Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Sarkkiranta
Manageri Salorannan piinaviikko päättyi täyttymykseen – "Pelaajat ovat joutuneet lataamaan joka peliin, mutta niin olen joutunut itsekin, takki on ollut niin tyhjä"

Ma­na­ge­ri Sa­lo­ran­nan pii­na­viik­ko päättyi täyt­ty­myk­seen – "Pe­laa­jat ovat jou­tu­neet la­taa­maan joka peliin, mutta niin olen jou­tu­nut it­se­kin, takki on ollut niin tyhjä"

16.09.2023 19:54
Tilaajille
KeKi:n kausi päättyy lauantaina iloon tai pettymykseen – "Usko omaan tekemiseen on kestänyt koko ajan"

KeKi:n kausi päättyy lauan­tai­na iloon tai pet­ty­myk­seen – "Usko omaan te­ke­mi­seen on kes­tä­nyt koko ajan"

15.09.2023 10:19
Tilaajille
Kempeleen Kirin 12-vuotinen taival naisten Superpesiksessä päättyi – "Näen tämän mahdollisuutena syntyä uudestaan"

Kem­pe­leen Kirin 12-vuo­ti­nen taival naisten Su­per­pe­sik­ses­sä päättyi – "Näen tämän mah­dol­li­suu­te­na syntyä uu­des­taan"

29.08.2023 21:12
Tilaajille
Kempeleen Kiri siirtyi tukevasti kuskin paikalle puolivälierissä – "Sarjan paras peli meiltä"

Kem­pe­leen Kiri siirtyi tu­ke­vas­ti kuskin pai­kal­le puo­li­vä­li­eris­sä – "Sarjan paras peli meiltä"

20.08.2023 21:55
Tilaajille
KeKi:n naiset heittivät karsinnan kotiedun helsinkiläisille – "Nyt pelin henki on se, että vieraista on pakko saada voitto"

KeKi:n naiset heit­ti­vät kar­sin­nan ko­ti­edun hel­sin­ki­läi­sil­le – "Nyt pelin henki on se, että vie­rais­ta on pakko saada voitto"

18.08.2023 11:00
Tilaajille
Kempeleen Kiri paransi peliään ja otti vihdoin kolmen pisteen voiton – "Välillä olemme olleet henkisesti muualla"

Kem­pe­leen Kiri paransi peliään ja otti vihdoin kolmen pisteen voiton – "Vä­lil­lä olemme olleet hen­ki­ses­ti muual­la"

03.08.2023 21:49
Tilaajille
Voittokammo vaivaa Kempeleen Kiriä – "Karsinnat siellä vääjäämättä on vastassa"

Voit­to­kam­mo vaivaa Kem­pe­leen Kiriä – "Kar­sin­nat siellä vää­jää­mät­tä on vas­tas­sa"

31.07.2023 15:15
Tilaajille
Analyysi: Sarkkirannassa odotetaan pitkää ja voitokasta syksyä – Mihin asti vahvistuneen KeKi:n rahkeet riittävät tämän kauden pudotuspeleissä?

Ana­lyy­si: Sark­ki­ran­nas­sa odo­te­taan pitkää ja voi­to­kas­ta syksyä – Mihin asti vah­vis­tu­neen KeKi:n rahkeet riit­tä­vät tämän kauden pu­do­tus­pe­leis­sä?

26.07.2023 21:37
Tilaajille
Kempeleen Kirin räpylävirheet huolettavat – "Jälleen kerran kaaduimme läpilyönteihin"

Kem­pe­leen Kirin rä­py­lä­vir­heet huo­let­ta­vat – "Jäl­leen kerran kaa­duim­me lä­pi­lyön­tei­hin"

21.07.2023 22:30
Tilaajille
Ylivieskan Kuulan kasvateilla on suuri rooli Kempeleen Kirissä – "Enemmän kyse on sattumasta, mutta jollakin tavalla asiat nivoutuvat toisiinsa"

Yli­vies­kan Kuulan kas­va­teil­la on suuri rooli Kem­pe­leen Kirissä – "E­nem­män kyse on sat­tu­mas­ta, mutta jol­la­kin tavalla asiat ni­vou­tu­vat toi­siin­sa"

16.07.2023 22:10
Tilaajille
Yksi piste karkasi Kempeleen Kirin räpylöistä – "Aina johonkin väliin sattuu pelejä, että kaverille tulee ryppäissä pinnoja"

