Koulut: Mitä Kempele sai 35 mil­joo­nal­la eu­rol­la?

Vaalikone: Kuka on sinun pre­si­dent­tieh­dok­kaa­si? Testaa Ran­ta­la­keu­den vaa­li­ko­ne!

Nimitykset: Ran­ta­la­keu­den uusi pää­toi­mit­ta­ja on valittu

Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kulttuuri
Viimeisin 24 tuntia
Antti-patsaan saanut Matti Niskanen on esimerkki hyvästä, viestinnällisesti aktiivisesta kyläpäälliköstä – "Häntä on helppo lähestyä ja hänen kanssaan on helppo toimia"

Ant­ti-pat­saan saanut Matti Nis­ka­nen on esi­merk­ki hy­väs­tä, vies­tin­näl­li­ses­ti ak­tii­vi­ses­ta ky­lä­pääl­li­kös­tä – "­Hän­tä on helppo lä­hes­tyä ja hänen kans­saan on helppo toimia"

08.12.2023 15:30
Tilaajille
Kenelle tämän vuoden Rantalakeuden Antti? Katso suora lähetys kello 15 alkaen

Kenelle tämän vuoden Ran­ta­la­keu­den Antti? Katso suora lähetys kello 15 alkaen

08.12.2023 13:00
Tilaajille
Limingan kunnan kulttuuripalkinto on myönnetty Hannu Lukinille – "Hannu on merkittävä maalari ja taideopettaja, jolla on aktiivinen ura ja hieno näkyvyys"

Li­min­gan kunnan kult­tuu­ri­pal­kin­to on myön­net­ty Hannu Lu­ki­nil­le – "­Han­nu on mer­kit­tä­vä maalari ja tai­deo­pet­ta­ja, jolla on ak­tii­vi­nen ura ja hieno nä­ky­vyys"

08.12.2023 12:42
Tilaajille
Viikko
Tyrnävän kunnanhallitus: Kehitysyhtiön kanssa solmittiin palvelusopimus – asemakaava-alueen rakentamisvelvoitetta päivitettiin

Tyr­nä­vän kun­nan­hal­li­tus: Ke­hi­ty­syh­tiön kanssa sol­mit­tiin pal­ve­lu­so­pi­mus – ase­ma­kaa­va-alueen ra­ken­ta­mis­vel­voi­tet­ta päi­vi­tet­tiin

07.12.2023 09:00 3
Tilaajille
Kolme kempeleläistä nuorta, seitsemän kysymystä – näin he ajattelevat Suomesta, itsenäisyydestä ja huomisesta

Kolme kem­pe­le­läis­tä nuorta, seit­se­män ky­sy­mys­tä – näin he ajat­te­le­vat Suo­mes­ta, it­se­näi­syy­des­tä ja huo­mi­ses­ta

06.12.2023 18:00
Tilaajille
Lotta-patsasta varten haetaan varoja myös haastekampanjalla – kaikkiaan euroja tarvitaan 84 000

Lot­ta-pat­sas­ta varten haetaan varoja myös haas­te­kam­pan­jal­la – kaik­kiaan euroja tar­vi­taan 84 000

06.12.2023 15:00
Sauli toivoo itsenäisyyspäivän juhlintaan lisää iloa ja muistuttaa meidän asuvan maassa, jossa asiat ovat loppujen lopuksi aika hyvin
Kolumni

Sauli toivoo it­se­näi­syys­päi­vän juh­lin­taan lisää iloa ja muis­tut­taa meidän asuvan maassa, jossa asiat ovat lop­pu­jen lopuksi aika hyvin

06.12.2023 10:11
Vihiluodon pukki kiertää taas kylää karkinjakolaitteen kanssa – katso video!

Vi­hi­luo­don pukki kiertää taas kylää kar­kin­ja­ko­lait­teen kanssa – katso video!

