Tilaajaetu: Pe­li­lip­pu­ar­von­ta Kär­pät-JYP to 29.9. peliin. Osal­lis­tu tästä ja lähde kaverin kanssa kan­nus­ta­maan Kärpät voit­toon!

Kulttuuri
Kuukausi ja vanhemmat
Metallinpaljastin kavaltaa menneet – Rantalakeus lähti tutkimaan mitä löytyy lakeuden pinnan alta

Me­tal­lin­pal­jas­tin ka­val­taa menneet – Ran­ta­la­keus lähti tut­ki­maan mitä löytyy la­keu­den pinnan alta

20.09.2022 18:00
Tilaajille
Katso video, kuuntele audio: Syke nousee, kun metallinpaljastin piippaa – Lakeuden pellot kätkevät syvyyksiinsä palan historiaa

Katso video, kuun­te­le audio: Syke nousee, kun me­tal­lin­pal­jas­tin piippaa – La­keu­den pellot kät­ke­vät sy­vyyk­siin­sä palan his­to­riaa

21.09.2022 10:12
Tilaajille
Jazzia, rokkia, funkya, swingiä, fuusiota, progeakin – Joona Tiikkaja on letkeästä musiikista tykkäävä abiturientti, jonka bändi pistää tutut kappaleet uuteen kuosiin

Jazzia, rokkia, funkya, swin­giä, fuu­sio­ta, pro­gea­kin – Joona Tiik­ka­ja on let­keäs­tä mu­sii­kis­ta tyk­kää­vä abi­tu­rient­ti, jonka bändi pistää tutut kap­pa­leet uuteen kuosiin

19.09.2022 18:00
Tilaajille
Pohjoissuomalaiset osaavat muutakin kuin pönöttää ja muusikko lähtee Helsinkiin pelkän satasen perään – Jarkko Honkanen & Taiga tuntee Suomen ja suomalaiset

Poh­jois­suo­ma­lai­set osaavat muu­ta­kin kuin pö­nöt­tää ja muu­sik­ko lähtee Hel­sin­kiin pelkän satasen perään – ­Jark­ko Hon­ka­nen & Taiga tuntee Suomen ja suo­ma­lai­set

18.09.2022 11:00
Tilaajille
Hailuotolaiset vievät Mustan morsiamen Helsingin tuomiokirkkoon – marraskuussa tasa-arvoisesta avioliitosta kertova draama esitetään vielä Tampereella

Hai­luo­to­lai­set vievät Mustan mor­sia­men Hel­sin­gin tuo­mio­kirk­koon – ­mar­ras­kuus­sa ta­sa-ar­voi­ses­ta avio­lii­tos­ta kertova draama esi­te­tään vielä Tam­pe­reel­la

18.09.2022 09:00
Peruna on ollut yllättävän monen kuvataiteilijan aihe jo 1800-luvulla: maalauksissa on istutettu, nostettu, kuorittu ja syöty perunaa – useimmiten pottu päätyy asetelmiin

Peruna on ollut yl­lät­tä­vän monen ku­va­tai­tei­li­jan aihe jo 1800-lu­vul­la: maa­lauk­sis­sa on is­tu­tet­tu, nos­tet­tu, kuo­rit­tu ja syöty perunaa – useim­mi­ten pottu päätyy ase­tel­miin

19.09.2022 10:39
Tilaajille
Perunamarkkinoilla kajahtaa Tyrnävän uusi laulu – Kultainen lakeus on Murron nuorisokuoron lahja kotipitäjälle

Pe­ru­na­mark­ki­noil­la ka­jah­taa Tyr­nä­vän uusi laulu – ­Kul­tai­nen lakeus on Murron nuo­ri­so­kuo­ron lahja ko­ti­pi­tä­jäl­le

16.09.2022 14:00
Tilaajille
Oletko kulkenut Limingan kulttuuripolun ja tunnetko Vanhaa Liminkaa? Pitäisikö historiallista miljöötä markkinoida nykyistä enemmän?

Oletko kul­ke­nut Li­min­gan kult­tuu­ri­po­lun ja tun­net­ko Vanhaa Li­min­kaa? Pi­täi­si­kö his­to­rial­lis­ta mil­jöö­tä mark­ki­noi­da ny­kyis­tä enem­män?