Yksi piste karkasi Kem­pe­leen Kirin rä­py­löis­tä – "Aina jo­hon­kin väliin sattuu pelejä, että ka­ve­ril­le tulee ryp­päis­sä pin­no­ja"

09.07.2023 22:19
Tilaajille
Jatkosopimukset lohduttivat KeKi:ä tappion hetkellä – "Hyvin saimme tilannetta koko pelin ajan, mutta kotiutuksissa jäi uupumaan"

Jat­ko­so­pi­muk­set loh­dut­ti­vat KeKi:ä tappion het­kel­lä – "Hyvin saimme ti­lan­net­ta koko pelin ajan, mutta ko­tiu­tuk­sis­sa jäi uu­pu­maan"

05.07.2023 22:21
Tilaajille
KeKi:n supersuoritus löytyi vasta supervuorossa – "Emme saa sisäpeliämme oikein rullaamaan normaalisti"

KeKi:n su­per­suo­ri­tus löytyi vasta su­per­vuo­ros­sa – "Emme saa si­sä­pe­liäm­me oikein rul­laa­maan nor­maa­lis­ti"

14.06.2023 21:39
Tilaajille
Kempele kehittää Sarkkirannan urheilukeskusta lähivuosien aikana miljoonilla euroilla – Uusi katsomo- ja huoltorakennus maksaa pelkästään kaksi miljoonaa

Kempele ke­hit­tää Sark­ki­ran­nan ur­hei­lu­kes­kus­ta lä­hi­vuo­sien aikana mil­joo­nil­la eu­roil­la – Uusi kat­so­mo- ja huol­to­ra­ken­nus maksaa pel­käs­tään kaksi mil­joo­naa

14.06.2023 11:00
Tilaajille
KeKi:n naisten sarja-avaus jätti rutkasti parannettavaa, Lapuan Virkiä haki helpot vieraspisteet

KeKi:n naisten sar­ja-avaus jätti rut­kas­ti pa­ran­net­ta­vaa, Lapuan Virkiä haki helpot vie­ras­pis­teet

15.05.2022 21:05
Tilaajille
Kempeleen kunta hakee Sarkkirannan urheilukeskuksen alueelle kioskiyrittäjää – "Annamme vapaat kädet toteuttaa yritystoimintaa"

Kem­pe­leen kunta hakee Sark­ki­ran­nan ur­hei­lu­kes­kuk­sen alueel­le kios­ki­yrit­tä­jää – "An­nam­me vapaat kädet to­teut­taa yri­tys­toi­min­taa"

01.04.2022 15:00
Tilaajille
Rantalakeus-maastot startattiin Sarkkirannasta – katso tulokset täältä

Ran­ta­la­keus-maas­tot star­tat­tiin Sark­ki­ran­nas­ta – katso tu­lok­set täältä

01.09.2021 13:15
Taas juostaan vuoden tauon jälkeen! Seuraava Rantalakeus-maastot Sarkkirannassa maanantaina

Taas juos­taan vuoden tauon jäl­keen! Seu­raa­va Ran­ta­la­keus-maas­tot Sark­ki­ran­nas­sa maa­nan­tai­na

28.08.2021 14:00
Tilaajille
Kempeleen Kiri sai Tahkolta oppitunnin – "Meillä on nuori joukkue, joka ymmärtää, että välillä tulee huonojakin pelejä"

Kem­pe­leen Kiri sai Tah­kol­ta op­pi­tun­nin – "Meillä on nuori jouk­kue, joka ym­mär­tää, että välillä tulee huo­no­ja­kin pelejä"

26.07.2021 06:14
Tilaajille
Kempeleen Frisbeeseuran talkoolaisten urakka pian päätöksessä – seuran ja kunnan yhteistyönä syntyvä uusi rata helpottaa hieman Oulun seudun ratapulaa, mutta lajiaktiivit toivovat Linnakankaalle muodostuvan tulevaisuudessa frisbeekeskuksen

Kem­pe­leen Fris­bee­seu­ran tal­koo­lais­ten urakka pian pää­tök­ses­sä – seuran ja kunnan yh­teis­työ­nä syntyvä uusi rata hel­pot­taa hieman Oulun seudun ra­ta­pu­laa, mutta la­ji­ak­tii­vit toi­vo­vat Lin­na­kan­kaal­le muo­dos­tu­van tu­le­vai­suu­des­sa fris­bee­kes­kuk­sen

26.05.2021 06:37
Tilaajille