Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Harrastukset
Viimeisin 12 tuntia
Nuorena nuohoojana Rauno joutui kerran 16 kupin kahviputkeen – perjantain hän jää eläkkeelle 37 vuoden nokikolarivuoden jälkeen

Nuorena nuo­hoo­ja­na Rauno joutui kerran 16 kupin kah­vi­put­keen – ­per­jan­tain hän jää eläk­keel­le 37 vuoden no­ki­ko­la­ri­vuo­den jälkeen

18:00 1
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia
Kamrockin louhossuunnitelmat huolestuttavat Limingassa – "Kuka haluaa poimia kivipölyn peitossa olevia marjoja?"

Kam­roc­kin lou­hos­suun­ni­tel­mat huo­les­tut­ta­vat Li­min­gas­sa – "Kuka haluaa poimia ki­vi­pö­lyn pei­tos­sa olevia mar­jo­ja?"

06:00
Tilaajille
Kuukausi
Kempeleessä järjestettiin pikkujoulutapahtuma pöhköimmästä päästä – Millaista on nousta Suomen pienintä laskettelurinnettä 4 tuntia putkeen?

Kem­pe­lees­sä jär­jes­tet­tiin pik­ku­jou­lu­ta­pah­tu­ma pöh­köim­mäs­tä päästä – Mil­lais­ta on nousta Suomen pie­nin­tä las­ket­te­lu­rin­net­tä 4 tuntia put­keen?

26.11.2023 18:36
Tilaajille
"Ei mitään tunkkaisia senioreita, vaan nuorekkaita ikäihmisiä", Kirsti Helenius kuvaa Rantalakeuden Eläkkeensaajia

"Ei mitään tunk­kai­sia se­nio­rei­ta, vaan nuo­rek­kai­ta ikäih­mi­siä", Kirsti He­le­nius kuvaa Ran­ta­la­keu­den Eläk­keen­saa­jia

23.11.2023 09:00
Tilaajille
Hiihtämällä läpi lukion – kempeleläinen Juuso Kinnunen saa pian painaa ylioppilaslakin päähänsä

Hiih­tä­mäl­lä läpi lukion – ­kem­pe­le­läi­nen Juuso Kin­nu­nen saa pian painaa yli­op­pi­las­la­kin pää­hän­sä

23.11.2023 06:00
Tilaajille
Akryylikaato-tekniikalla luoduilla tauluilla mielikuvitus pääsee valloilleen

Ak­ryy­li­kaa­to-tek­nii­kal­la luo­duil­la tau­luil­la mie­li­ku­vi­tus pääsee val­loil­leen

20.11.2023 15:15
Tilaajille
Hannu kertoo kokemuksistaan Kempeleen asukastuvalta – "Jos kotona tympäisee tänne lähtiessä, niin täällä tulee hyvälle tuulelle"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hannu kertoo ko­ke­muk­sis­taan Kem­pe­leen asu­kas­tu­val­ta – "Jos kotona tym­päi­see tänne läh­ties­sä, niin täällä tulee hyvälle tuu­lel­le"

20.11.2023 11:00
Tilaajille
Heikku-tontun joulumyyjäisiä vietettiin nyt toista kertaa – Järjestäjät varasivat tapahtumaan 14 litraa riisipuuroa, 7 litraa soppaa ja 120 joulutorttua

Heik­ku-ton­tun jou­lu­myy­jäi­siä vie­tet­tiin nyt toista kertaa – Jär­jes­tä­jät va­ra­si­vat ta­pah­tu­maan 14 litraa rii­si­puu­roa, 7 litraa soppaa ja 120 jou­lu­tort­tua

19.11.2023 18:00
Tilaajille
Köykkyriä ei vielä tykitetä – pienimmille laskettelijoille tarkoitettu taikamatto otetaan käyttöön tulevalla talvikaudella

Köyk­ky­riä ei vielä ty­ki­te­tä – ­pie­nim­mil­le las­ket­te­li­joil­le tar­koi­tet­tu tai­ka­mat­to otetaan käyt­töön tu­le­val­la tal­vi­kau­del­la

18.11.2023 15:00
Tilaajille
Katso kuvat ja video: Kaisa Paavola tekee kaatotaidetta ilman aivoja

Katso kuvat ja video: Kaisa Paavola tekee kaa­to­tai­det­ta ilman aivoja

17.11.2023 18:00 1
Tilaajille
SS Kanuuna taistelee ensimmäistä kauttaan kakkosdivarissa – "Tahti on todella kova kolmoseen verrattuna", toteaa VP Keinänen

