Koulut: Mitä Kempele sai 35 mil­joo­nal­la eu­rol­la?

Vaalikone: Kuka on sinun pre­si­dent­tieh­dok­kaa­si? Testaa Ran­ta­la­keu­den vaa­li­ko­ne!

Nimitykset: Ran­ta­la­keu­den uusi pää­toi­mit­ta­ja on valittu

Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Koulutus
Viikko
Sami vielä miettii välituntikellon ääntä – Kempeleen Kirkonkylätalo on kalustettavana, oppilaat pääsevät uuteen kouluun tammikuussa

Sami vielä miettii vä­li­tun­ti­kel­lon ääntä – ­Kem­pe­leen Kir­kon­ky­lä­ta­lo on ka­lus­tet­ta­va­na, op­pi­laat pää­se­vät uuteen kouluun tam­mi­kuus­sa

07.12.2023 06:00
Tilaajille
Katso video: Lumijoen koululaiset kajauttivat Maamme-laulun ja Auvo luki Suomen itsenäisyysjulistuksen

Katso video: Lu­mi­joen kou­lu­lai­set ka­jaut­ti­vat Maam­me-lau­lun ja Auvo luki Suomen it­se­näi­syys­ju­lis­tuk­sen

05.12.2023 18:00
Tilaajille
Ennen itsenäisyyspäivän vapaalle lähtöä lumijokiset koululaiset kajauttivat komeasti Maamme-laulun ja sivistysjohtaja-rehtori Auvo Huotari luki Suomen itsenäisyysjulistuksen vuodelta 1917.

Ennen it­se­näi­syys­päi­vän va­paal­le lähtöä lu­mi­jo­ki­set kou­lu­lai­set ka­jaut­ti­vat ko­meas­ti Maam­me-lau­lun ja si­vis­tys­joh­ta­ja-reh­to­ri Auvo Huotari luki Suomen it­se­näi­syys­ju­lis­tuk­sen vuo­del­ta 1917.

05.12.2023 13:55
Tilaajille
Vuoden nuoren tyrnäväläisen Henrin vapaa-aika kuluu urheillessa

Vuoden nuoren tyr­nä­vä­läi­sen Henrin va­paa-ai­ka kuluu ur­heil­les­sa

05.12.2023 13:00
Tilaajille
Kuukausi
Tuomas miettii miten innostaa lasta lukemaan – kirjastosta on tuotava paljon vaihtoehtoja, sillä todennäköisesti löytyy teos, johon pienet kädet tarttuvat
Kolumni

Tuomas miettii miten in­nos­taa lasta lu­ke­maan – ­kir­jas­tos­ta on tuotava paljon vaih­toeh­to­ja, sillä to­den­nä­köi­ses­ti löytyy teos, johon pienet kädet tart­tu­vat

28.11.2023 19:00
Tilaajille
"Pienen lapsen vanhempana mieleen hiipii pelkoa tulevaisuutta kohtaan"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

"Pienen lapsen van­hem­pa­na mieleen hiipii pelkoa tu­le­vai­suut­ta koh­taan"

27.11.2023 10:05
Tilaajille
Tietomaa tuli Rantaroustiin: Kolmosluokkalaiset testasivat, osuvatko he katapultilla Tietomaan torniin

Tie­to­maa tuli Ran­ta­rous­tiin: Kol­mos­luok­ka­lai­set tes­ta­si­vat, osu­vat­ko he ka­ta­pul­til­la Tie­to­maan torniin

28.11.2023 12:10
Tilaajille
Valotaidetta ja veden solinaa Tupoksen täyttelyssä – koululaiset intoutuivat monipuoliseen taidetyöhön

Va­lo­tai­det­ta ja veden solinaa Tu­pok­sen täyt­te­lys­sä – kou­lu­lai­set in­tou­tui­vat mo­ni­puo­li­seen tai­de­työ­hön

24.11.2023 06:00
Tilaajille
Kuuntele podcast: Pressiklubikausi käyntiin – mistä Tupoksen nuoret keskustelevat

Kuun­te­le pod­cast: Pres­si­klu­bi­kau­si käyn­tiin – mistä Tu­pok­sen nuoret kes­kus­te­le­vat

