Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Koulutus
Viimeisin 4 tuntia
Katso video: Tupoksen koulun välituntipihalle tarvittaisiin lisää aktiviteetteja, lisäksi piha on ahdas

Katso video: Tu­pok­sen koulun vä­li­tun­ti­pi­hal­le tar­vit­tai­siin lisää ak­ti­vi­teet­te­ja, lisäksi piha on ahdas

12:00
Miten hyvin sinä tunnet Tuposcityn? Vastaa kysymyksiin ja katso millainen Tupostietäjä olet!

Miten hyvin sinä tunnet Tu­pos­ci­tyn? Vastaa ky­sy­myk­siin ja katso mil­lai­nen Tu­pos­tie­tä­jä olet!

11:00
Viimeisin 12 tuntia
Tällainen on tyypillinen tuposlainen yhdeksäsluokkalainen – iso osa harrastaa urheilua ja yli puolet on jättänyt päihdekokeilut tekemättä

Täl­lai­nen on tyy­pil­li­nen tu­pos­lai­nen yh­dek­säs­luok­ka­lai­nen – iso osa har­ras­taa ur­hei­lua ja yli puolet on jät­tä­nyt päih­de­ko­kei­lut te­ke­mät­tä

09:00
Viimeisin 24 tuntia
Kävele sisään ja puhu: Kuulammen koulussa tarjotaan helmikuun puolivälistä lähtien jutteluseuraa matalalla kynnyksellä

Kävele sisään ja puhu: Kuu­lam­men kou­lus­sa tar­jo­taan hel­mi­kuun puo­li­vä­lis­tä lähtien jut­te­lu­seu­raa ma­ta­lal­la kyn­nyk­sel­lä

01.02.2023 18:00
Tilaajille
”Väsyttää, ärsyttää ja aina jää viime tippaan” – näin koulutyö vaikuttaa Tupoksen yhdeksäsluokkalaisten hyvinvointiin

”Vä­syt­tää, är­syt­tää ja aina jää viime tip­paan” – näin kou­lu­työ vai­kut­taa Tu­pok­sen yh­dek­säs­luok­ka­lais­ten hy­vin­voin­tiin

01.02.2023 17:00
Pakopeli taipuu myös fysiikan ja kemian tunneille – mistä on kyse? Katso video!

Pa­ko­pe­li taipuu myös fy­sii­kan ja kemian tun­neil­le – mistä on kyse? Katso video!

01.02.2023 16:00
Kuuntele podcast: Miten tuposlaiset nuoret käyttävät päihteitä? Mitä he tekevät vapaa-ajallaan?

Kuun­te­le pod­cast: Miten tu­pos­lai­set nuoret käyt­tä­vät päih­tei­tä? Mitä he tekevät va­paa-ajal­laan?

01.02.2023 14:01
Viikko ja vanhemmat
Millaisia jamesbondeja ovat tekniikka- ja taideagentit? Tupoksessa agenttitoiminta alkoi vuoden alussa

Mil­lai­sia ja­mes­bon­de­ja ovat tek­niik­ka- ja tai­dea­gen­tit? Tu­pok­ses­sa agent­ti­toi­min­ta alkoi vuoden alussa

01.02.2023 13:00
Täysissä busseissa matkustaminen on epämukavaa ja turvatonta, pohtii yhdeksäsluokkalainen Lia
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Täy­sis­sä bus­seis­sa mat­kus­ta­mi­nen on epä­mu­ka­vaa ja tur­va­ton­ta, pohtii yh­dek­säs­luok­ka­lai­nen Lia

01.02.2023 12:09
Aamupalakysely Tupoksen yhdeksäsluokkalaisille: Alle puolet yhdeksäsluokkalaisista syö aamupalan

Aa­mu­pa­la­ky­se­ly Tu­pok­sen yh­dek­säs­luok­ka­lai­sil­le: Alle puolet yh­dek­säs­luok­ka­lai­sis­ta syö aa­mu­pa­lan

01.02.2023 12:00
Kirja-arvio: Kirsti Kurosen Merikki loppuu liian nopeasti – 99 sivuun ahdetaan liikaa asiaa