16.09.2022 06:00
Tilaajille
Perunamarkkinoiden vakiokalustoon kuuluvalla Tyrnävä-pihalla on vahva paikallinen merkitys – markkinatunnelmaan pääsee taas ensi viikolla

Pe­ru­na­mark­ki­noi­den va­kio­ka­lus­toon kuu­lu­val­la Tyr­nä­vä-pi­hal­la on vahva pai­kal­li­nen mer­ki­tys – ­mark­ki­na­tun­nel­maan pääsee taas ensi vii­kol­la

15.09.2022 15:00
Tilaajille
Laurin mielestä Kempeleen kouluissa on osattu innostaa nuorisoa musiikin maailmaan – musiikkialan moniottelija soittaa esikoislevynsä julkaisevassa Maailman vahvimmassa pupussa

Laurin mie­les­tä Kem­pe­leen kou­luis­sa on osattu in­nos­taa nuo­ri­soa mu­sii­kin maail­maan – mu­siik­ki­alan mo­ni­ot­te­li­ja soittaa esi­kois­le­vyn­sä jul­kai­se­vas­sa Maail­man vah­vim­mas­sa pupussa

14.09.2022 19:43
Tilaajille
Limingan nuorisoseuran taloushaasteet jatkuvat: "Tilanne ei ole katastrofaalinen, mutta vaikea", sanoo puheenjohtaja

Li­min­gan nuo­ri­so­seuran ta­lous­haas­teet jat­ku­vat: "Ti­lan­ne ei ole ka­tast­ro­faa­li­nen, mutta vai­kea", sanoo pu­heen­joh­ta­ja

10.09.2022 11:00
Tilaajille
"Tärkeintä aitous, herkkyys ja monipuolisuus" – temmestaustaisen muusikon, säveltäjän ja sanoittajan Heimo Saksion kokoelmalevy syntyi yli 20 ammattilaisen voimin

"Tär­kein­tä aitous, herk­kyys ja mo­ni­puo­li­suus" – tem­mes­taus­tai­sen muu­si­kon, sä­vel­tä­jän ja sa­noit­ta­jan Heimo Saksion ko­koel­ma­le­vy syntyi yli 20 am­mat­ti­lai­sen voimin

09.09.2022 15:00
Tilaajille
Elonkorjuumarkkinoita vietettiin kolmatta kertaa Ala-Temmeksellä Helmen Pirtin pihapiirissä

Elon­kor­juu­mark­ki­noi­ta vie­tet­tiin kol­mat­ta kertaa Ala-Tem­mek­sel­lä Helmen Pirtin pi­ha­pii­ris­sä

05.09.2022 18:19 1
Tilaajille
Varjakansaaren rakennusten huutokaupat päättyivät – Uusi laituri asennetaan parin viikon kuluessa

Var­ja­kan­saa­ren ra­ken­nus­ten huu­to­kau­pat päät­tyi­vät – Uusi laituri asen­ne­taan parin viikon ku­lues­sa

05.09.2022 18:00 1
Tilaajille
Suomenhevosen kantakirja täyttää 115 vuotta, ensimmäinen kantakirjaori oli liminkalainen Ukonpoika

Suo­men­he­vo­sen kan­ta­kir­ja täyttää 115 vuotta, en­sim­mäi­nen kan­ta­kir­ja­ori oli li­min­ka­lai­nen Ukon­poi­ka

06.09.2022 08:00
Katso video: Ala-Temmeksellä kolmatta kertaa järjestetyt elonkorjuumarkkinat ovat vakiinnuttaneet paikkansa – Pienyrittäjien tuotteet ja palvelut houkuttelivat kävijöitä

Katso video: Ala-Tem­mek­sel­lä kol­mat­ta kertaa jär­jes­te­tyt elon­kor­juu­mark­ki­nat ovat va­kiin­nut­ta­neet paik­kan­sa – ­Pie­ny­rit­tä­jien tuot­teet ja pal­ve­lut hou­kut­te­li­vat kä­vi­jöi­tä

05.09.2022 18:21
Tilaajille
Ahvenmarkkinoilla kävi taas tuttu kuhina – "Ensi vuonna uudestaan", sanoi kyläpäällikkö

Ah­ven­mark­ki­noil­la kävi taas tuttu kuhina – "Ensi vuonna uu­des­taan", sanoi ky­lä­pääl­lik­kö

05.09.2022 06:00
Tilaajille
Wiki Loves Monuments -valokuvakisassa kuvataan rakennettua kulttuuriperintöä ja nostetaan esiin omien kuva-arkistojen aarteita

Wiki Loves Mo­nu­ments -va­lo­ku­va­ki­sas­sa ku­va­taan ra­ken­net­tua kult­tuu­ri­pe­rin­töä ja nos­te­taan esiin omien ku­va-ar­kis­to­jen aar­tei­ta

03.09.2022 11:00
Lastenkirja Elppu matkalla kotiin on Edu Kettusen Runeberg junior -kilpailussa palkittu teos

Las­ten­kir­ja Elppu mat­kal­la kotiin on Edu Ket­tu­sen Ru­ne­berg junior -kil­pai­lus­sa pal­kit­tu teos

02.09.2022 16:15
Tilaajille
Kuuntele Edu Kettusen lukema ote kirjastaan Elppu matkalla kotiin

Kuun­te­le Edu Ket­tu­sen lukema ote kir­jas­taan Elppu mat­kal­la kotiin

02.09.2022 16:01
Tilaajille