Koulut: Mitä Kempele sai 35 mil­joo­nal­la eu­rol­la?

Vaalikone: Kuka on sinun pre­si­dent­tieh­dok­kaa­si? Testaa Ran­ta­la­keu­den vaa­li­ko­ne!

Nimitykset: Ran­ta­la­keu­den uusi pää­toi­mit­ta­ja on valittu

Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Markkuu
Uimataidon opettelu alkaa veteen totuttelusta – Katso, miten alkeisryhmäläiset polskivat Tyrnävällä

Ui­ma­tai­don opet­te­lu alkaa veteen to­tut­te­lus­ta – ­Kat­so, miten al­keis­ryh­mä­läi­set pols­ki­vat Tyr­nä­väl­lä

08.07.2023 06:00
Tilaajille
Entäpä jos Tyrnävällä voisi vaeltaa virkistysreittiä kylältä kylälle? Temmesläisillä suunnitelmat ovat jo valmiina, muiden kylien suunnitelmia vielä odotellaan

Entäpä jos Tyr­nä­väl­lä voisi vaeltaa vir­kis­tys­reit­tiä kylältä ky­läl­le? Tem­mes­läi­sil­lä suun­ni­tel­mat ovat jo val­mii­na, muiden kylien suun­ni­tel­mia vielä odo­tel­laan

17.03.2023 11:57 1
Tilaajille
Markkuulla nautittiin talvesta mäenlaskun ja makkaran voimalla – parkkipaikka olisi voinut täyttyä paremminkin, järjestäjät tuumaavat

Mark­kuul­la nau­tit­tiin tal­ves­ta mäen­las­kun ja mak­ka­ran voi­mal­la – park­ki­paik­ka olisi voinut täyttyä pa­rem­min­kin, jär­jes­tä­jät tuu­maa­vat

27.02.2023 15:00
Tilaajille
Markkuulla vietettiin talvitapahtumaa muun muassa mäenlaskun merkeissä – katso video!

Mark­kuul­la vie­tet­tiin tal­vi­ta­pah­tu­maa muun muassa mäen­las­kun mer­keis­sä – katso video!

27.02.2023 12:43
Tilaajille
Mikä saa romanialaisen, portugalilaisen, espanjalaisen ja italialaisen huhkimaan Tyrnävälle hyttysten keskelle viikatteen varteen?

Mikä saa ro­ma­nia­lai­sen, por­tu­ga­li­lai­sen, es­pan­ja­lai­sen ja ita­lia­lai­sen huh­ki­maan Tyr­nä­väl­le hyt­tys­ten kes­kel­le vii­kat­teen var­teen?

29.07.2022 06:00
Tilaajille
Haluaisitko treenata katsellen ylämaankarjan laiduntamista tai kurkien parveilua?

Ha­luai­sit­ko tree­na­ta kat­sel­len ylä­maan­kar­jan lai­dun­ta­mis­ta tai kurkien par­vei­lua?

02.07.2022 06:00
Tilaajille
Markkuun koulu on nyt Luonto- ja hyvinvointitalo Peukaloinen – kyläbrändi korostaa luontohyvinvointia

Mark­kuun koulu on nyt Luonto- ja hy­vin­voin­ti­ta­lo Peu­ka­loi­nen – ­ky­läb­rän­di ko­ros­taa luon­to­hy­vin­voin­tia

12.05.2022 19:03
Tilaajille
Markkuun seudun kyläyhdistys allekirjoitti Meidän kylien yhteistyösopimuksen Tyrnävän kunnan kanssa – "Entisellä koululla voisi järjestää nuorten pitsa- ja elokuvailtoja tai tapahtumia erityisryhmille tai vanhuksille", kyläaktiivit ideoivat

Mark­kuun seudun ky­lä­yh­dis­tys al­le­kir­joit­ti Meidän kylien yh­teis­työ­so­pi­muk­sen Tyr­nä­vän kunnan kanssa – "En­ti­sel­lä kou­lul­la voisi jär­jes­tää nuorten pitsa- ja elo­ku­va­il­to­ja tai ta­pah­tu­mia eri­tyis­ryh­mil­le tai van­huk­sil­le", ky­lä­ak­tii­vit ideoi­vat

11.04.2022 18:00
Tilaajille
Musikaalisävelmiä taideteosten keskellä – Markkuun kulttuurikekkereillä tunnelmoitiin iltaan asti

Mu­si­kaa­li­sä­vel­miä tai­de­teos­ten kes­kel­lä – ­Mark­kuun kult­tuu­ri­kek­ke­reil­lä tun­nel­moi­tiin iltaan asti