SS Kanuuna tais­te­lee en­sim­mäis­tä kaut­taan kak­kos­di­va­ris­sa – "­Tah­ti on todella kova kol­mo­seen ver­rat­tu­na", toteaa VP Kei­nä­nen

15.11.2023 13:00
Tilaajille
Nuorille lisää huomiota, toivoo satavuotiaan MLL:n Limingan osaston puheenjohtaja Eija

Nuo­ril­le lisää huo­mio­ta, toivoo sa­ta­vuo­tiaan MLL:n Li­min­gan osaston pu­heen­joh­ta­ja Eija

14.11.2023 18:00
Tilaajille
Oulun kaupunki käy neuvotteluja Oulunsalon Vasama ry:n kanssa Kisakankaan ostosta ja sen osittaisesta vuokraamisesta seuralle – vuokraehdoille ratkaisu

Oulun kau­pun­ki käy neu­vot­te­lu­ja Ou­lun­sa­lon Vasama ry:n kanssa Ki­sa­kan­kaan ostosta ja sen osit­tai­ses­ta vuok­raa­mi­ses­ta seu­ral­le – ­vuok­raeh­doil­le rat­kai­su

13.11.2023 13:00
Tilaajille
Haluaisitko ostaa yhden Nahkurin? Kiireisintä olisi korjata arvorakennuksen katto ja muotoilla kallistukset – hätäensiapua aiotaan antaa, mutta isoihin remontteihin ei ole varaa

Ha­luai­sit­ko ostaa yhden Nah­ku­rin? Kii­rei­sin­tä olisi korjata ar­vo­ra­ken­nuk­sen katto ja muo­toil­la kal­lis­tuk­set – hä­tä­en­si­apua aiotaan antaa, mutta isoihin re­mont­tei­hin ei ole varaa

07.11.2023 09:48 2
Tilaajille
Somettava maajussi Mykkänen – "Tämä on hyvä tapa näyttää, mistä ruoka tulee ja millaista arki maatilalla on"

So­met­ta­va maa­jus­si Myk­kä­nen – "Tämä on hyvä tapa näyt­tää, mistä ruoka tulee ja mil­lais­ta arki maa­ti­lal­la on"

04.11.2023 18:00 1
Tilaajille
Kompakti, hidas, ylisitkeä ja ohjattavissa – Dreeverit kisaavat ajomestaruuuden SM-tittelistä Hailuodossa, mukana mittelöissä myös Perunakellarin Läntti

Kom­pak­ti, hidas, yli­sit­keä ja oh­jat­ta­vis­sa – D­ree­ve­rit ki­saa­vat ajo­mes­ta­ruuu­den SM-tit­te­lis­tä Hai­luo­dos­sa, mukana mit­te­löis­sä myös Pe­ru­na­kel­la­rin Läntti

31.10.2023 06:00
Tilaajille
Vanhemmat
Kiehtova Pohjanlahti -elokuva kertoo merenkulun historiasta, merimerkeistä, luotsauksesta ja maan noususta

Kieh­to­va Poh­jan­lah­ti -e­lo­ku­va kertoo me­ren­ku­lun his­to­rias­ta, me­ri­mer­keis­tä, luot­sauk­ses­ta ja maan nou­sus­ta

31.10.2023 15:39
Eläke on ihmisen parasta aikaa, mutta kiikkutuoliin ei kannata jämähtää – Limingan Eläkeliittoon on liittynyt tänä vuonna ennätysmäärä uusia jäseniä

Eläke on ihmisen parasta aikaa, mutta kiik­ku­tuo­liin ei kannata jä­mäh­tää – Li­min­gan Elä­ke­liit­toon on liit­ty­nyt tänä vuonna en­nä­tys­mää­rä uusia jäseniä

03.11.2023 12:03
Tilaajille
Kempeleen seutureitillä ei pala valot, koska sähkökaapeli on poikki – "Vikaa etsittiin ympäri mäkeä, mutta nyt se on paikallistettu"

Kem­pe­leen seu­tu­rei­til­lä ei pala valot, koska säh­kö­kaa­pe­li on poikki – "­Vi­kaa et­sit­tiin ympäri mäkeä, mutta nyt se on pai­kal­lis­tet­tu"

26.10.2023 18:00
Tilaajille
Tekstarit 25.10. lehteen – liminkalaisille vaaditaan omaa vettä ja Kokkokankaalla ilkivaltaa tekeviä moititaan
Mielipidekirjoitus

Teks­ta­rit 25.10. lehteen – ­li­min­ka­lai­sil­le vaa­di­taan omaa vettä ja Kok­ko­kan­kaal­la il­ki­val­taa tekeviä moi­ti­taan

25.10.2023 06:00
Tilaajille