Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Jalkapallo
Päiväkodinjohtaja Timolla on monipuolinen valmennusura – "Lasten kanssa tulee kyllä juttuun, kun pistää itsensä ja persoonansa peliin"

Päi­vä­ko­din­joh­ta­ja Timolla on mo­ni­puo­li­nen val­men­nus­ura – "­Las­ten kanssa tulee kyllä jut­tuun, kun pistää itsensä ja per­soo­nan­sa peliin"

18.11.2023 16:36
Tilaajille
Heinäpään palloiluhallihanke haudattiin ja OTC silmäilee Oulun naapurikuntiin – "Zeniitti ei ole käynyt mielessä", sanoo hanketta vetänyt Tomi Kaismo

Hei­nä­pään pal­loi­lu­hal­li­han­ke hau­dat­tiin ja OTC sil­mäi­lee Oulun naa­pu­ri­kun­tiin – "­Ze­niit­ti ei ole käynyt mie­les­sä", sanoo han­ket­ta vetänyt Tomi Kaismo

06.10.2023 06:05
Tilaajille
78-vuotias Temmeksen Taru liikuttaa ihmisiä edelleen – Päivi kertoo, kuinka harrastuksesta voi kasvaa elämänmittainen tarina

78-vuo­tias Tem­mek­sen Taru lii­kut­taa ihmisiä edel­leen – Päivi kertoo, kuinka har­ras­tuk­ses­ta voi kasvaa elä­män­mit­tai­nen tarina

07.07.2023 15:00
Tilaajille
Tyttöjalkapalloilijoiden houkuttelemiseksi Ajax Sarkkiranta käynnistää kaksivuotisen hankkeen – "Aiomme palkata osa-aikaisen nappulakoordinaattorin tukemaan aloittavia ikäluokkia"

Tyt­tö­jal­ka­pal­loi­li­joi­den hou­kut­te­le­mi­sek­si Ajax Sark­ki­ran­ta käyn­nis­tää kak­si­vuo­ti­sen hank­kee­n – "Aiom­me palkata osa-ai­kai­sen nap­pu­la­koor­di­naat­to­rin tu­ke­maan aloit­ta­via ikä­luok­kia"

23.05.2023 15:00
Tilaajille
Oulunsalon Pallo sai Petristä uuden valmennuspäällikön – "Tässä on hyvät lähtökohdat kehittää toimintaa"

Ou­lun­sa­lon Pallo sai Pet­ris­tä uuden val­men­nus­pääl­li­kön – "Tässä on hyvät läh­tö­koh­dat ke­hit­tää toi­min­taa"

25.01.2023 06:00
Tilaajille
Sarkkirannan uudistus maksaisi kuusi miljoonaa euroa – urheilualueen kunnostus aiotaan tehdä vaiheittain

Sark­ki­ran­nan uu­dis­tus mak­sai­si kuusi mil­joo­naa euroa – ur­hei­lu­alueen kun­nos­tus aiotaan tehdä vai­heit­tain

16.01.2023 11:17
Tilaajille
Ajax-Sarkkiranta pääsi juhlimaan Kaleva Cupin poikien mestaruutta hienon finaaliesityksen jälkeen – "Mestaruus oli tavoitteena koko ajan"

Ajax-Sark­ki­ran­ta pääsi juh­li­maan Kaleva Cupin poikien mes­ta­ruut­ta hienon fi­naa­li­esi­tyk­sen jälkeen – "Mes­ta­ruus oli ta­voit­tee­na koko ajan"

28.08.2022 22:11
Tilaajille
Helmareiden peliä kirittävät myös kempeleläisten kannustukset– perjantaina Ajaxin tytöt matkaavat Englantiin kannustamaan suomalaisia, mutta pelaamaan myös itse

Hel­ma­rei­den peliä ki­rit­tä­vät myös kem­pe­le­läis­ten kan­nus­tuk­set– per­jan­tai­na Ajaxin tytöt mat­kaa­vat Eng­lan­tiin kan­nus­ta­maan suo­ma­lai­sia, mutta pe­laa­maan myös itse

07.07.2022 15:04
Tilaajille
Liiga-Juhani opettaa maalivahtijunioreita kesän leirillä – Oulunsalolaisseura palkitsi vastikään kasvattinsa

Lii­ga-Ju­ha­ni opettaa maa­li­vah­ti­ju­nio­rei­ta kesän lei­ril­lä – Ou­lun­sa­lo­lais­seu­ra pal­kit­si vast­ikään kas­vat­tin­sa

02.06.2022 06:00
Tilaajille
Katso video ja kuvat: Sodan keskeltä paenneet ukrainalaisveljekset pääsivät jatkamaan rakasta harrastustaan Oulunsalon Pallossa – 11-vuotias Roman ja 16-vuotias Mykola unelmoivat pelaavansa joskus ammattilaisena

