Tilaajaetu: Pe­li­lip­pu­ar­von­ta Kär­pät-JYP to 29.9. peliin. Osal­lis­tu tästä ja lähde kaverin kanssa kan­nus­ta­maan Kärpät voit­toon!

Koulutus
Kuukausi
Limingan koulutuskeskuksen päärakennuksen purkutyöt käynnistyivät – katso kuvat katoavasta rakennuksesta

Li­min­gan kou­lu­tus­kes­kuk­sen pää­ra­ken­nuk­sen pur­ku­työt käyn­nis­tyi­vät – katso kuvat ka­toa­vas­ta ra­ken­nuk­ses­ta

23.09.2022 18:00
Tilaajille
Veikka tuli Rantalakeuden toimitukseen TET-harjoitteluun ja viikon päätteeksi totesi, että media-ala alkoi hieman kiinnostamaan
Kolumni

Veikka tuli Ran­ta­la­keu­den toi­mi­tuk­seen TET-har­joit­te­luun ja viikon päät­teek­si totesi, että me­dia-ala alkoi hieman kiin­nos­ta­maan

21.09.2022 06:00
Tilaajille
Thaimaan suurlähettiläs delegaatioineen vieraili Santamäen koululla, suomalaista opetussuunnitelmaa noudatetaan Thaimaassa

Thai­maan suur­lä­het­ti­läs de­le­gaa­tioi­neen vie­rai­li San­ta­mäen kou­lul­la, suo­ma­lais­ta ope­tus­suun­ni­tel­maa nou­da­te­taan Thai­maas­sa

17.09.2022 11:09 1
Tilaajille
Kyöstiä hymyilyttää, vaikka edessä on tiukka väittely ja viiniäkin hänelle kaadetaan jännittävän päivän päätteeksi vasta kolmantena – Väitöstilaisuus ja sitä seuraava karonkka ovat tarkan etiketin muovaamat

Kyöstiä hy­myi­lyt­tää, vaikka edessä on tiukka väit­te­ly ja vii­niä­kin hänelle kaa­de­taan jän­nit­tä­vän päivän päät­teek­si vasta kol­man­te­na – Väi­tös­ti­lai­suus ja sitä seu­raa­va ka­ronk­ka ovat tarkan eti­ke­tin muo­vaa­mat

16.09.2022 18:00
Tilaajille
Aape miettii, että hänestä voisi tulla metsäkoneen kuljettaja – Katso kuvagalleria Liminganlahden koulun metsäpäivästä, missä oppilaat viettivät koulupäivän tutustuen metsän mahdollisuuksiin

Aape miet­tii, että hänestä voisi tulla met­sä­ko­neen kul­jet­ta­ja – Katso ku­va­gal­le­ria Li­min­gan­lah­den koulun met­sä­päi­väs­tä, missä op­pi­laat viet­ti­vät kou­lu­päi­vän tu­tus­tuen metsän mah­dol­li­suuk­siin

14.09.2022 11:00
Tilaajille
Rantalakeuden ja Tupoksen mediakoulu-yhteistyö saa valtakunnallista näkyvyyttä – syksyllä valmistuu opas, yhteistyö esillä myös seminaarissa ja Suurilla Lehtipäivillä

Ran­ta­la­keu­den ja Tu­pok­sen me­dia­kou­lu-yh­teis­työ saa val­ta­kun­nal­lis­ta nä­ky­vyyt­tä – syk­syl­lä val­mis­tuu opas, yh­teis­työ esillä myös se­mi­naa­ris­sa ja Suu­ril­la Leh­ti­päi­vil­lä

12.09.2022 06:00
Aloite: Tilavuokrat yhtenäisiksi Tyrnävällä – kunnanhallitus tarkisti vuokrausehtoja saman tien

Aloite: Ti­la­vuok­rat yh­te­näi­sik­si Tyr­nä­väl­lä – kun­nan­hal­li­tus tar­kis­ti vuok­raus­eh­to­ja saman tien

08.09.2022 11:00
Tilaajille
Nauttikaa lukiosta kaikki oman lukiotaipaleensa aloittaneet, kehottaa liminkalainen Lauri
Kolumni

Naut­ti­kaa lu­kios­ta kaikki oman lu­kio­tai­pa­leen­sa aloit­ta­neet, ke­hot­taa li­min­ka­lai­nen Lauri

07.09.2022 07:00
Tilaajille
Arkistojen aarteita: Ketunmaan koulu täytti sata vuotta vuonna 2009 – lue edesmenneen toimittajan Matti Korhosen tiivistelmä kirjoittamastaan koulun historiikista