05.12.2023 19:44
Vuoden nuoren tyrnäväläisen Henrin vapaa-aika kuluu urheillessa

Vuoden nuoren tyr­nä­vä­läi­sen Henrin va­paa-ai­ka kuluu ur­heil­les­sa

05.12.2023 13:00
Tilaajille
Lakeuden joulunodotus on täynnä konsertteja ja tapahtumia

La­keu­den jou­lu­no­do­tus on täynnä kon­sert­te­ja ja ta­pah­tu­mia

04.12.2023 16:30
Kun Joulupukki kutsun sai – Tapio pohtii miten Pukin Linnan juhlat sujuisivat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kun Jou­lu­puk­ki kutsun sai – Tapio pohtii miten Pukin Linnan juhlat su­jui­si­vat

04.12.2023 15:58 1
Tilaajille
Viisi vuotta sodassa olleen miehen tytär Hilja kirjoittaa itsenäisyydestä

Viisi vuotta sodassa olleen miehen tytär Hilja kir­joit­taa it­se­näi­syy­des­tä

04.12.2023 06:59
Tilaajille
Pohjan Laulu esiintyy kymmenettä kertaa Lakeuden katedraalissa – juhlakonsertissa muistetaan erityisesti ukrainalaisia

Pohjan Laulu esiin­tyy kym­me­net­tä kertaa La­keu­den ka­ted­raa­lis­sa – ­juh­la­kon­ser­tis­sa muis­te­taan eri­tyi­ses­ti uk­rai­na­lai­sia

02.12.2023 13:00
Kuukausi ja vanhemmat
He saavat lakeudella itsenäisyyspäivänä kunniamerkin – katso lista täältä

He saavat la­keu­del­la it­se­näi­syys­päi­vä­nä kun­nia­mer­kin – katso lista täältä

02.12.2023 06:00
Tilaajille
Vuoden kilta löytyy Limingasta – Yhteisöllisyys, avoimuus, arvostus, innokkuus, idearikkaus ja rohkeus toivat tunnustuksen LNV:n U-killalle

Vuoden kilta löytyy Li­min­gas­ta – Yh­tei­söl­li­syys, avoi­muus, ar­vos­tus, in­nok­kuus, idea­rik­kaus ja rohkeus toivat tun­nus­tuk­sen LNV:n U-kil­lal­le

01.12.2023 18:00
Tilaajille
Kehtova Pohjanlahti -elokuva esittelee merenkulun historiaa Liminganlahden luontokeskuksessa

Kehtova Poh­jan­lah­ti -e­lo­ku­va esit­te­lee me­ren­ku­lun his­to­riaa Li­min­gan­lah­den luon­to­kes­kuk­ses­sa

01.12.2023 13:00
Tilaajille
Paikallislehdet myönsivät valtakunnallisen Antti-patsaan Tilastokeskukselle – Rantalakeuden Antti-patsas jaetaan myöhemmin

Pai­kal­lis­leh­det myön­si­vät val­ta­kun­nal­li­sen Ant­ti-pat­saan Ti­las­to­kes­kuk­sel­le – ­Ran­ta­la­keu­den Ant­ti-pat­sas jaetaan myö­hem­min

01.12.2023 09:00
Tilaajille
Koko kylän joulukalenteri avautuu jälleen Lumijoella – Kalle Loukkaanhuhta tupsahtaa luukusta 19 opastamaan ampumahiihdon maailmaan

Koko kylän jou­lu­ka­len­te­ri avautuu jälleen Lu­mi­joel­la – Kalle Louk­kaan­huh­ta tup­sah­taa luu­kus­ta 19 opas­ta­maan am­pu­ma­hiih­don maail­maan

30.11.2023 18:00
Tilaajille
Limingan Wanhan ajan joulussa Joulupukki ja Aku Sipola – lauantain tapahtumaan odotetaan paljon väkeä

Li­min­gan Wanhan ajan jou­lus­sa Jou­lu­puk­ki ja Aku Sipola – ­lauan­tain ta­pah­tu­maan odo­te­taan paljon väkeä

30.11.2023 11:00
Tilaajille