Katso video ja kuvat: Sodan kes­kel­tä paen­neet uk­rai­na­lais­vel­jek­set pää­si­vät jat­ka­maan rakasta har­ras­tus­taan Ou­lun­sa­lon Pal­los­sa – 11-vuo­tias Roman ja 16-vuo­tias Mykola unel­moi­vat pe­laa­van­sa joskus am­mat­ti­lai­se­na

08.05.2022 17:00
Tilaajille
Tyrnävän Palloseura järjestää tulevana kesänä liikunnallista tekemistä – Kesäkuussa paikkakunnalla voi osallistua jalkapallokouluun ja salibandyleireille "Tarjoamme harrastusmahdollisuutta hyvin matalalla kynnyksellä"

Tyr­nä­vän Pal­lo­seu­ra jär­jes­tää tu­le­va­na kesänä lii­kun­nal­lis­ta te­ke­mis­tä – Ke­sä­kuus­sa paik­ka­kun­nal­la voi osal­lis­tua jal­ka­pal­lo­kou­luun ja sa­li­ban­dy­lei­reil­le "Tar­joam­me har­ras­tus­mah­dol­li­suut­ta hyvin ma­ta­lal­la kyn­nyk­sel­lä"

24.04.2022 15:00
Tilaajille
Kehitys syntyy pitkäjänteisyydellä: Ajaxissa sydän sykkii terveelle urheilulle, sanoo Antti
Kolumni

Kehitys syntyy pit­kä­jän­tei­syy­del­lä: Aja­xis­sa sydän sykkii ter­veel­le ur­hei­lul­le, sanoo Antti

22.12.2021 06:00
Huuhkaja-kapteeni Tim Sparv kannustaa kaikkia lukemaan – "Unelmani on, että tulevaisuudessa kodissani olisi kirjoille oma huone"

Huuh­ka­ja-kap­tee­ni Tim Sparv kan­nus­taa kaikkia lu­ke­maan – "U­nel­ma­ni on, että tu­le­vai­suu­des­sa ko­dis­sa­ni olisi kir­joil­le oma huone"

01.09.2021 17:00
Tilaajille
Ajax-Sarkkiranta nousi kahden maalin tappioasemasta voittoon Kaleva Cupin finaalissa – "Tiesimme, että peliaika oli loppumassa"

Ajax-Sark­ki­ran­ta nousi kahden maalin tap­pio­ase­mas­ta voit­toon Kaleva Cupin fi­naa­lis­sa – "Tie­sim­me, että pe­li­ai­ka oli lop­pu­mas­sa"

01.09.2021 16:54
Tilaajille
Riemukasta ja reilua futista! – "Näillä kentillä on potentiaalia järjestää isompiakin turnauksia!"

Rie­mu­kas­ta ja reilua fu­tis­ta! – "­Näil­lä ken­til­lä on po­ten­tiaa­lia jär­jes­tää isom­pia­kin tur­nauk­sia!"

26.08.2021 06:00
Tilaajille
Ojakylä kaatoi Kirkonkylän Hailuodossa - lapsille tulossa mahdollisesti oma jalkapallotapahtuma

Ojakylä kaatoi Kir­kon­ky­län Hai­luo­dos­sa - lap­sil­le tulossa mah­dol­li­ses­ti oma jal­ka­pal­lo­ta­pah­tu­ma

10.08.2021 16:08
Tilaajille
Ernest sai Oulunsalon Pallolta tunnustuksen – näyttelijä ihastui junnuna jalkapalloon välittömästi: "Voimakkaimmat muistot ovat jääneet ihmisistä"

Ernest sai Ou­lun­sa­lon Pal­lol­ta tun­nus­tuk­sen – näyt­te­li­jä ihastui junnuna jal­ka­pal­loon vä­lit­tö­mäs­ti: "Voi­mak­kaim­mat muistot ovat jääneet ih­mi­sis­tä"

21.07.2021 06:00
Tilaajille
Jalkapallon EM-kisat ovat tarjonneet kotikatsomoihin unohtumattomia hetkiä – Huuhkajien tuoma suosio vaikuttaa lajin harrastajamääriin, tietää Antti Näykki kertoa
Kolumni

Jal­ka­pal­lon EM-ki­sat ovat tar­jon­neet ko­ti­kat­so­moi­hin unoh­tu­mat­to­mia hetkiä – Huuh­ka­jien tuoma suosio vai­kut­taa lajin har­ras­ta­ja­mää­riin, tietää Antti Näykki kertoa

08.07.2021 11:13
Tilaajille
#Emmekiusaa -turnaus keräsi Oulunsaloon myös AC Oulun pelaajia – järjestäjinä kaikki Oulunsalon Pallon tyttöjoukkueet

#Em­me­kiu­saa -tur­naus keräsi Ou­lun­sa­loon myös AC Oulun pe­laa­jia – ­jär­jes­tä­ji­nä kaikki Ou­lun­sa­lon Pallon tyt­tö­jouk­kueet

22.06.2021 12:31