Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

matkailu
Lakeuden matkailun uusi helmi alkaa konkretisoitua – Sauli muistuttaa, ettei naapurikunnissa kannata kadehtia, sillä Zeniitti tuo hyvää koko lakeudelle
Pääkirjoitus

La­keu­den mat­kai­lun uusi helmi alkaa konk­re­ti­soi­tua – Sauli muis­tut­taa, ettei naa­pu­ri­kun­nis­sa kannata ka­deh­tia, sillä Ze­niit­ti tuo hyvää koko la­keu­del­le

15.11.2023 06:00
Tilaajille
Kempeleen Zeniittiin suunnitellaan laajaa monikäyttöistä viihdekeskusta – investoinnin arvo jopa 80 miljoonaa euroa

Kem­pe­leen Ze­niit­tiin suun­ni­tel­laan laajaa mo­ni­käyt­töis­tä viih­de­kes­kus­ta – in­ves­toin­nin arvo jopa 80 mil­joo­naa euroa

13.11.2023 17:50 1
Tilaajille
Ensin saksalaiset, sitten pohjoismaalaiset ja myös jenkit – voisivatko perunapellot vetää turistejakin?

Ensin sak­sa­lai­set, sitten poh­jois­maa­lai­set ja myös jenkit – ­voi­si­vat­ko pe­ru­na­pel­lot vetää tu­ris­te­ja­kin?

21.09.2023 06:00 1
Tilaajille
Lakeuden kunnat mukaan lentoliikenteen rahoittamishankkeeseen – Oulun seudulle havitellaan lisää matkailijoita ja kansainvälisiä lentoja

La­keu­den kunnat mukaan len­to­lii­ken­teen ra­hoit­ta­mis­hank­kee­seen – Oulun seu­dul­le ha­vi­tel­laan lisää mat­kai­li­joi­ta ja kan­sain­vä­li­siä lentoja

15.07.2023 19:03
Tilaajille
Hailuotoonkin kelluvaa majoitusta? – Juuso haluaa tuoda Perämeren ja sen saaret kaikkien saataville

Hai­luo­toon­kin kel­lu­vaa ma­joi­tus­ta? – Juuso haluaa tuoda Pe­rä­me­ren ja sen saaret kaik­kien saa­ta­vil­le

03.07.2023 11:00
Tilaajille
Seudullinen matkailu kehittyy – Masterplan kokoaa matkailutavoitteet

Seu­dul­li­nen mat­kai­lu ke­hit­tyy – Mas­terp­lan kokoaa mat­kai­lu­ta­voit­teet

28.06.2023 15:00
Tilaajille
Hailuotolainen matkailuyrittäjä: "Meidän pitäisi luottaa kuntaan ja kunnan meihin – nyt tuli tunne, että tässähän pitää olla varpaillaan"

Hai­luo­to­lai­nen mat­kai­luy­rit­tä­jä: "Meidän pitäisi luottaa kuntaan ja kunnan meihin – nyt tuli tunne, että täs­sä­hän pitää olla var­pail­laan"

27.05.2023 09:46
Tilaajille
Marjaniemen Nokkaan ekohotelli, tyrskymajoja ja näköalamökkejä? – leirintäalue ei alueelle sovellu pohjavesien vuoksi

Mar­ja­nie­men Nokkaan eko­ho­tel­li, tyrs­ky­ma­jo­ja ja nä­köa­la­mök­ke­jä? – lei­rin­tä­alue ei alueel­le sovellu poh­ja­ve­sien vuoksi

11.05.2023 12:05
Tilaajille
Ekokorttelin laajennukselle ja muutokselle kyllä, Rantakylä tiiviimmäksi osaksi matkailun yleissuunnitelmaa

Eko­kort­te­lin laa­jen­nuk­sel­le ja muu­tok­sel­le kyllä, Ran­ta­ky­lä tii­viim­mäk­si osaksi mat­kai­lun yleis­suun­ni­tel­maa

03.04.2023 18:53
Tilaajille
Ihalaisen Mikko kirjoitti taas monta matkaa kansien väliin – "Vanhempani lykkäävät joka ikisen liikenevän eurosentin matkustelun merkeissä taivaan tuuliin", veistää jälkikasvu

Iha­lai­sen Mikko kir­joit­ti taas monta matkaa kansien väliin – "Van­hem­pa­ni lyk­kää­vät joka ikisen lii­ke­ne­vän eu­ro­sen­tin mat­kus­te­lun mer­keis­sä taivaan tuu­liin", veistää jäl­ki­kas­vu

23.11.2022 11:00
Tilaajille
Miksi pojan plektra pitäisi laittaa kultaisten kehysten sijaan hopeisiin? Tiina kertoo syyn ja samalla kehottaa panostamaan asioihin, jotka kiinnostavat
Kolumni

Miksi pojan plektra pitäisi laittaa kul­tais­ten ke­hys­ten sijaan ho­pei­siin? Tiina kertoo syyn ja samalla ke­hot­taa pa­nos­ta­maan asioi­hin, jotka kiin­nos­ta­vat

10.08.2022 06:00
Tilaajille
Katso video ja kuvagalleria: Limingassa sijaitseva Alakestilän Arboretum on hiomaton timantti, joka tarvitsisi kehittämistä – tulisiko kunnan hankkia alue omakseen?

Katso video ja ku­va­gal­le­ria: Li­min­gas­sa si­jait­se­va Ala­kes­ti­län Ar­bo­re­tum on hio­ma­ton ti­mant­ti, joka tar­vit­si­si ke­hit­tä­mis­tä – tu­li­si­ko kunnan hankkia alue omak­seen?

28.07.2022 18:00
Tilaajille
Matti lähti sähkö-Mersullaan ensimmäistä kertaa pitemmälle lomareissulle ja huomasi, että se sujui hyvin
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Matti lähti säh­kö-Mer­sul­laan en­sim­mäis­tä kertaa pi­tem­mäl­le lo­ma­reis­sul­le ja huo­ma­si, että se sujui hyvin

19.07.2022 11:08
Tilaajille
"Tuskin tulee viime kesän veroista" – Teemu aloitti virallisesti ravintolapäällikkö Hailuodon Panimon Pubissa ja Puodissa

"Tuskin tulee viime kesän ve­rois­ta" – Teemu aloitti vi­ral­li­ses­ti ra­vin­to­la­pääl­lik­kö Hai­luo­don Panimon Pubissa ja Puo­dis­sa

18.07.2022 06:00
Tilaajille
Pirkko toimii yhtenä Oulunsalon kirkon oppaana - katso miltä uusvanhassa tiekirkossa näyttää

Pirkko toimii yhtenä Ou­lun­sa­lon kirkon oppaana - katso miltä uus­van­has­sa tie­kir­kos­sa näyttää

07.07.2022 13:44
Tilaajille
Kestävän matkailun edistämispalkinto Oulunsaloon – Loihakassa koirat syövät paikallista ruokaa ja nukkuvat lähipellolta kerätyllä olkipedillä

Kes­tä­vän mat­kai­lun edis­tä­mis­pal­kin­to Ou­lun­sa­loon – Loi­ha­kas­sa koirat syövät pai­kal­lis­ta ruokaa ja nuk­ku­vat lä­hi­pel­lol­ta ke­rä­tyl­lä ol­ki­pe­dil­lä

29.06.2022 15:00
Tilaajille