NÄKÖISLEHTI: Lue tästä Rantalakeuden Kesä -julkaisu maksutta

Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Kulttuuri
Viimeisin 12 tuntia
Limingassa huhuillaan pöllöfestivaalilla, Lumijoen Varjakassa ollaan Pöhönässä, Hailuodon luonnontaiteenkeskus etenee – useita projekteja mukaan kulttuuripääkaupungin ohjelmaan

Li­min­gas­sa hu­huil­laan pöl­lö­fes­ti­vaa­lil­la, Lu­mi­joen Var­ja­kas­sa ollaan Pö­hö­näs­sä, Hai­luo­don luon­non­tai­teen­kes­kus etenee – useita pro­jek­te­ja mukaan kult­tuu­ri­pää­kau­pun­gin oh­jel­maan

14:24
Tilaajille
Viikko
Katso esiintyvät taiteilijat: Ensimmäinen Limingan Kamarisoitto käynnistyy ensi viikolla jo torstaina kirjaston pop up -konsertilla

Katso esiin­ty­vät tai­tei­li­jat: En­sim­mäi­nen Li­min­gan Ka­ma­ri­soit­to käyn­nis­tyy ensi vii­kol­la jo tors­tai­na kir­jas­ton pop up -kon­ser­til­la

30.05.2023 11:00
Tilaajille
Oulunsalolaiselle Minnalle veden ja värin yllätyksellinen yhteispeli on tärkeää – "Valot, varjot, tunteen ja herkkyyden, koen että ne saan juuri vesiväreillä parhaiten"

Ou­lun­sa­lo­lai­sel­le Min­nal­le veden ja värin yl­lä­tyk­sel­li­nen yh­teis­pe­li on tärkeää – "Valot, varjot, tunteen ja herk­kyy­den, koen että ne saan juuri ve­si­vä­reil­lä par­hai­ten"

30.05.2023 06:00
Tilaajille
Petri Kulju valittiin Limingan taidekoulun uudeksi rehtoriksi – tehtävään oli 12 hakijaa

Petri Kulju va­lit­tiin Li­min­gan tai­de­kou­lun uudeksi reh­to­rik­si – ­teh­tä­vään oli 12 hakijaa

29.05.2023 14:48
Tilaajille
Hailuodon meriteatterihanke etenee –kunta hakee suunnittelutarveratkaisua, hakemus nähtävillä

Hai­luo­don me­ri­teat­te­ri­han­ke etenee –kunta hakee suun­nit­te­lu­tar­ve­rat­kai­sua, hakemus näh­tä­vil­lä

29.05.2023 12:00
Tilaajille
Temmeksellä ideoita ja aktiivisuutta riittää: kymmenvuotias kyläyhdistys avaa tänä kesänä matkaparkin ja suunnittelee pumptrack-radan rakentamista

Tem­mek­sel­lä ideoita ja ak­tii­vi­suut­ta riit­tää: kym­men­vuo­tias ky­lä­yh­dis­tys avaa tänä kesänä mat­ka­par­kin ja suun­nit­te­lee pumpt­rack-ra­dan ra­ken­ta­mis­ta

28.05.2023 20:14
Tilaajille
Kuuntele Necestorin debyyttisingle –  Nuoret miehet lakeudelta tähtäävät maailman esityslavoille

Kuun­te­le Ne­ces­to­rin de­byyt­ti­sing­le –  Nuoret miehet la­keu­del­ta täh­tää­vät maail­man esi­tys­la­voil­le

27.05.2023 19:00
Tilaajille
Luonto, tarinat ja hailuotolainen elämänmuoto ovat esillä pysyväisnäyttelyssä, jota ryhdytään rakentamaan Kniivilän kotiseutumuseoon

Luonto, tarinat ja hai­luo­to­lai­nen elä­män­muo­to ovat esillä py­sy­väis­näyt­te­lys­sä, jota ryh­dy­tään ra­ken­ta­maan Knii­vi­län ko­ti­seu­tu­mu­seoon

26.05.2023 06:00
Tilaajille
Omena- ja kirsikkapuita, vadelmapensaita, kukkaloistoa, nuotiopaikka ja taideteos – Limingan taidekoulun aistipuutarhaan rakennetaan nautittavaa kaikille aisteille

Omena- ja kir­sik­ka­pui­ta, va­del­ma­pen­sai­ta, kuk­ka­lois­toa, nuo­tio­paik­ka ja tai­de­teos – ­Li­min­gan tai­de­kou­lun ais­ti­puu­tar­haan ra­ken­ne­taan nau­tit­ta­vaa kai­kil­le ais­teil­le

25.05.2023 06:00 1
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Kukkapuupuisto avattiin Liminkaan tiistaina – uskomaton sattuma teki päivästä tunteikkaan Pirkolle, idean keksijälle

Kuk­ka­puu­puis­to avat­tiin Li­min­kaan tiis­tai­na – us­ko­ma­ton sattuma teki päi­väs­tä tun­teik­kaan Pir­kol­le, idean kek­si­jäl­le

