Luonto
Susia on liikaa, kirjoittaa varakansanedustaja ja kaupunginvaltuutettu Lauri Nikula: "Lainsäädäntö on liian tiukka suurpetojen hyökkäyksiltä puolustautumisen osalta ja oikeusprosessit kestävät kohtuuttoman kauan"
Lukijalta Mielipide Lauri Nikula

Susia on liikaa, kir­joit­taa va­ra­kan­san­edus­ta­ja ja kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu Lauri Nikula: "Lain­sää­dän­tö on liian tiukka suur­pe­to­jen hyök­käyk­sil­tä puo­lus­tau­tu­mi­sen osalta ja oi­keus­pro­ses­sit kes­tä­vät koh­tuut­to­man kauan"

24.11.2020 08:26 0
Susien pihakäyntejä kirjattu jo 3000 – Metsästäjäliitto haluaa sudenmetsästyksen alkavan vuoden päästä

Susien pi­ha­käyn­te­jä kir­jat­tu jo 3000 – Met­säs­tä­jä­liit­to haluaa su­den­met­säs­tyk­sen alkavan vuoden päästä

21.11.2020 19:00 0
Tilaajille
Liminkalainen Matti Nikkilä pohtii, onko linnuilla jokin keskinäinen hälytysjärjestelmä: "Ihmeellinen on luonto"
Lukijalta Mielipide Matti Nikkilä

Li­min­ka­lai­nen Matti Nikkilä pohtii, onko lin­nuil­la jokin kes­ki­näi­nen hä­ly­tys­jär­jes­tel­mä: "Ih­meel­li­nen on luonto"

18.11.2020 06:58 0
Tilaajille
Liminganlahdella näkyy nyt paljon muuttolintuja
Lukijalta

Li­min­gan­lah­del­la näkyy nyt paljon muut­to­lin­tu­ja

15.10.2020 07:16 0
Jorma Kalevi löysi 72-senttisen vuosikasvun ja teki siitä härkimen – Katso video: käsistään kätevä ja rakennusalalla elämäntyönsä tehnyt mies muistelee hauskoja näkyjä työmaalla

Jorma Kalevi löysi 72-sent­ti­sen vuo­si­kas­vun ja teki siitä här­ki­men – Katso video: kä­sis­tään kätevä ja ra­ken­nus­alal­la elä­män­työn­sä tehnyt mies muis­te­lee haus­ko­ja näkyjä työ­maal­la

05.10.2020 13:30 0
Tilaajille