Koulutus

Avoimen väylä on kas­vat­ta­nut suo­sio­taan – ky­syim­me, mitä hyötyä opis­ke­li­jal­le on pyrkiä yli­opis­toon avoimen väylän kautta

20.07.2021 11:58
Tilaajille

Li­min­gan tai­de­kou­lun ke­sä­kurs­sit pyö­räy­tet­tiin käyn­tiin – ­Suo­sio osoit­tau­tui suu­rek­si vuoden mit­tai­sen tauon jälkeen

16.07.2021 14:07
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Rie­mu­yli­op­pi­lai­den ter­veh­dys yliop­pi­lail­le: "On muis­tet­ta­va, että elämä on ma­ra­ton­mat­ka ja aina voi tar­kis­taa va­lit­tua suuntaa ja uu­siu­tua"

24.06.2021 15:39
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kou­lu­kiu­saa­mi­ses­ta ja hal­vek­su­mi­ses­ta: entä jos kiu­saa­ja onkin opet­ta­ja?

16.06.2021 01:14
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: Tiina Gallén haluaa Kem­pe­lees­tä kou­lu­tuk­sen kär­ki­kun­nan – "Tue­taan kai­ken­ikäis­ten op­pi­mis­ta, ta­pah­tui­pa se sitten kou­lus­sa tai va­paa-ai­ka­na!"

09.06.2021 10:53
Tilaajille

Op­pi­vel­vol­li­suus jatkui ja toisen asteen opinnot muut­tui­vat mak­sut­to­mik­si – Kem­pe­lees­sä op­pi­lai­tok­set ovat val­mis­tau­tu­neet kii­rees­ti muu­tok­siin

06.06.2021 13:01
Tilaajille

Tänään vie­te­tään kan­sain­vä­lis­tä ro­ma­ni­päi­vää – tyr­nä­vä­läi­set Sirpa ja Jani ker­to­vat mitä päivä heille mer­kit­see: "Ha­luam­me mah­dol­li­suuk­sia olla sa­man­ver­tai­sia kuin muut­kin, suo­ma­lai­se­na suo­ma­lai­ses­sa yh­teis­kun­nas­sa"

08.04.2021 13:00
Tilaajille
Kolumni

Tiina kysyy, missä sinä ajat­te­let olevasi vuonna 2041? Pa­ri­kym­men­tä vuotta kuluu no­peas­ti ja aika vie yl­lät­tä­viin suun­tiin

10.03.2021 06:00
Tilaajille

Yh­teis­ha­ku käyn­nis­tyy ko­ro­na­tun­nel­mis­sa - Am­ma­til­li­sen kou­lu­tuk­seen tu­tus­tu­mi­set ovat jääneet vähiin poik­keus­vuo­den aikana

17.02.2021 08:56
Tilaajille

Alue­hal­lin­to­vi­ras­ton ope­tus­toi­men yli­tar­kas­ta­ja Jyri Ul­vi­nen: op­pi­vel­vol­li­suu­den ikä­ra­jan nos­ta­mis­pää­tös­tä olisi voinut siirtää vuo­del­la

31.12.2020 15:00
Tilaajille