Mainos: Tilaa pai­kal­li­set pu­heen­ai­heet vuo­dek­si, saat kaksi kuu­kaut­ta kaupan päälle! Tee Ran­ta­la­keu­den tilaus tästä.

Liikunta
Kuukausi
Ministeri Antti Kurvinen: Olympiakomitea ja Valtion liikuntaneuvosto eivät puoltaneet Ruutikangasta

Mi­nis­te­ri Antti Kur­vi­nen: Olym­pia­ko­mi­tea ja Valtion lii­kun­ta­neu­vos­to eivät puol­ta­neet Ruu­ti­kan­gas­ta

21.01.2022 06:00
Tilaajille
Sauli hankki uuden ystävän minä-projektinsa alkuun – se puhuu vähän, mutta äänessä ollessaan ilmoille tulee puhdasta asiaa
Kolumni

Sauli hankki uuden ystävän mi­nä-pro­jek­tin­sa alkuun – se puhuu vähän, mutta äänessä ol­les­saan il­moil­le tulee puh­das­ta asiaa

19.01.2022 05:12
Tilaajille
Lauantaina hissillä taas huipulle: Köykkyrin kausi alkaa ja pulkkamäki käytössä heti

Lauan­tai­na his­sil­lä taas hui­pul­le: Köyk­ky­rin kausi alkaa ja pulk­ka­mä­ki käy­tös­sä heti

13.01.2022 06:00
Tilaajille
Liike on lääkettä poikkeusaikanakin ja omasta hyvinvoinnistaan huolehtiminen pitäisi mahdollistaa, muistuttaa päätoimittaja
Pääkirjoitus

Liike on lää­ket­tä poik­keus­ai­ka­na­kin ja omasta hy­vin­voin­nis­taan huo­leh­ti­mi­nen pitäisi mah­dol­lis­taa, muis­tut­taa pää­toi­mit­ta­ja

05.01.2022 01:52
Tilaajille
Vanhemmat
Kehitys syntyy pitkäjänteisyydellä: Ajaxissa sydän sykkii terveelle urheilulle, sanoo Antti
Kolumni

Kehitys syntyy pit­kä­jän­tei­syy­del­lä: Aja­xis­sa sydän sykkii ter­veel­le ur­hei­lul­le, sanoo Antti

22.12.2021 06:00
Haluatko pelata Kaliforniassa? – Jari ja Konsta tarjoavat sisäviheriötä muidenkin golffaajien käyttöön

Ha­luat­ko pelata Ka­li­for­nias­sa? – Jari ja Konsta tar­joa­vat si­sä­vi­he­riö­tä mui­den­kin golf­faa­jien käyt­töön

02.12.2021 06:00
Tilaajille
Korona-aika sai ihmiset liikkumaan ja pyöräilijöitä on nyt niin, että ohjaajista on pula

Ko­ro­na-ai­ka sai ihmiset liik­ku­maan ja pyö­räi­li­jöi­tä on nyt niin, että oh­jaa­jis­ta on pula

05.11.2021 06:00
Tilaajille
Leena muistaa, miten Limingan Naisvoimisttlijat perustettiin Osuuskaupan ylävintillä vuonna 1951 – "Kauhian jyrkät portaatkin sinne oli"

Leena muis­taa, miten Li­min­gan Nais­voi­mistt­li­jat pe­rus­tet­tiin Osuus­kau­pan ylä­vin­til­lä vuonna 1951 – "Kau­hian jyrkät por­taat­kin sinne oli"

22.10.2021 06:00
Tilaajille
Äijäbalettiryhmä En Ala valmistautuu esittämään Ruusutanssin Ainolan puutarhassa.

Äi­jä­ba­let­ti­ryh­mä En Ala val­mis­tau­tuu esit­tä­mään Ruu­su­tans­sin Ainolan puu­tar­has­sa.

