NÄKÖISLEHTI: Lue tästä Rantalakeuden Kesä -julkaisu maksutta

Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Luonto
Viimeisin 12 tuntia
Villa Hannalalle varattiin vuokrausoikeus Varjakansaareen noin 20 600 neliön alueelle vuoden 2024 loppuun asti

Villa Han­na­lal­le va­rat­tiin vuok­raus­oi­keus Var­ja­kan­saa­reen noin 20 600 neliön alueel­le vuoden 2024 loppuun asti

16:00
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia
Katso video: Kahdeksan metrin syvyydestä nousi neljä ruosteista metallikasaa – Kempeleen Kalliomontusta löytyi pyöriä ja jopa Fiat Scudon ovi

Katso video: Kah­dek­san metrin sy­vyy­des­tä nousi neljä ruos­teis­ta me­tal­li­ka­saa – Kem­pe­leen Kal­lio­mon­tus­ta löytyi pyöriä ja jopa Fiat Scudon ovi

13:00
Tilaajille
Kempeleen Kalliomontusta nousi neljän kasan verran metalliromua – katso video suosittua uintipaikkaa puhdistaneesta operaatiosta

Kem­pe­leen Kal­lio­mon­tus­ta nousi neljän kasan verran me­tal­li­ro­mua – katso video suo­sit­tua uin­ti­paik­kaa puh­dis­ta­nees­ta ope­raa­tios­ta

10:11
Tilaajille
Viikko
Limingan kylänraitin kesäkukat keräävät kiitosta – lue kunnan puutarhureiden vinkit kukkaloiston saavuttamiseksi

Li­min­gan ky­län­rai­tin ke­sä­ku­kat ke­rää­vät kii­tos­ta – lue kunnan puu­tar­hu­rei­den vinkit kuk­ka­lois­ton saa­vut­ta­mi­sek­si

30.05.2023 14:14
Tilaajille
Oulunsalolaiselle Minnalle veden ja värin yllätyksellinen yhteispeli on tärkeää – "Valot, varjot, tunteen ja herkkyyden, koen että ne saan juuri vesiväreillä parhaiten"

Ou­lun­sa­lo­lai­sel­le Min­nal­le veden ja värin yl­lä­tyk­sel­li­nen yh­teis­pe­li on tärkeää – "Valot, varjot, tunteen ja herk­kyy­den, koen että ne saan juuri ve­si­vä­reil­lä par­hai­ten"

30.05.2023 06:00
Tilaajille
Lumijokiset lapset sen tietävät: onnistuneen kesän reseptiin kuuluu uintia, vesileikkejä ja mansikoita

Lu­mi­jo­ki­set lapset sen tie­tä­vät: on­nis­tu­neen kesän re­sep­tiin kuuluu uintia, ve­si­leik­ke­jä ja man­si­koi­ta

29.05.2023 15:00
Tilaajille
Professori Timo Muotka muistuttaa, että vesistöjen muutokset kasvavat merkittäviksi hitaasti – ja usein ne ensimmäisenä huomaa kalastaja

Pro­fes­so­ri Timo Muotka muis­tut­taa, että ve­sis­tö­jen muu­tok­set kas­va­vat mer­kit­tä­vik­si hi­taas­ti – ja usein ne en­sim­mäi­se­nä huomaa ka­las­ta­ja

28.05.2023 13:00
Tilaajille
Kyllä pörriäisten kelpaa elellä Liminganlahden luontokeskuksen naapurissa – luonnonkukkaniitylle kasvaa muun muassa hunajakukkaa ja ruiskaunokkia

Kyllä pör­riäis­ten kelpaa elellä Li­min­gan­lah­den luon­to­kes­kuk­sen naa­pu­ris­sa – luon­non­kuk­ka­nii­tyl­le kasvaa muun muassa hu­na­ja­kuk­kaa ja ruis­kau­nok­kia

27.05.2023 15:00
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Kukkapuupuisto avattiin Liminkaan tiistaina – uskomaton sattuma teki päivästä tunteikkaan Pirkolle, idean keksijälle

Kuk­ka­puu­puis­to avat­tiin Li­min­kaan tiis­tai­na – us­ko­ma­ton sattuma teki päi­väs­tä tun­teik­kaan Pir­kol­le, idean kek­si­jäl­le

25.05.2023 08:14
Tilaajille
Oravan elämää oli mukava seurata
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oravan elämää oli mukava seurata

