Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kesätapahtumat
Bättre Folk myytiin tänäkin vuonna loppuun – Lauttarannan jonotus ei haitannut Samia ja Tellervoa, jotka osallistuivat festivaaleille ensimmäistä kertaa

Bättre Folk myytiin tänäkin vuonna loppuun – ­Laut­ta­ran­nan jonotus ei hai­tan­nut Samia ja Tel­ler­voa, jotka osal­lis­tui­vat fes­ti­vaa­leil­le en­sim­mäis­tä kertaa

16.07.2023 13:00
Tilaajille
Kilometrin jonot Hailuodon lautalle ovat historiaa – Paikallisen keksinnön ansiosta Bättre Folkin ruuhkat muistuttavat tavallista kesäviikonloppua

Ki­lo­met­rin jonot Hai­luo­don lau­tal­le ovat his­to­riaa – Pai­kal­li­sen kek­sin­nön an­sios­ta Bättre Folkin ruuhkat muis­tut­ta­vat ta­val­lis­ta ke­sä­vii­kon­lop­pua

10.07.2023 18:00
Tilaajille
Paluumuuttaja Vuokko Kärsämälle tuli koti-ikävä – Temmeksen kesätori voisi olla tohinaa täynnä

Pa­luu­muut­ta­ja Vuokko Kär­sä­mäl­le tuli ko­ti-ikä­vä – Tem­mek­sen ke­sä­to­ri voisi olla tohinaa täynnä

22.06.2023 15:00
Tilaajille
Kävimme kysymässä mihin kesätapahtumiin tänä kesänä on osallistuttu – "Lapsiystävälliset päihteettömät tapahtumat olisivat kivoja"

Kävimme ky­sy­mäs­sä mihin ke­sä­ta­pah­tu­miin tänä kesänä on osal­lis­tut­tu – "Lap­siys­tä­väl­li­set päih­teet­tö­mät ta­pah­tu­mat oli­si­vat kivoja"

21.07.2022 06:00
Tilaajille
Katso video! Kesänportti käynnisti suven – Tyrnävän tarinapolku vie tyrnäväläisyyden ytimeen

Katso video! Ke­sän­port­ti käyn­nis­ti suven – Tyr­nä­vän ta­ri­na­pol­ku vie tyr­nä­vä­läi­syy­den ytimeen

02.06.2022 15:54
Tilaajille
Kesänportti käynnistää tapahtumakesän – Tyrnävän keskustaan avataan tarinallinen luontopolku

Ke­sän­port­ti käyn­nis­tää ta­pah­tu­ma­ke­sän – ­Tyr­nä­vän kes­kus­taan avataan ta­ri­nal­li­nen luon­to­pol­ku

31.05.2022 14:00
Sauli-päätoimittaja innostui uudesta kesätapahtumasta ja kannustaa ammentamaan entistä voimakkaammin alueemme historiaa esille
Pääkirjoitus

Sau­li-pää­toi­mit­ta­ja in­nos­tui uudesta ke­sä­ta­pah­tu­mas­ta ja kan­nus­taa am­men­ta­maan entistä voi­mak­kaam­min alueem­me his­to­riaa esille

18.08.2021 01:49
Tilaajille
Suur-Limingan markkinat ja Niittypäivät olivat aikahyppy menneeseen – markkina-alueella historiasiltaa loivat hahmot vuosisatojen takaa, Niittypäivässä kisattiin taas mitaleista

Suur-Li­min­gan mark­ki­nat ja Niit­ty­päi­vät olivat ai­ka­hyp­py men­nee­seen – mark­ki­na-alueel­la his­to­ria­sil­taa loivat hahmot vuo­si­sa­to­jen takaa, Niit­ty­päi­väs­sä ki­sat­tiin taas mi­ta­leis­ta

16.08.2021 07:43
Tilaajille
Lumijoki-päivät käynnistyvät tänään – lauantaina on luvassa perinteinen markkinapäivä ja Vuoden lumijokisen julkistaminen

Lu­mi­jo­ki-päi­vät käyn­nis­ty­vät tänään – lauan­tai­na on luvassa pe­rin­tei­nen mark­ki­na­päi­vä ja Vuoden lu­mi­jo­ki­sen jul­kis­ta­mi­nen

03.08.2021 15:14
Kesäluontoa ja -ihmisiä: Annukka niputtaa yhteen toisen Hailuoto-kesänsä ajatuksia
Kolumni

Ke­sä­luon­toa ja -ih­mi­siä: Annukka ni­put­taa yhteen toisen Hai­luo­to-ke­sän­sä aja­tuk­sia

28.07.2021 06:00
Tilaajille
Heli kävi taas Kaustisella eikä pitkästynyt: "Paikalle tullaan hyvän musiikin ja tunnelman takia ja usein omat soittimet kainalossa, ei örveltämään"
Kolumni

Heli kävi taas Kaus­ti­sel­la eikä pit­käs­ty­nyt: "Pai­kal­le tullaan hyvän mu­sii­kin ja tun­nel­man takia ja usein omat soit­ti­met kai­na­los­sa, ei ör­vel­tä­mään"

21.07.2021 02:54
Tilaajille
Tiina iloitsee kesän tuomista tapahtumista – Silti menoissa tarvitaan viisautta, jotta tapahtuma-ala voisi toimia tulevienkin kuukausien aikana
Pääkirjoitus

Tiina iloit­see kesän tuo­mis­ta ta­pah­tu­mis­ta – Silti me­nois­sa tar­vi­taan vii­saut­ta, jotta ta­pah­tu­ma-ala voisi toimia tu­le­vien­kin kuu­kau­sien aikana

14.07.2021 06:00
Tilaajille
Jos korona suo, järjestetään kesäkuussa Suur-Limingan markkinat – Limingan Yrittäjät haluaa markkinoille historiallisen teeman: "Meillä on hyvä ja vahva historia, jota kannattaa tuoda esille"

Jos korona suo, jär­jes­te­tään ke­sä­kuus­sa Suur-Li­min­gan mark­ki­nat – Li­min­gan Yrit­tä­jät haluaa mark­ki­noil­le his­to­rial­li­sen teeman: "Meillä on hyvä ja vahva his­to­ria, jota kan­nat­taa tuoda esille"

18.03.2021 19:00
Tilaajille