­maa­ne­ja ääneen – "Kir­joit­ta­mi­nen oli isälle kaikki kai­kes­sa"

14.05.2023 18:00
Tilaajille
Kirja-arvio: Kirsti Kurosen Merikki loppuu liian nopeasti – 99 sivuun ahdetaan liikaa asiaa

Kir­ja-ar­vio: Kirsti Kurosen Merikki loppuu liian no­peas­ti – 99 sivuun ah­de­taan liikaa asiaa

01.02.2023 11:09
Ihalaisen Mikko kirjoitti taas monta matkaa kansien väliin – "Vanhempani lykkäävät joka ikisen liikenevän eurosentin matkustelun merkeissä taivaan tuuliin", veistää jälkikasvu

Iha­lai­sen Mikko kir­joit­ti taas monta matkaa kansien väliin – "Van­hem­pa­ni lyk­kää­vät joka ikisen lii­ke­ne­vän eu­ro­sen­tin mat­kus­te­lun mer­keis­sä taivaan tuu­liin", veistää jäl­ki­kas­vu

23.11.2022 11:00
Tilaajille
Kurkistus erityiseen maailmaan – 11-vuotias liminkalainen Koitto Körkkö taiteili veistoksia, jotka kuvittavat samanikäisenä runoja kirjoittaneen autistisen Oskari Mannisen kirjaa

Kur­kis­tus eri­tyi­seen maail­maan – 11-vuo­tias li­min­ka­lai­nen Koitto Körkkö tai­tei­li veis­tok­sia, jotka ku­vit­ta­vat sa­man­ikäi­se­nä runoja kir­joit­ta­neen au­tis­ti­sen Oskari Man­ni­sen kirjaa

31.10.2022 11:10
Tilaajille
"Onko se niin, että ihminen täällä määrittää kaiken?", kysyy tyrnäväläinen PIrjo Suvilehto

"Onko se niin, että ihminen täällä mää­rit­tää kai­ken?", kysyy tyr­nä­vä­läi­nen PIrjo Su­vi­leh­to

18.10.2022 06:01
Tilaajille
Pirjo Suvilehto julkaisee kaksi uutta kirjaa – kuuntele näyte kirjasta

Pirjo Su­vi­leh­to jul­kai­see kaksi uutta kirjaa – kuun­te­le näyte kir­jas­ta

17.10.2022 14:56
Tilaajille
Tietokirjan tekeminen sai tyrnäväläisen Pirjo Suvilehdon pohtimaan ihmisten ja eläinten suhdetta: "Ylipäätään en halua puhua eläimen omistajasta, vaan haltijasta tai kumppanista"

Tie­to­kir­jan te­ke­mi­nen sai tyr­nä­vä­läi­sen Pirjo Su­vi­leh­don poh­ti­maan ih­mis­ten ja eläin­ten suh­det­ta: "Y­li­pää­tään en halua puhua eläimen omis­ta­jas­ta, vaan hal­ti­jas­ta tai kump­pa­nis­ta"

14.04.2022 18:00
Tilaajille
Ihmisiin kiintyvää sorttia – Uusi kirjastonhoitaja Päivi tykkää loruista, improvisaatiosta ja kissoista

Ih­mi­siin kiin­ty­vää sorttia – Uusi kir­jas­ton­hoi­ta­ja Päivi tykkää lo­ruis­ta, imp­ro­vi­saa­tios­ta ja kis­sois­ta

20.03.2022 18:00
Tilaajille
Oletko kunnianhimoinen kirjoittaja ja tulevaisuuden kirjallisuuden tekijä ? Hailuodon kesäkuun kirjoittajaleirille etsitään juuri sinua

Oletko kun­nian­hi­moi­nen kir­joit­ta­ja ja tu­le­vai­suu­den kir­jal­li­suu­den te­ki­jä ? Hai­luo­don ke­sä­kuun kir­joit­ta­ja­lei­ril­le et­si­tään juuri sinua

13.03.2022 12:01
Tilaajille
"Lukutaito on portti maailmoihin", muistuttaa Myllykirjaston Elina, joka on itse ollut aina kirjaston suurkuluttaja

"Lu­ku­tai­to on portti maail­moi­hin", muis­tut­taa Myl­ly­kir­jas­ton Elina, joka on itse ollut aina kir­jas­ton suur­ku­lut­ta­ja

11.01.2022 20:06
Tilaajille
“Runo on joskus kuin kivi kengässä” - Pirkon kokoelmissa aika on aina läsnä

“Runo on joskus kuin kivi ken­gäs­sä” - Pirkon ko­koel­mis­sa aika on aina läsnä

17.09.2021 06:00
Tilaajille
Konstruktioteknikosta baarinpitäjäksi ja edelleen kirjailijaksi – 20 vuotta kirjoittanut kempeleläinen Ari Paulow jäi jo eläkkeelle, mutta palasi näppäimistön äärelle

Konst­ruk­tio­tek­ni­kos­ta baa­rin­pi­tä­jäk­si ja edel­leen kir­jai­li­jak­si – 20 vuotta kir­joit­ta­nut kem­pe­le­läi­nen Ari Paulow jäi jo eläk­keel­le, mutta palasi näp­päi­mis­tön äärelle

13.09.2021 19:00
Tilaajille
Näyttelijä Vesa Vierikko puhuu avoimesti menneistä kouluajoistaan: “Mä olin ihan paska” – Lue Liminganlahden koulun oppilaiden riemukas juttu!

Näyt­te­li­jä Vesa Vie­rik­ko puhuu avoi­mes­ti men­neis­tä kou­lua­jois­taan: “Mä olin ihan paska” – Lue Li­min­gan­lah­den koulun op­pi­lai­den rie­mu­kas juttu!

07.09.2021 16:18
Limmi Festiä juhlittiin toisen kerran Limingassa elo-syyskuun vaihteessa

Limmi Festiä juh­lit­tiin toisen kerran Li­min­gas­sa elo-syys­kuun vaih­tees­sa

07.09.2021 14:20
Tilaajille