Kir­ja-ar­vio: Kirsti Kurosen Merikki loppuu liian no­peas­ti – 99 sivuun ah­de­taan liikaa asiaa

01.02.2023 11:09
Linnakankaalle lisää neliöitä jo neljännen kerran – noin 2 200 neliön moduulikoulun pitäisi olla valmiina lokakuussa syysloman aikaan

Lin­na­kan­kaal­le lisää ne­liöi­tä jo nel­jän­nen kerran – noin 2 200 neliön mo­duu­li­kou­lun pitäisi olla val­mii­na lo­ka­kuus­sa syys­lo­man aikaan

01.02.2023 06:00
Tilaajille
Yläkoulun matikkaluokka olikin täysi kymppi – "Nyt ysiluokan viimeisellä puoliskolla ollessani ajattelen, että itse todennäköisesti hyödyin matikkaluokasta"
Kolumni

Ylä­kou­lun ma­tik­ka­luok­ka olikin täysi kymppi – "Nyt ysi­luo­kan vii­mei­sel­lä puo­lis­kol­la ol­les­sa­ni ajat­te­len, että itse to­den­nä­köi­ses­ti hyödyin ma­tik­ka­luo­kas­ta"

01.02.2023 06:00
Tilaajille
Toimitustyö verkkotoimituksessa imaisee ysiluokkalaiset mukanaan – viikko huipentuu perjantaiseen Huomenta Lakeus -lähetykseen

Toi­mi­tus­työ verk­ko­toi­mi­tuk­ses­sa imaisee ysi­luok­ka­lai­set mu­ka­naan – viikko hui­pen­tuu per­jan­tai­seen Huo­men­ta Lakeus -lä­he­tyk­seen

31.01.2023 18:00
Vaihto-oppilasvuotta Limingassa viettävä Jessica odottaa näkevänsä keskiyön auringon – kotiinviemisinä mukaan lähtee ainakin opit pyöräilykulttuurista

Vaih­to-op­pi­las­vuot­ta Li­min­gas­sa viet­tä­vä Jessica odottaa nä­ke­vän­sä kes­ki­yön au­rin­gon – ko­tiin­vie­mi­si­nä mukaan lähtee ainakin opit pyö­räi­ly­kult­tuu­ris­ta

30.01.2023 18:00
Tilaajille
Liminkalaiset rauhankyyhkyt lensivät uusiin kotipesiin – sovittelijaoppilaat palkittiin Ojanperän koulun juhlassa

Li­min­ka­lai­set rau­han­kyyh­kyt len­si­vät uusiin ko­ti­pe­siin – so­vit­te­li­ja­op­pi­laat pal­kit­tiin Ojan­pe­rän koulun juh­las­sa

30.01.2023 15:00
Tilaajille
Monet nuoret haluaisivat työskennellä koulun ohella ja tienata rahaa, mutta töiden löytäminen on haastavaa

Monet nuoret ha­luai­si­vat työs­ken­nel­lä koulun ohella ja tienata rahaa, mutta töiden löy­tä­mi­nen on haas­ta­vaa

30.01.2023 14:00
Arvio: Avatarin jatko-osa ylitti odotukset, mutta muistutti kaavaltaan liikaa ensimmäistä elokuvaa

Arvio: Ava­ta­rin jat­ko-osa ylitti odo­tuk­set, mutta muis­tut­ti kaa­val­taan liikaa en­sim­mäis­tä elo­ku­vaa

30.01.2023 13:00
Mikä on sinun vaatekaappisi sisällön tarina? – “Vaateteollisuuteen liittyy monia eettisiä ongelmia”

Mikä on sinun vaa­te­kaap­pi­si si­säl­lön tarina? – “Vaa­te­teol­li­suu­teen liittyy monia eet­ti­siä on­gel­mia”

30.01.2023 11:59
Millainen on epätavallinen rakkaustarina New Yorkissa? – Petra arvioi Nicola Yoonin teoksen

Mil­lai­nen on epä­ta­val­li­nen rak­kaus­ta­ri­na New Yor­kis­sa? – Petra arvioi Nicola Yoonin teoksen

30.01.2023 09:57