23.05.2023 11:57
Tilaajille
Meneekö tekoäly vipuun, kun mies matkii mustarastasta? Testasimme kahta suosittua sovellusta, jotka tunnistavat lintuja äänestä

Meneekö tekoäly vipuun, kun mies matkii mus­ta­ras­tas­ta? Tes­ta­sim­me kahta suo­sit­tua so­vel­lus­ta, jotka tun­nis­ta­vat lintuja äänestä

22.05.2023 16:00
Tilaajille
Liminkalainen Mika Honkalinna pyydystää pihaltaan kyykäärmeitä joka kevät – Nyt hän kertoo omat vinkkinsä kyynpoistoon

Li­min­ka­lai­nen Mika Hon­ka­lin­na pyy­dys­tää pi­hal­taan kyy­käär­mei­tä joka kevät – Nyt hän kertoo omat vink­kin­sä kyyn­pois­toon

20.05.2023 15:00
Tilaajille
Vilma Helimäki, 23, tekee pitkiä vaelluksia kevyillä varusteilla – Nyt hän kertoo parhaat vinkkinsä siihen, miten pidät rinkkasi painon kurissa

Vilma He­li­mä­ki, 23, tekee pitkiä vael­luk­sia ke­vyil­lä va­rus­teil­la – Nyt hän kertoo parhaat vink­kin­sä siihen, miten pidät rink­ka­si painon kurissa

20.05.2023 11:00
Tilaajille
Mikä nimeksi Rantalakeuden lampaalle? Kaikkien nimeä ehdottaneiden kesken arvotaan 50 euron lahjakortti

Mikä nimeksi Ran­ta­la­keu­den lam­paal­le? Kaik­kien nimeä eh­dot­ta­nei­den kesken ar­vo­taan 50 euron lah­ja­kort­ti

19.05.2023 08:21 1
Oulun seudulla "erittäin harvinainen" kuivuusjakso, toukokuussa yksi milli sadetta – Tyrnäväläinen Jari Matinolli iloitsee kuivuudesta nyt, mutta kesällä pitää sataa

Oulun seu­dul­la "e­rit­täin har­vi­nai­nen" kui­vuus­jak­so, tou­ko­kuus­sa yksi milli sadetta – Tyr­nä­vä­läi­nen Jari Ma­ti­nol­li iloit­see kui­vuu­des­ta nyt, mutta kesällä pitää sataa

18.05.2023 11:00
Tilaajille
Palellaanko ensi kesänä – Sääprofeetta Aarne Juhonsalo vastaa

Pa­lel­laan­ko ensi kesänä – Sää­pro­feet­ta Aarne Ju­hon­sa­lo vastaa

17.05.2023 13:00
Tilaajille
Kattohaikarat hämmästyttivät työmatkalaisia Pohjantiellä – Etelätuuli ja lämmin sää lennättivät ulkomailta tulleet harhailijat Oulun seudulle

Kat­to­hai­ka­rat häm­mäs­tyt­ti­vät työ­mat­ka­lai­sia Poh­jan­tiel­lä – Ete­lä­tuu­li ja lämmin sää len­nät­ti­vät ul­ko­mail­ta tulleet har­hai­li­jat Oulun seu­dul­le

16.05.2023 11:57
Tilaajille
Alku- ja loppuviikosta lämpötilat nousevat yli 20 asteen – keskiviikkona ja torstaina kylmää ja sateista

Alku- ja lop­pu­vii­kos­ta läm­pö­ti­lat nou­se­vat yli 20 asteen – kes­ki­viik­ko­na ja tors­tai­na kylmää ja sa­teis­ta

15.05.2023 11:00
Tilaajille
Oravavauva Sisu on saanut voimistua hyvässä hoidossa

Ora­va­vau­va Sisu on saanut voi­mis­tua hyvässä hoi­dos­sa

11.05.2023 18:00
Tilaajille
Katso video: Oravavauva Sisu pulskistuu vauhdilla, ja kohta se aloittaa tutkimusretket – Muista, etteivät kaikki maasta löydetyt oravanpoikaset ole orpoja!

Katso video: Ora­va­vau­va Sisu puls­kis­tuu vauh­dil­la, ja kohta se aloit­taa tut­ki­mus­ret­ket – Muista, ett­ei­vät kaikki maasta löy­de­tyt ora­van­poi­ka­set ole orpoja!

11.05.2023 18:00
Tilaajille