Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Kulttuuri
Viimeisin 12 tuntia
Lisää rakennuspaikkoja Hailuodon keskustaan – yksityisten maille voidaan kaavoittaa maankäyttösopimuksella

Lisää ra­ken­nus­paik­ko­ja Hai­luo­don kes­kus­taan – yk­si­tyis­ten maille voidaan kaa­voit­taa maan­käyt­tö­so­pi­muk­sel­la

06:00
Tilaajille
Kuukausi
Millaisia jamesbondeja ovat tekniikka- ja taideagentit? Tupoksessa agenttitoiminta alkoi vuoden alussa

Mil­lai­sia ja­mes­bon­de­ja ovat tek­niik­ka- ja tai­dea­gen­tit? Tu­pok­ses­sa agent­ti­toi­min­ta alkoi vuoden alussa

01.02.2023 13:00
Tämän kesän Bättre Folkin toiseksi pääesiintyjäksi J.Karjalainen – toinen pääartisteista paljastetaan myöhemmin helmikuussa

Tämän kesän Bättre Folkin toi­sek­si pää­esiin­ty­jäk­si J.Kar­ja­lai­nen – toinen pää­ar­tis­teis­ta pal­jas­te­taan myö­hem­min hel­mi­kuus­sa

01.02.2023 06:57
Tilaajille
Limingassa tuhti kulttuurivuosi – syksyllä uudessa Sarvela -salissa pääsee fiilistelemään 70-luvulle

Li­min­gas­sa tuhti kult­tuu­ri­vuo­si – syk­syl­lä uudessa Sarvela -sa­lis­sa pääsee fii­lis­te­le­mään 70-lu­vul­le

29.01.2023 18:00
Tilaajille
Tyrnävän omatoimikirjasto käyttöön alkuvuodesta – käyttösäännöt koskevat omatoimikirjaston lisäksi myös kirjakaappeja

Tyr­nä­vän oma­toi­mi­kir­jas­to käyt­töön al­ku­vuo­des­ta – ­käyt­tö­sään­nöt kos­ke­vat oma­toi­mi­kir­jas­ton lisäksi myös kir­ja­kaap­pe­ja

22.01.2023 15:00
Lyydia päätyi opiskelijalehtien kautta viestinnän asiantuntijaksi Hyvinvointiala Hali ry:lle – “Tavallaan ajauduin vaikuttamaan”

Lyydia päätyi opis­ke­li­ja­leh­tien kautta vies­tin­nän asian­tun­ti­jak­si Hy­vin­voin­ti­ala Hali ry:lle – “Ta­val­laan ajau­duin vai­kut­ta­maan”

20.01.2023 06:00
Tilaajille
Lithoviuksen sukuseura ja sukukirja perusteilla – tarinoita kaivataan
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lit­ho­viuk­sen su­ku­seu­ra ja su­ku­kir­ja pe­rus­teil­la – ta­ri­noi­ta kai­va­taan

18.01.2023 16:03
Tilaajille
Äidille ei kannata antaa kahta ääntä, muistuttaa Veikka
Kolumni

Äidille ei kannata antaa kahta ääntä, muis­tut­taa Veikka

18.01.2023 06:00 1
Tilaajille
Heli suree arvorakennusten alennustilaa: "Toivottavasti tulee vielä aika, jolloin niin uusia kuin vanhojakin rakennuksia halutaan vaalia – ei hankkiutua niistä eroon"
Kolumni

Heli suree ar­vo­ra­ken­nus­ten alen­nus­ti­laa: "Toi­vot­ta­vas­ti tulee vielä aika, jolloin niin uusia kuin van­ho­ja­kin ra­ken­nuk­sia ha­lu­taan vaalia – ei hank­kiu­tua niistä eroon"

18.01.2023 06:00
Tilaajille
Kempeleläinen Kristian Heberg on ollut yhtä vaille jokaisessa Taikahuilun harjoituksessa mukana – "Se soi jatkuvasti päässä"

Kem­pe­le­läi­nen Kris­tian Heberg on ollut yhtä vaille jo­kai­ses­sa Tai­ka­hui­lun har­joi­tuk­ses­sa mukana – "Se soi jat­ku­vas­ti päässä"