Ar­kis­to­jen aar­tei­ta: Ke­tun­maan koulu täytti sata vuotta vuonna 2009 – lue edes­men­neen toi­mit­ta­jan Matti Kor­ho­sen tii­vis­tel­mä kir­joit­ta­mas­taan koulun his­to­rii­kis­ta

03.09.2022 18:00
Tilaajille
Tilavat, valoisat, hiljaiset, yhteiset – Niemenrannan koulun vuosi sitten valmistuneita tiloja ihasteltiin porukalla

Ti­la­vat, va­loi­sat, hil­jai­set, yh­tei­set – Nie­men­ran­nan koulun vuosi sitten val­mis­tu­nei­ta tiloja ihas­tel­tiin po­ru­kal­la

03.09.2022 12:17
Tilaajille
Lasten- ja nuorten kasvatus on aikuisten yhteistyötä – väistötiloissa työskentely vaatii välillä huumoria "Olihan meillä Instagramissakin jo kuva, missä opettajan pöydän virkaa toimitti muuttolaatikot"

Lasten- ja nuorten kas­va­tus on ai­kuis­ten yh­teis­työ­tä – väis­tö­ti­lois­sa työs­ken­te­ly vaatii välillä huu­mo­ria "Olihan meillä Ins­tag­ra­mis­sa­kin jo kuva, missä opet­ta­jan pöydän virkaa toi­mit­ti muut­to­laa­ti­kot"

30.08.2022 06:00
Tilaajille
Vanhemmat
Jani Alakangas on Kempeleen uusi sivistysjohtaja –  "Hyödynnän verkostoja, joita on kertynyt"

Jani Ala­kan­gas on Kem­pe­leen uusi si­vis­tys­joh­ta­ja – "Hyö­dyn­nän ver­kos­to­ja, joita on ker­ty­nyt"

26.08.2022 14:28
Tilaajille
Tukilentolaivue kouluttaa lentäjiä ja henkilöstöä vuoden tärkeimmässä harjoituksessa – päätukikohta Oulunsalossa

Tu­ki­len­to­lai­vue kou­lut­taa len­tä­jiä ja hen­ki­lös­töä vuoden tär­keim­mäs­sä har­joi­tuk­ses­sa – pää­tu­ki­koh­ta Ou­lun­sa­los­sa

25.08.2022 11:00
Tilaajille
Journalistin ohjeet Rantalakeuttakin ohjaavat
Kolumni

Jour­na­lis­tin ohjeet Ran­ta­la­keut­ta­kin oh­jaa­vat

24.08.2022 06:00
Tilaajille
Mikä on Santamäen koulun uuden rehtorin lempikouluruoka? – "Onneksi Santamäessäkin työnkuvaani kuuluu opettamista 10 tuntia viikossa"

Mikä on San­ta­mäen koulun uuden reh­to­rin lem­pi­kou­lu­ruo­ka? – "On­nek­si San­ta­mäes­sä­kin työn­ku­vaa­ni kuuluu opet­ta­mis­ta 10 tuntia vii­kos­sa"

16.08.2022 18:00
Tilaajille
Koulukuraattorien merkitys on kasvanut haastavina vuosina – asiakkaina yhä pienempiä oppilaita

Kou­lu­ku­raat­to­rien mer­ki­tys on kas­va­nut haas­ta­vi­na vuosina – asiak­kai­na yhä pie­nem­piä op­pi­lai­ta

13.08.2022 06:00
Tilaajille
Monipuolinen ja maksuton kouluruoka perustuu lakiin – Lumijoen koulun keittiössä valmistetaan keskimääräistä luomumpaa ruokaa

Mo­ni­puo­li­nen ja mak­su­ton kou­lu­ruo­ka pe­rus­tuu lakiin – ­Lu­mi­joen koulun keit­tiös­sä val­mis­te­taan kes­ki­mää­räis­tä luo­mum­paa ruokaa

11.08.2022 06:00
Tilaajille
Hailuodossa ensimmäiselle luokalle asteli tänään 11 oppilasta – Lukuvuosi on täynnä elämyksiä, lupailee vs. rehtori

Hai­luo­dos­sa en­sim­mäi­sel­le luo­kal­le asteli tänään 11 op­pi­las­ta – Lu­ku­vuo­si on täynnä elä­myk­siä, lu­pai­lee vs. rehtori

10.08.2022 15:00
Tilaajille
Pilke-päiväkodit avasi uudet päiväkodit Liminkaan ja Iihin, painotukset tieteeseen ja musiikkiin

Pil­ke-päi­vä­ko­dit avasi uudet päi­vä­ko­dit Li­min­kaan ja Iihin, pai­no­tuk­set tie­tee­seen ja mu­siik­kiin

06.08.2022 18:00
Tilaajille