Tilaajille

Mark­kuun seudun ky­lä­yh­dis­tys al­le­kir­joit­ti Meidän kylien yh­teis­työ­so­pi­muk­sen Tyr­nä­vän kunnan kanssa – "En­ti­sel­lä kou­lul­la voisi jär­jes­tää nuorten pitsa- ja elo­ku­va­il­to­ja tai ta­pah­tu­mia eri­tyis­ryh­mil­le tai van­huk­sil­le", ky­lä­ak­tii­vit ideoi­vat

Vastaava sopimus on tarkoitus solmia myös muiden kyläyhdistysten kanssa.

Tyrnävä
Entisen Markkuun koulun ulko-ovet ovat avautuneet monena iltana. Koululla on järjestetty kerhoja, tapaamisia, kehonhuoltoiltoja ja joogaa. Markuun seudun kyläyhdistystä luotsaa nyt Anu Markus.
Entisen Markkuun koulun ulko-ovet ovat avautuneet monena iltana. Koululla on järjestetty kerhoja, tapaamisia, kehonhuoltoiltoja ja joogaa. Markuun seudun kyläyhdistystä luotsaa nyt Anu Markus.
Kuva: Jenna Keränen

Selkänojaa, epävarmuuden loppumista ja pitkäjänteisyyttä. Markkuun seudun kyläyhdistyksen ja Tyrnävän kunnan välinen Meidän kylien yhteistyösopimus tarjoaa kyläaktiiveille kaikkea tätä. Sopimuksessa määritellään, mitä Markkuulla tehdään vuosittain, miten vastuut jakautuvat ja miten toimintaa kehitetään yhteisin ponnistuksin. Vastaava yhteistyösopimus on tarkoitus solmia myös muiden kyläyhdistysten kanssa..

– Vuoden päivät tätä mietittiin ja monia kokouksia pidettiin. Tämä rauhoittaa mieliä, ja nyt voimme suunnata energiaa toimintaan, sanoo Markkuun seudun kyläyhdistyksen puheenjohtaja Anu Markus.