Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kempeleen lukio
Kempeleessä pohditaan voisiko ylijäämäruokaa myydä oppilaille – mikäli lukiolaiset kiinnostuvat asiasta, järjestettäisiin myynnistä kokeilu

Kem­pe­lees­sä poh­di­taan voisiko yli­jää­mä­ruo­kaa myydä op­pi­lail­le – mikäli lu­kio­lai­set kiin­nos­tu­vat asias­ta, jär­jes­tet­täi­siin myyn­nis­tä kokeilu

29.08.2023 12:04
Tilaajille
Iiris Silvola muistuttaa, että välivuosi opinnoista ei ole mikään maailmanloppu – "Kyllä elämä järjestyy"

Iiris Silvola muis­tut­taa, että vä­li­vuo­si opin­nois­ta ei ole mikään maail­man­lop­pu – "Kyllä elämä jär­jes­tyy"

31.05.2023 18:00
Tilaajille
Kempeleen lukiossa vietettiin Unesco-päivää: Opiskelijat perehtyivät pikamuodin ongelmiin ja rauhan teemoihin

Kem­pe­leen lu­kios­sa vie­tet­tiin Unes­co-päi­vää: Opis­ke­li­jat pe­reh­tyi­vät pi­ka­muo­din on­gel­miin ja rauhan tee­moi­hin

24.03.2023 11:00
Kempeleen lukiota uhannut on tavoitettu ja puhuteltu – poliisipartio päivysti paikalla, joitain oppilaita jäi kotiin

Kem­pe­leen lukiota uhannut on ta­voi­tet­tu ja pu­hu­tel­tu – po­lii­si­par­tio päi­vys­ti pai­kal­la, joitain op­pi­lai­ta jäi kotiin

26.08.2022 15:06
Kempeleen lukioon tehty Jodelissa kouluammuntauhkaus perjantaille – koulupäivä aiotaan järjestää normaalisti lähiopetuksessa, poliisi paikalla heti aamusta

Kem­pe­leen lukioon tehty Jo­de­lis­sa kou­lu­am­mun­ta­uh­kaus per­jan­tail­le – ­kou­lu­päi­vä aiotaan jär­jes­tää nor­maa­lis­ti lä­hio­pe­tuk­ses­sa, poliisi pai­kal­la heti aamusta

26.08.2022 07:46
Kempeleen lukiolla vietettiin Unesco-teemapäivää – Keskiössä oli arvoja, jotka eivät tällä hetkellä todellekaan toteudu Euroopassa: "Venäjän hyökkäys järkytti mieltä ja huolestuttaa"

Kem­pe­leen lu­kiol­la vie­tet­tiin Unes­co-tee­ma­päi­vää – Kes­kiös­sä oli arvoja, jotka eivät tällä het­kel­lä to­del­le­kaan toteudu Eu­roo­pas­sa: "Ve­nä­jän hyök­käys jär­kyt­ti mieltä ja huo­les­tut­taa"

03.03.2022 15:00
Tilaajille
Näin lakeuden alueella vietetään penkkareita: Tyrnävän abit juhlivat Oulussa, liminkalaiset aloittelevat Krankka-areenalla

Näin la­keu­den alueel­la vie­te­tään penk­ka­rei­ta: Tyr­nä­vän abit juh­li­vat Ou­lus­sa, li­min­ka­lai­set aloit­te­le­vat Krank­ka-aree­nal­la

09.02.2022 15:01
Tilaajille
Kempeleen lukiolla nuorisovaalien ääniharavaksi nousi Veeti Mykkänen – Kokoomus keräsi ylivoimaisesti eniten paikkoja nuorten valitsemaan valtuustoon

Kem­pe­leen lu­kiol­la nuo­ri­so­vaa­lien ää­ni­ha­ra­vak­si nousi Veeti Myk­kä­nen – Ko­koo­mus keräsi yli­voi­mai­ses­ti eniten paik­ko­ja nuorten va­lit­se­maan val­tuus­toon

20.05.2021 16:14
Tilaajille
Kempeleen lukion opiskelijat palaavat lähiopetukseen maanantaina – myös OSAO:n toiminta palaa lähiopetukseen samana päivänä

Kem­pe­leen lukion opis­ke­li­jat pa­laa­vat lä­hi­ope­tuk­seen maa­nan­tai­na – myös OSAO:n toi­min­ta palaa lä­hi­ope­tuk­seen samana päivänä

10.02.2021 06:42
Kempeleläiset urheiluseurat järjestävät urheilijapolkua käyville kaksi kertaa viikossa lentopallon, pesäpallon, jalkapallon ja uinnin lajitreenit – opiskelijat toteavat, ettei näistä treeneistä haluta olla poissa

Kem­pe­le­läi­set ur­hei­lu­seu­rat jär­jes­tä­vät ur­hei­li­ja­pol­kua käy­vil­le kaksi kertaa vii­kos­sa len­to­pal­lon, pe­sä­pal­lon, jal­ka­pal­lon ja uinnin la­ji­tree­nit – opis­ke­li­jat to­tea­vat, ettei näistä tree­neis­tä haluta olla poissa

17.10.2020 15:00
Tilaajille