15.01.2023 11:00
Alatemmesläiset keräävät taas voimiaan – Ideointi-illassa kyläläisiä haastetaan miettimään uusia avauksia

Ala­tem­mes­läi­set ke­rää­vät taas voi­miaan – Ideoin­ti-il­las­sa ky­lä­läi­siä haas­te­taan miet­ti­mään uusia avauk­sia

15.01.2023 06:00
Tilaajille
Dancing Bobcat Bar

Dancing Bobcat Bar

14.01.2023 20:55
Kirja-arvio: Temmeslähtöinen Nimis-Kalle löysi paikkansa Lapin legendojen joukossa – Inarin värikäs vallesmanni Kalle Honka sai ansaitun elämäkertansa

Kir­ja-ar­vio: Tem­mes­läh­töi­nen Ni­mis-Kal­le löysi paik­kan­sa Lapin le­gen­do­jen jou­kos­sa – I­na­rin värikäs val­les­man­ni Kalle Honka sai an­sai­tun elä­mä­ker­tan­sa

12.01.2023 15:00
Tilaajille
Norsu etsintäkuuluttaa yhdistystoimijoita Jaksamisen jäljellä -hankkeeseen – Ilmoittaudu kokemusasiantuntijaksi!

Norsu et­sin­tä­kuu­lut­taa yh­dis­tys­toi­mi­joi­ta Jak­sa­mi­sen jäl­jel­lä -hank­kee­seen – Il­moit­tau­du ko­ke­mu­sa­sian­tun­ti­jak­si!

12.01.2023 11:00
Ensin on idea  – luontovalokuvaaja Petri Puurunen tiesi tarkkaan, millaisen kuvan hän halusi armenialaisesta luostarista

Ensin on idea – luon­to­va­lo­ku­vaa­ja Petri Puu­ru­nen tiesi tark­kaan, mil­lai­sen kuvan hän halusi ar­me­nia­lai­ses­ta luos­ta­ris­ta

11.01.2023 06:00
Tilaajille
Temmeksen nuortentalon huutokauppa päättyi – vajaan 11 000 euron tarjous menee vielä valtuuston hyväksyttäväksi

Tem­mek­sen nuor­ten­ta­lon huu­to­kaup­pa päättyi – vajaan 11 000 euron tarjous menee vielä val­tuus­ton hy­väk­syt­tä­väk­si

05.01.2023 11:00
Tilaajille
Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piirissä vielä mietitään valitusluvan hakemista Hailuodon kiinteälle yhteydelle – aikaa on 6. helmikuuta saakka

Suomen luon­non­suo­je­lu­lii­ton Poh­jois-Poh­jan­maan pii­ris­sä vielä mie­ti­tään va­li­tus­lu­van ha­ke­mis­ta Hai­luo­don kiin­teäl­le yh­tey­del­le – aikaa on 6. hel­mi­kuu­ta saakka

04.01.2023 11:00
Tilaajille
Vanhemmat
Miia Haanpää ja Teemu Tamminen näyttävät, millaista pariakrobatia on

Miia Haanpää ja Teemu Tam­mi­nen näyt­tä­vät, mil­lais­ta pa­ri­ak­ro­ba­tia on

02.01.2023 09:19
Tilaajille
Oulunsalolainen Leena Ung aloitti Rantalakeuden kansallispuvun valmistuksen 22 vuotta sitten – "ajattelin tuolloin olevani ensimmäisiä, joka kyseisen puvun on koskaan tehnyt, mutta toisin kävi"

Ou­lun­sa­lo­lai­nen Leena Ung aloitti Ran­ta­la­keu­den kan­sal­lis­pu­vun val­mis­tuk­sen 22 vuotta sitten – "a­jat­te­lin tuol­loin olevani en­sim­mäi­siä, joka ky­sei­sen puvun on koskaan tehnyt, mutta toisin kävi"

01.01.2023 11:00
Tilaajille
Lakeus saa uuden musiikkitapahtuman – kesäkuussa soi ensimmäisen kerran Limingan Kamarisoitto

Lakeus saa uuden mu­siik­ki­ta­pah­tu­man – ke­sä­kuus­sa soi en­sim­mäi­sen kerran Li­min­gan Ka­ma­ri­soit­to

01.01.2023 06:00
Tilaajille