Koronapassi
Kuukausi
Kuuntele uusi podcast! Voitaisiinko Suomessa ottaa käyttöön pakkorokotukset? Ovatko rastat hiuksissa kulttuurista omimista? Mitä eivät ruotsalaiset saa koskaan meiltä viedä? – Tupoksen Pressiklubin nuoret pohtivat tuoreita uutisaiheita

Kuun­te­le uusi pod­cast! Voi­tai­siin­ko Suo­mes­sa ottaa käyt­töön pak­ko­ro­ko­tuk­set? Ovatko rastat hiuk­sis­sa kult­tuu­ris­ta omi­mis­ta? Mitä eivät ruot­sa­lai­set saa koskaan meiltä viedä? – Tu­pok­sen Pres­si­klu­bin nuoret poh­ti­vat tuo­rei­ta uu­tis­ai­hei­ta

24.11.2021 17:10
Tilaajille
"Uskon, että yhteiskuntaamme tulevat jäämään maskit ja käsidesit, vaikka rajoitukset poistuvat" – kempeleläinen ravintolayrittäjä otti koronapassin käyttöön monin muun toimijan tavoin, jotta voi turvata elinkeinonsa

"Uskon, että yh­teis­kun­taam­me tulevat jäämään maskit ja kä­si­de­sit, vaikka ra­joi­tuk­set pois­tu­vat" – ­kem­pe­le­läi­nen ra­vin­to­la­yrit­tä­jä otti ko­ronapas­sin käyt­töön monin muun toi­mi­jan tavoin, jotta voi turvata elin­kei­non­sa

23.11.2021 18:00
Tilaajille
Rantalakeuden 45-vuotisjuhlakonsertissa hyödynnetään koronapassia, sillä muutoin tapahtuman eteen tehty suuri työ valuisi hukkaan – "Haluamme omalla esimerkillämme viestittää siitä, ettei koronatilanne voi jatkuvasti lamauttaa yhteiskuntaa"
Pääkirjoitus

Ran­ta­la­keu­den 45-vuo­tis­juh­la­kon­ser­tis­sa hyö­dyn­ne­tään ko­ro­na­pas­sia, sillä muutoin ta­pah­tu­man eteen tehty suuri työ valuisi hukkaan – "­Ha­luam­me omalla esi­mer­kil­läm­me vies­tit­tää siitä, ettei ko­ro­na­ti­lan­ne voi jat­ku­vas­ti la­maut­taa yh­teis­kun­taa"

23.11.2021 17:02
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaalle tulossa yleisötilaisuuksien kokoontumisrajoituksia aikaisintaan ensi keskiviikkona – Rajoituksista vapautuisi koronapassilla

Poh­jois-Poh­jan­maal­le tulossa ylei­sö­ti­lai­suuk­sien ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­sia ai­kai­sin­taan ensi kes­ki­viik­ko­na – Ra­joi­tuk­sis­ta va­pau­tui­si ko­ronapas­sil­la

18.11.2021 15:38
Vanhemmat
Passi ei vienyt meitä 30-luvun Saksaan: Meillä on oikeuksien rinnalla myös velvollisuuksia, Sauli muistuttaa
Kolumni

Passi ei vienyt meitä 30-lu­vun Sak­saan: Meillä on oi­keuk­sien rin­nal­la myös vel­vol­li­suuk­sia, Sauli muis­tut­taa

20.10.2021 06:00 1
Tilaajille