Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Markkuun seudun kyläyhdistys
Urholan markkinat keräsi vieraat ja tutut Tihisen törmän historiallisiin maisemiin

Urholan mark­ki­nat keräsi vieraat ja tutut Tihisen törmän his­to­rial­li­siin mai­se­miin

12.06.2022 15:00
Tilaajille
Markkuun koulu on nyt Luonto- ja hyvinvointitalo Peukaloinen – kyläbrändi korostaa luontohyvinvointia

Mark­kuun koulu on nyt Luonto- ja hy­vin­voin­ti­ta­lo Peu­ka­loi­nen – ­ky­läb­rän­di ko­ros­taa luon­to­hy­vin­voin­tia

12.05.2022 19:03
Tilaajille
Markkuun seudun kyläyhdistys allekirjoitti Meidän kylien yhteistyösopimuksen Tyrnävän kunnan kanssa – "Entisellä koululla voisi järjestää nuorten pitsa- ja elokuvailtoja tai tapahtumia erityisryhmille tai vanhuksille", kyläaktiivit ideoivat

Mark­kuun seudun ky­lä­yh­dis­tys al­le­kir­joit­ti Meidän kylien yh­teis­työ­so­pi­muk­sen Tyr­nä­vän kunnan kanssa – "En­ti­sel­lä kou­lul­la voisi jär­jes­tää nuorten pitsa- ja elo­ku­va­il­to­ja tai ta­pah­tu­mia eri­tyis­ryh­mil­le tai van­huk­sil­le", ky­lä­ak­tii­vit ideoi­vat

11.04.2022 18:00
Tilaajille
Kunnan rekrytointihankaluudet huolettivat – yhteistyösopimusmalli Markkuun seudun kyläyhdistyksen kanssa ihastutti

Kunnan rek­ry­toin­ti­han­ka­luu­det huo­let­ti­vat – yh­teis­työ­so­pi­mus­mal­li Mark­kuun seudun ky­lä­yh­dis­tyk­sen kanssa ihas­tut­ti

05.04.2022 21:54 1
Tilaajille
Musikaalisävelmiä taideteosten keskellä – Markkuun kulttuurikekkereillä tunnelmoitiin iltaan asti

Mu­si­kaa­li­sä­vel­miä tai­de­teos­ten kes­kel­lä – ­Mark­kuun kult­tuu­ri­kek­ke­reil­lä tun­nel­moi­tiin iltaan asti

14.07.2021 17:02
Tilaajille
Suklaaleivosta muistuttava, alueellisesti uhanalainen hytymaljakas lymyilee Markkuulla – Olisiko tästä kotelosienestä sieni- ja luontoretkien vetonaulaksi?

Suk­laa­lei­vos­ta muis­tut­ta­va, alueel­li­ses­ti uhan­alai­nen hy­ty­mal­ja­kas ly­myi­lee Mark­kuul­la – Olisiko tästä ko­te­lo­sie­nes­tä sieni- ja luon­to­ret­kien ve­to­nau­lak­si?

07.05.2021 15:00
Tilaajille
Miltä maistuisi uni Markkuussa puiden väliin viritetyssä teltassa? Entä lähiruoalla täytetty piknik-kori? Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijat miettivät Tyrnävän matkailuun uusia tuulia

Miltä mais­tui­si uni Mark­kuus­sa puiden väliin vi­ri­te­tys­sä tel­tas­sa? Entä lä­hi­ruoal­la täy­tet­ty pik­nik-ko­ri? Oulun am­mat­ti­kor­kea­kou­lun opis­ke­li­jat miet­ti­vät Tyr­nä­vän mat­kai­luun uusia tuulia

03.05.2021 14:33
Tilaajille
Tyrnävällä halutaan laajentaa Vuoden kyläksi valitun Markkuun mallia muihinkin kyliin – niiden erityispiirteitä unohtamatta

Tyr­nä­väl­lä ha­lu­taan laa­jen­taa Vuoden kyläksi valitun Mark­kuun mallia mui­hin­kin kyliin – niiden eri­tyis­piir­tei­tä unoh­ta­mat­ta

09.12.2020 17:00
Markkuulla ei ideoita torpata – katso videolta, mikä Vuoden kylässä on parasta!

Mark­kuul­la ei ideoita torpata – katso vi­deol­ta, mikä Vuoden kylässä on pa­ras­ta!

24.11.2020 12:30
Tilaajille
Markkuun seudun kyläyhdistys juhli Vuoden kylä -titteliään Markkuun Juhlatulet -tapahtumalla.

Mark­kuun seudun ky­lä­yh­dis­tys juhli Vuoden kylä -tit­te­liään Mark­kuun Juh­la­tu­let -ta­pah­tu­mal­la.

24.11.2020 07:47
Tilaajille