Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kolmas sektori
Tavoite on, että myös aktiivisilla vapaaehtoisilla on hyvä olla, eikä toiminta ole kenellekään rasite – Kempeleen asukastupayhdistys juhlii ensimmäistä vuosikymmentään

Tavoite on, että myös ak­tii­vi­sil­la va­paa­eh­toi­sil­la on hyvä olla, eikä toi­min­ta ole ke­nel­le­kään rasite – ­Kem­pe­leen asu­kas­tu­pa­yh­dis­tys juhlii en­sim­mäis­tä vuo­si­kym­men­tään

08.12.2022 11:00
Tilaajille
Markkuun seudun kyläyhdistys allekirjoitti Meidän kylien yhteistyösopimuksen Tyrnävän kunnan kanssa – "Entisellä koululla voisi järjestää nuorten pitsa- ja elokuvailtoja tai tapahtumia erityisryhmille tai vanhuksille", kyläaktiivit ideoivat

Mark­kuun seudun ky­lä­yh­dis­tys al­le­kir­joit­ti Meidän kylien yh­teis­työ­so­pi­muk­sen Tyr­nä­vän kunnan kanssa – "En­ti­sel­lä kou­lul­la voisi jär­jes­tää nuorten pitsa- ja elo­ku­va­il­to­ja tai ta­pah­tu­mia eri­tyis­ryh­mil­le tai van­huk­sil­le", ky­lä­ak­tii­vit ideoi­vat

11.04.2022 18:00
Tilaajille