Koronarajoitukset
Viikko
Kempele käsittelee alle 18-vuotiaiden ryhmäharrastustoimintaa maanantaina – Oulu ja Liminka päästivät jo lapset ja nuoret harrastamaan, kunhan THL:n ohjeita noudatetaan

Kempele kä­sit­te­lee alle 18-vuo­tiai­den ryh­mä­har­ras­tus­toi­min­taa maa­nan­tai­na – Oulu ja Liminka pääs­ti­vät jo lapset ja nuoret har­ras­ta­maan, kunhan THL:n ohjeita nou­da­te­taan

21.01.2021 14:47
Tilaajille
Tauski, musiikkialan airut – Kim miettii livekeikkojen tulevaisuutta
Kolumni Kim Kauppi

Tauski, mu­siik­ki­alan airut – Kim miettii li­ve­keik­ko­jen tu­le­vai­suut­ta

20.01.2021 06:00
Tilaajille
Vielä jaksamme, eikös? –Päätoimittaja yllättyi etätyön helppoudesta
Pääkirjoitus Sauli Pahkasalo

Vielä jak­sam­me, eikös? –Pää­toi­mit­ta­ja yl­lät­tyi etätyön help­pou­des­ta

20.01.2021 06:00
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaa on palannut koronaepidemian kiihtymisvaiheeseen, Oulussa ilmaantuvuusluku vielä leviämisvaiheen tasolla – valmistuville tarjotaan mahdollisuus lähiopetukseen

Poh­jois-Poh­jan­maa on pa­lan­nut ko­ro­na­epi­de­mian kiih­ty­mis­vai­hee­seen, Oulussa il­maan­tu­vuus­lu­ku vielä le­viä­mis­vai­heen tasolla – val­mis­tu­vil­le tar­jo­taan mah­dol­li­suus lä­hi­ope­tuk­seen

19.01.2021 17:11
Vanhemmat
Pohjois-Pohjanmaan yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset kielletään edelleen – rajoitukset jatkuvat 1. helmikuuta asti

Poh­jois-Poh­jan­maan ylei­sö­ti­lai­suu­det ja yleiset ko­kouk­set kiel­le­tään edel­leen – ra­joi­tuk­set jat­ku­vat 1. hel­mi­kuu­ta asti

14.01.2021 10:50
Maskisuositus ja etätyösuositus jatkuvat tammikuun ajan Pohjois-Pohjanmaalla, harrastustoimintaan kuntakohtaista harkintaa

Mas­ki­suo­si­tus ja etä­työ­suo­si­tus jat­ku­vat tam­mi­kuun ajan Poh­jois-Poh­jan­maal­la, har­ras­tus­toi­min­taan kun­ta­koh­tais­ta har­kin­taa

12.01.2021 16:41
Tyrnävä jatkaa koronarajoituksia 18. tammikuuta saakka

Tyrnävä jatkaa ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia 18. tam­mi­kuu­ta saakka

07.01.2021 08:47
Pohjois-Pohjanmaan koronasuosituksia ja -rajoituksia jatketaan 18. tammikuuta saakka: "Vielä tarvitaan jaksamista, että tilanne säilyy hyvänä"

Poh­jois-Poh­jan­maan ko­ro­na­suo­si­tuk­sia ja -ra­joi­tuk­sia jat­ke­taan 18. tam­mi­kuu­ta saakka: "Vielä tar­vi­taan jak­sa­mis­ta, että tilanne säilyy hyvänä"

15.12.2020 17:48
Jääkiekko tauolla, salibandy jatkaa kevennetyllä ohjelmalla – Limingassa sovelletaan harjoittelussa koronakuplaa, Oulunsalossa harjoitellaan kotioloissa

Jää­kiek­ko tauol­la, sa­li­ban­dy jatkaa ke­ven­ne­tyl­lä oh­jel­mal­la – Li­min­gas­sa so­vel­le­taan har­joit­te­lus­sa ko­ro­na­kup­laa, Ou­lun­sa­los­sa har­joi­tel­laan ko­ti­olois­sa

10.12.2020 09:00
Tilaajille
Koronan vuoksi Limingan suosittu uudenvuodenjuoksu toteutetaan uudella tavalla – jokainen osallistuja voi juosta matkan omaan aikaan ja omalla reitillä

Koronan vuoksi Li­min­gan suo­sit­tu uu­den­vuo­den­juok­su to­teu­te­taan uudella tavalla – jo­kai­nen osal­lis­tu­ja voi juosta matkan omaan aikaan ja omalla rei­til­lä

03.12.2020 12:55
Pian 130-vuotias Limingan Nuorisoseura laittoi tanssitoiminnan jäähylle – sosiaalisessa mediassa tanssitoiminnan jatkaminen marraskuun loppuun saakka aiheutti paheksuntaa, ja nuorisoseuralaiset kertovat nyt miksi toiminta jatkui niin pitkälle

Pian 130-vuo­tias Li­min­gan Nuo­ri­so­seura laittoi tans­si­toi­min­nan jää­hyl­le – so­siaa­li­ses­sa me­dias­sa tans­si­toi­min­nan jat­ka­mi­nen mar­ras­kuun loppuun saakka ai­heut­ti pa­hek­sun­taa, ja nuo­ri­so­seu­ra­lai­set ker­to­vat nyt miksi toi­min­ta jatkui niin pit­käl­le

03.12.2020 09:00
Tilaajille
Ei meidän elämäämme kiusalla rajoiteta, muistuttaa Sauli-päätoimittaja: " Pyritään siihen, että saamme tilanteen hallintaan emmekä pitkitä kärsimystä"
Pääkirjoitus Sauli Pahkasalo

Ei meidän elä­määm­me kiu­sal­la ra­joi­te­ta, muis­tut­taa Sau­li-pää­toi­mit­ta­ja: " Py­ri­tään siihen, että saamme ti­lan­teen hal­lin­taan emmekä pitkitä kär­si­mys­tä"

02.12.2020 05:03
Tilaajille