Koronarajoitukset
Koronarajoitukset ja -suositukset jatkuvat ainakin kaksi viikkoa –nyt päätökset voimasa 18. tammikuuta saakka

Ko­ro­na­ra­joi­tuk­set ja -suo­si­tuk­set jat­ku­vat ainakin kaksi viikkoa –nyt pää­tök­set voimasa 18. tam­mi­kuu­ta saakka

04.01.2021 14:25
"Oma asenne ratkaisee sen, kokeeko muutoksen epämiellyttävänä pakkona vai pakkona, johon sopeutuu" – miettii Tiina, mutta miten sinä suhtaudut koronarajoitteiseen jouluaikaan?
Kolumni Tiina Haapalainen

"Oma asenne rat­kai­see sen, kokeeko muu­tok­sen epä­miel­lyt­tä­vä­nä pakkona vai pak­ko­na, johon so­peu­tuu" – miettii Tiina, mutta miten sinä suh­tau­dut ko­ro­na­ra­joit­tei­seen jou­luai­kaan?

09.12.2020 06:48
Tilaajille
Myös Hailuoto keskeyttää  yli 18-vuotiaiden ryhmätoiminnan – kansalaisopiston toiminta voi jatkua etäohjauksella

Myös Hai­luo­to kes­keyt­tää yli 18-vuo­tiai­den ryh­mä­toi­min­nan – kan­sa­lais­opis­ton toi­min­ta voi jatkua etä­oh­jauk­sel­la

02.12.2020 12:53
Yli kymmenen henkilön yleisötilaisuudet kielletään Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa – perhejuhlat suositellaan pitämään vain lähipiirissä: "Nyt ei ole oikea aika matkustaa kylään mihinkään"

Yli kym­me­nen hen­ki­lön ylei­sö­ti­lai­suu­det kiel­le­tään Poh­jois-Poh­jan­maal­la ja Kai­nuus­sa – per­he­juh­lat suo­si­tel­laan pi­tä­mään vain lä­hi­pii­ris­sä: "Nyt ei ole oikea aika mat­kus­taa kylään mi­hin­kään"

01.12.2020 14:02

Li­min­gas­sa lin­jat­tiin laa­jois­ta ra­joi­tuk­sis­ta ko­ro­na­epi­de­mian vuoksi – kan­gas­mas­ke­ja on jaossa kir­jas­tos­sa

30.11.2020 17:00
Kempele linjasi lakeuden kunnista ensimmäisenä uudet rajoitustoimet: Esimerkiksi Zimmari sulkee ovensa 18. joulukuuta saakka

Kempele linjasi la­keu­den kun­nis­ta en­sim­mäi­se­nä uudet ra­joi­tus­toi­met: Esi­mer­kik­si Zimmari sulkee ovensa 18. jou­lu­kuu­ta saakka

30.11.2020 10:36
Pohjois-Pohjanmaalle valmistellaan uusia koronarajoituksia: Yli kymmenen hengen tapahtumat kielletään ja julkiset tilat suljetaan, toinen aste etäopetukseen

Poh­jois-Poh­jan­maal­le val­mis­tel­laan uusia ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia: Yli kym­me­nen hengen ta­pah­tu­mat kiel­le­tään ja jul­ki­set tilat sul­je­taan, toinen aste etä­ope­tuk­seen

29.11.2020 16:52
Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun kokoontumisrajoitukset säilyvät ennallaan myös joulukuussa – rajoituksia voidaan päivittää tautitilanteen mukaan

Poh­jois-Poh­jan­maan ja Kainuun ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­set säi­ly­vät en­nal­laan myös jou­lu­kuus­sa – ra­joi­tuk­sia voidaan päi­vit­tää tau­ti­ti­lan­teen mukaan

23.11.2020 11:35
Fuengirolan Kotikoulun kaikki neljä oppilasta ovat nyt kempeleläisiä – ensi viikolla lakeudelta tulee luokkaan vielä kaksi oppilasta: "Nyt voi puuttua jokaiseen esille tulevaan yksityiskohtaan"

Fuen­gi­ro­lan Ko­ti­kou­lun kaikki neljä op­pi­las­ta ovat nyt kem­pe­le­läi­siä – ensi vii­kol­la la­keu­del­ta tulee luok­kaan vielä kaksi op­pi­las­ta: "Nyt voi puuttua jo­kai­seen esille tu­le­vaan yk­si­tyis­koh­taan"

24.10.2020 12:04
Tilaajille
Päätoimittaja muistuttaa, että nyt ei saisi herpaantua ote taistelussa koronaa vastaan – jokaista tarvitaan ja pienillä teoilla on merkitystä

Pää­toi­mit­ta­ja muis­tut­taa, että nyt ei saisi her­paan­tua ote tais­te­lus­sa koronaa vastaan – jo­kais­ta tar­vi­taan ja pie­nil­lä teoilla on mer­ki­tys­tä

14.10.2020 01:21
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaallekin uudet suositukset: Jää etätöihin, jos se suinkin on mahdollista – "Nyt kannattaisi lykätä juhlien järjestämistä"

Poh­jois-Poh­jan­maal­le­kin uudet suo­si­tuk­set: Jää etä­töi­hin, jos se suinkin on mah­dol­lis­ta – "Nyt kan­nat­tai­si lykätä juhlien jär­jes­tä­mis­tä"

09.10.2020 13:57