Urheilu : Ran­ta­la­keus-maas­to­jen infon löydät täältä

Mainos: Oletko jo ti­lan­nut Ran­ta­la­keu­den vii­kon­lo­pun uu­tis­kir­jeen? Ellet, tilaa tästä!

Mopoilu
Viimeisin 24 tuntia

Lu­mi­joel­la nuorten ja ai­kuis­ten yh­teis­työ johti kun­ta­lai­sia är­syt­tä­nei­den mo­poi­lun lie­ve­il­miöi­den suit­si­mi­seen – voisiko hyväksi ha­vai­tut keinot toimia myös muual­la?

21.09.2021 17:00
Tilaajille
Vanhemmat

Oulun po­lii­si: Lauan­tain mo­po­miit­ti sujui koh­ta­lai­sen rau­hal­li­ses­ti – kym­men­kun­ta mopoa mää­rät­tiin kat­sas­tet­ta­vak­si, kah­del­ta kus­kil­ta ta­ka­va­ri­koi­tiin moot­to­ri­pyö­rät

06.09.2021 09:54
Kolumni

Ran­ta­la­keus-leh­den ke­sä­toi­mit­ta­ja Emmi Kallio kokee va­pau­den huumaa mo­poil­les­saan: "Rakas mo­po­ky­pä­rä­ni on kokenut kaikki tun­ne­ti­la­ni, kun olen ajaes­sa­ni joko huu­ta­nut raivoa ulos tai kil­ju­nut on­nes­ta"

14.07.2021 06:01
Tilaajille

Van­ho­jen mopojen vie­hä­tys­tä Var­ja­kas­sa – Yleisö valitsi suo­si­kik­seen Olavi Top­pi­sen Her­cu­lek­sen vuo­si­mal­lia 1980

07.07.2021 13:55
Tilaajille

Oulun po­lii­si­lai­tos aloitti te­hos­te­tun mo­po­val­von­nan – seu­raa­muk­sia kir­joi­tet­tiin la­keu­del­la lauan­tai­na kym­me­nil­le mo­po­kus­keil­le

10.05.2021 12:17

Tu­pok­sen mo­po­po­jat ker­to­vat va­paa-ajas­taan: "Jos miittiä ei ole, läh­dem­me Kaak­ku­rin Bau­hau­sin eteen kat­so­maan menot"

05.02.2021 10:00

Mopoilu nos­tat­taa tun­tei­ta - Lii­ken­ne­tur­val­li­suus oli pu­heen­ai­hee­na Lu­mi­joen nuok­ka­ril­la kes­ki­viik­ko­na

28.10.2020 12:11
Tilaajille
Kolumni

Lapset muut­ti­vat Minna Huu­sa­rin suhteen mo­poi­hin – vaan mitä miettiä mön­ki­jöis­tä?

19.08.2020 06:00