21.10.2021 18:00
Tilaajille
Hei, me hiihdetään! Köykkyrissä käynnistyvät Kempeleen Pyrinnön hiihtokoulut – Hiihto eläää uutta renesanssia,  hiihtojaoston puheenjohtaja Virve iloitsee

Hei, me hiih­de­tään! Köyk­ky­ris­sä käyn­nis­ty­vät Kem­pe­leen Py­rin­nön hiih­to­kou­lut – Hiihto eläää uutta re­ne­sans­sia, hiih­to­jaos­ton pu­heen­joh­ta­ja Virve iloit­see

20.10.2021 06:00
Tilaajille
Kirkkosalmen, Hyypän tai Sumpun tietämille kaavailtu aistipolku tarjoaisi näkö-, kuulo- ja tuntoelämyksiä lapsille, aikuisille ja erityisryhmille

Kirk­ko­sal­men, Hyypän tai Sumpun tie­tä­mil­le kaa­vail­tu ais­ti­pol­ku tar­joai­si näkö-, kuulo- ja tun­to­elä­myk­siä lap­sil­le, ai­kui­sil­le ja eri­tyis­ryh­mil­le

08.10.2021 06:00
Tilaajille
Rauta nousee urheilutalon uudessa salissa –  Linnakankaalle olisi mahdollisuus luoda Vuokatin tai Vierumäen kaltainen kilpa- ja huippu-urheilukeskus, uskotaan halliyhtiössä

Rauta nousee ur­hei­lu­ta­lon uudessa salissa –  Lin­na­kan­kaal­le olisi mah­dol­li­suus luoda Vuo­ka­tin tai Vie­ru­mäen kal­tai­nen kilpa- ja huip­pu-ur­hei­lu­kes­kus, us­ko­taan hal­li­yh­tiös­sä

05.10.2021 17:00
Tilaajille
Kukaan ei ajattele käyvänsä ilmaiseksi uimahallissa – Pitäiskö baanalla joutenpäiten pyöräilystä pulittaa jotain, kysyy Arto
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kukaan ei ajat­te­le käy­vän­sä il­mai­sek­si ui­ma­hal­lis­sa – Pi­täis­kö baa­nal­la jou­ten­päi­ten pyö­räi­lys­tä pu­lit­taa jotain, kysyy Arto

05.10.2021 16:09 1
Tilaajille
Rantalakeus-maastojen viidennessä osakilpailussa mukana 66 juoksijaa – katso kuvagalleria ja tulokset Tyrnävän juoksuista.

Ran­ta­la­keus-maas­to­jen vii­den­nes­sä osa­kil­pai­lus­sa mukana 66 juok­si­jaa – katso ku­va­gal­le­ria ja tu­lok­set Tyr­nä­vän juok­suis­ta.

21.09.2021 15:17
Nyt juostiin Hailuodossa – vain hailuotolaiset puuttuivat

Nyt juos­tiin Hai­luo­dos­sa – vain hai­luo­to­lai­set puut­tui­vat

08.09.2021 06:00
Rantalakeus-maastot startattiin Sarkkirannasta – katso tulokset täältä

Ran­ta­la­keus-maas­tot star­tat­tiin Sark­ki­ran­nas­ta – katso tu­lok­set täältä

01.09.2021 13:15
Taas juostaan vuoden tauon jälkeen! Seuraava Rantalakeus-maastot Sarkkirannassa maanantaina

Taas juos­taan vuoden tauon jäl­keen! Seu­raa­va Ran­ta­la­keus-maas­tot Sark­ki­ran­nas­sa maa­nan­tai­na

28.08.2021 14:00
Tilaajille
Riemukasta ja reilua futista! – "Näillä kentillä on potentiaalia järjestää isompiakin turnauksia!"

Rie­mu­kas­ta ja reilua fu­tis­ta! – "­Näil­lä ken­til­lä on po­ten­tiaa­lia jär­jes­tää isom­pia­kin tur­nauk­sia!"

26.08.2021 06:00
Tilaajille
Näykin perheen isälle, tyttärelle ja pojalle Karhunkierros oli unohtumaton yhteinen kokemus – suunnittelun edetessä myös matkaporukka kasvoi

Näykin perheen isälle, tyt­tä­rel­le ja pojalle Kar­hun­kier­ros oli unoh­tu­ma­ton yh­tei­nen kokemus – suun­nit­te­lun ede­tes­sä myös mat­ka­po­ruk­ka kasvoi

21.08.2021 06:00
Tilaajille
Tuomarilla riittää vientiä – 25-vuotiaalla Joonalla on jo pitkä pesisura takanaan

Tuo­ma­ril­la riittää vientiä – 25-vuo­tiaal­la Joo­nal­la on jo pitkä pe­si­su­ra ta­ka­naan

29.07.2021 18:00
Tilaajille