25.05.2023 08:14
Tilaajille
Aitoja klassikoita, näppäreitä ja kansanmusiikkia – Hailuodon musiikkipäivillä esiintyy myös huippusopraano Piia Komsi, jonka juuret yltävät Hailuotoon

Aitoja klas­si­koi­ta, näp­pä­rei­tä ja kan­san­mu­siik­kia – ­Hai­luo­don mu­siik­ki­päi­vil­lä esiin­tyy myös huip­pu­sop­raa­no Piia Komsi, jonka juuret yltävät Hai­luo­toon

24.05.2023 13:00
Tilaajille
Eristyneisyys ja pieni yhteisö kiehtoivat Hailuotoon saapunutta, madridilaista Mateoa – "Koen olevani samankaltainen pohjoismaalaisten kanssa, rento"

Eris­ty­nei­syys ja pieni yhteisö kieh­toi­vat Hai­luo­toon saa­pu­nut­ta, mad­ri­di­lais­ta Mateoa – "Koen olevani sa­man­kal­tai­nen poh­jois­maa­lais­ten kanssa, rento"

23.05.2023 18:00
Tilaajille
Tyrnävä jakoi ison nipun avustuksia – yhteissumma yli 36 000 euroa

Tyrnävä jakoi ison nipun avus­tuk­sia – yh­teis­sum­ma yli 36 000 euroa

23.05.2023 13:00
Katso video: Viljo Kinnunen on nuori klassisen kitaran taitaja – "Klassisessa musiikissa on rauhoittava ääni ja se ottaa mukavasti korvaan"

Katso video: Viljo Kin­nu­nen on nuori klas­si­sen kitaran taitaja – "K­las­si­ses­sa mu­sii­kis­sa on rau­hoit­ta­va ääni ja se ottaa mu­ka­vas­ti kor­vaan"

21.05.2023 18:00
Tilaajille
Tyrnävän kirkolla on 114 arvokasta kulttuuriympäristöä, ja nyt ne otetaan syyniin – mutta miksi?

Tyr­nä­vän kir­kol­la on 114 ar­vo­kas­ta kult­tuu­riym­pä­ris­töä, ja nyt ne otetaan syyniin – mutta miksi?

19.05.2023 13:00
Tilaajille
Kirjailija Heikki Toppilan perheessä luettiin iltaisin romaaneja ääneen – "Kirjoittaminen oli isälle kaikki kaikessa"

Kir­jai­li­ja Heikki Top­pi­lan per­hees­sä luet­tiin il­tai­sin ro­maa­ne­ja ääneen – "Kir­joit­ta­mi­nen oli isälle kaikki kai­kes­sa"

14.05.2023 18:00
Tilaajille
Juliet Jonesin Sydämen laulaja asuu Tupoksessa – Mitä ihmettä tarkoittavat komina, skarppi boboilu, proge tai sanonta "sulkahaukalla oli varis"? Ne ovat alun perin oululaisen Juliet Jonesin Sydän -yhtyeen keksimää omaa Jones-kieltä

Juliet Jonesin Sydämen laulaja asuu Tu­pok­ses­sa – Mitä ihmettä tar­koit­ta­vat komina, skarppi bo­boi­lu, proge tai sanonta "sul­ka­hau­kal­la oli varis"? Ne ovat alun perin ou­lu­lai­sen Juliet Jonesin Sydän -yh­tyeen kek­si­mää omaa Jo­nes-kiel­tä

14.05.2023 13:00
Tilaajille
Kirjastot ovat tiistaina kiinni järjestelmäpäivityksen vuoksi – verkkokirjasto sulkeutuu jo maanantai-iltana

Kir­jas­tot ovat tiis­tai­na kiinni jär­jes­tel­mä­päi­vi­tyk­sen vuoksi – verk­ko­kir­jas­to sul­keu­tuu jo maa­nan­tai-il­ta­na

14.05.2023 11:01
Suomen Käärijä oli yleisöäänten selvä suosikki, mutta jäi kokonaisäänissä toiseksi – Ruotsin Loreen on Euroviisujen voittaja

Suomen Käärijä oli ylei­sö­ään­ten selvä suo­sik­ki, mutta jäi ko­ko­nais­ää­nis­sä toi­sek­si – Ruotsin Loreen on Eu­ro­vii­su­jen voit­ta­ja

14.05.2023 09:23
Katso kuvat ja video: Oulunsalon kirkonkylän koululla valmistaudutaan merirosvomusikaalin ensi-iltaan – kaikille avoin kulttuurielämys on koko koulun yhteinen voimanponnistus

Katso kuvat ja video: Ou­lun­sa­lon kir­kon­ky­län kou­lul­la val­mis­tau­du­taan me­ri­ros­vo­mu­si­kaa­lin en­si-il­taan – kai­kil­le avoin kult­tuu­ri­elä­mys on koko koulun yh­tei­nen voi­man­pon­nis­tus

13.05.2023 18:00
Tilaajille