23.11.2023 18:00
Tilaajille
Tubettajakin kohtaa työssään vihapuhetta – Tupoksen koulu pääsi mukaan Loistokeskustelija-kiertueelle keskustelemaan

Tu­bet­ta­ja­kin kohtaa työs­sään vi­ha­pu­het­ta – Tu­pok­sen koulu pääsi mukaan Lois­to­kes­kus­te­li­ja-kier­tueel­le kes­kus­te­le­maan

23.11.2023 11:00
Tilaajille
Hiihtämällä läpi lukion – kempeleläinen Juuso Kinnunen saa pian painaa ylioppilaslakin päähänsä

Hiih­tä­mäl­lä läpi lukion – ­kem­pe­le­läi­nen Juuso Kin­nu­nen saa pian painaa yli­op­pi­las­la­kin pää­hän­sä

23.11.2023 06:00
Tilaajille
Välkkärit järjestävät välituntileikkejä ja -liikuntaa koko koululle – "Haasteet ovat olleet kivoja"

Välk­kä­rit jär­jes­tä­vät vä­li­tun­ti­leik­ke­jä ja -lii­kun­taa koko kou­lul­le – "­Haas­teet ovat olleet kivoja"

21.11.2023 18:00
Tilaajille
Tunnista ilosi ja pistä se taskuun! – Hailuodon koululla vietettiin viime viikolla viikolla kuvataideviikkoa

Tun­nis­ta ilosi ja pistä se tas­kuun! – Hai­luo­don kou­lul­la vie­tet­tiin viime vii­kol­la vii­kol­la ku­va­tai­de­viik­koa

21.11.2023 15:11
Tilaajille
Päiväkodinjohtaja Timolla on monipuolinen valmennusura – "Lasten kanssa tulee kyllä juttuun, kun pistää itsensä ja persoonansa peliin"

Päi­vä­ko­din­joh­ta­ja Timolla on mo­ni­puo­li­nen val­men­nus­ura – "­Las­ten kanssa tulee kyllä jut­tuun, kun pistää itsensä ja per­soo­nan­sa peliin"

18.11.2023 16:36
Tilaajille
OSAOn päätös siirtää turvallisuusalan koulutus Haukiputaalle oli lopulta helpotus – koulutusta järjestettiin Limingassa runsaat 20 vuotta

OSAOn päätös siirtää tur­val­li­suus­alan kou­lu­tus Hau­ki­pu­taal­le oli lopulta hel­po­tus – ­kou­lu­tus­ta jär­jes­tet­tiin Li­min­gas­sa runsaat 20 vuotta

15.11.2023 06:00 1
Tilaajille
Kempeleläinen Eetu suuntaa varusmiespalvelukseen, mutta millaisia inttineuvoja hän saa isältään?

Kem­pe­le­läi­nen Eetu suuntaa va­rus­mies­pal­ve­luk­seen, mutta mil­lai­sia int­ti­neu­vo­ja hän saa isäl­tään?

12.11.2023 11:00
Tilaajille
Hailuodon Kirkonkylän vanhaan kouluun työtiloja ja juhlasali? – Franck aikoo järjestää koululla myös restaurointikursseja

Hai­luo­don Kir­kon­ky­län vanhaan kouluun työ­ti­lo­ja ja juh­la­sa­li? – F­ranck aikoo jär­jes­tää kou­lul­la myös res­tau­roin­ti­kurs­se­ja

11.11.2023 06:00 1
Tilaajille
Onnea! Katso täältä lakeuden lukioiden syksyn uudet ylioppilaat

Onnea! Katso täältä la­keu­den lu­kioi­den syksyn uudet yli­op­pi­laat

09.11.2023 13:10
Tilaajille
Vanhemmat
OSAO siirtää turvallisuusalan koulutuksen Limingasta Haukiputaalle – tällä hetkellä opiskelijoita on 250

OSAO siirtää tur­val­li­suus­alan kou­lu­tuk­sen Li­min­gas­ta Hau­ki­pu­taal­le – tällä het­kel­lä opis­ke­li­joi­ta on 250

09.11.2023 09:24 1
Tilaajille