14.07.2021 17:02
Tilaajille
Tyrnäväläinen, mitä haluat kirjastolta? Nyt voi osallistua Teams-keskusteluun ja työpajoihin, kertoa tarpeistaan ja ideoida uutta

Tyr­nä­vä­läi­nen, mitä haluat kir­jas­tol­ta? Nyt voi osal­lis­tua Teams-kes­kus­te­luun ja työ­pa­joi­hin, kertoa tar­peis­taan ja ideoida uutta

12.05.2021 15:00
Tilaajille
Suklaaleivosta muistuttava, alueellisesti uhanalainen hytymaljakas lymyilee Markkuulla – Olisiko tästä kotelosienestä sieni- ja luontoretkien vetonaulaksi?

Suk­laa­lei­vos­ta muis­tut­ta­va, alueel­li­ses­ti uhan­alai­nen hy­ty­mal­ja­kas ly­myi­lee Mark­kuul­la – Olisiko tästä ko­te­lo­sie­nes­tä sieni- ja luon­to­ret­kien ve­to­nau­lak­si?

07.05.2021 15:00
Tilaajille
Miltä maistuisi uni Markkuussa puiden väliin viritetyssä teltassa? Entä lähiruoalla täytetty piknik-kori? Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijat miettivät Tyrnävän matkailuun uusia tuulia

Miltä mais­tui­si uni Mark­kuus­sa puiden väliin vi­ri­te­tys­sä tel­tas­sa? Entä lä­hi­ruoal­la täy­tet­ty pik­nik-ko­ri? Oulun am­mat­ti­kor­kea­kou­lun opis­ke­li­jat miet­ti­vät Tyr­nä­vän mat­kai­luun uusia tuulia

03.05.2021 14:33
Tilaajille
Tyrnävällä halutaan laajentaa Vuoden kyläksi valitun Markkuun mallia muihinkin kyliin – niiden erityispiirteitä unohtamatta

Tyr­nä­väl­lä ha­lu­taan laa­jen­taa Vuoden kyläksi valitun Mark­kuun mallia mui­hin­kin kyliin – niiden eri­tyis­piir­tei­tä unoh­ta­mat­ta

09.12.2020 17:00
Markkuulla ei ideoita torpata – katso videolta, mikä Vuoden kylässä on parasta!

Mark­kuul­la ei ideoita torpata – katso vi­deol­ta, mikä Vuoden kylässä on pa­ras­ta!

24.11.2020 12:30
Tilaajille
Markkuun seudun kyläyhdistys juhli Vuoden kylä -titteliään Markkuun Juhlatulet -tapahtumalla.

Mark­kuun seudun ky­lä­yh­dis­tys juhli Vuoden kylä -tit­te­liään Mark­kuun Juh­la­tu­let -ta­pah­tu­mal­la.

24.11.2020 07:47
Tilaajille
Valtakunnallista kylien ykkössijaa juhlitaan Tyrnävän Markkuulla lauantaina –tarjolla kahvia ja glögiä, jos sää sen vain sallii

Val­ta­kun­nal­lis­ta kylien yk­kös­si­jaa juh­li­taan Tyr­nä­vän Mark­kuul­la lauan­tai­na –tar­jol­la kahvia ja glögiä, jos sää sen vain sallii

20.11.2020 09:00
Tilaajille
Päätoimittaja-Sauli toivoo lakeudelle lisää Markkuun kaltaisia kyliä: "Mitä vireämpiä kylämme ovat, sitä paremmin ne houkuttelevat muuttajia"
Pääkirjoitus

Pää­toi­mit­ta­ja-Sau­li toivoo la­keu­del­le lisää Mark­kuun kal­tai­sia kyliä: "Mitä vi­reäm­piä kylämme ovat, sitä pa­rem­min ne hou­kut­te­le­vat muut­ta­jia"

18.11.2020 06:49
Tilaajille
Onnea! Markkuu on valtakunnallinen vuoden kylä – Valintaraati vakuuttui kylän vahvasta yhteisöllisyydestä sekä aktiivisesta lasten ja nuorten toiminnasta

Onnea! Markkuu on val­ta­kun­nal­li­nen vuoden kylä – Va­lin­ta­raa­ti va­kuut­tui kylän vah­vas­ta yh­tei­söl­li­syy­des­tä sekä ak­tii­vi­ses­ta lasten ja nuorten toi­min­nas­ta

16.11.2020 05:53